Hľadáte si prácu? Tieto zamestnania sú najrizikovejšie

0
297

Každý deň milióny ľudí na celom svete chodí do práce, aby si zarobili na živobytie. No pre niektorých pracovníkov je ich práca spojená nielen s prínosom, ale aj obavami a s vyšším rizikom zranenia alebo dokonca smrti. 

Ktoré zamestnania a prečo sa radia dnes medzi najrizikovejšie?

Stavbár

Stavebný priemysel patrí medzi najnebezpečnejšie odvetvia. Podľa medzinárodných štatistík predstavujú pády približne 30 % všetkých smrteľných pracovných úrazov v stavebníctve. Pracovníci sú vystavení aj pádom predmetov, elektrošokom a strojovým úrazom. Veľmi často títo ľudia pracujú vo výškach, na lešení alebo s ťažkými strojmi, čo zvyšuje riziko viacerých vážnych úrazov.

Na zlepšenie bezpečnosti stavbárov je kľúčové dodržiavanie bezpečnostných predpisov a pravidelná kontrola stavenísk. Používanie ochranných pracovných odevov, pomôcok ako sú prilby, bezpečnostné postroje a reflexné oblečenie môže významne znížiť riziko úrazov. Dôležité je aj pravidelné školenie pracovníkov a vytváranie bezpečnostných plánov pre každý projekt.

Pokrývač strechy

Pokrývači sú neustále vystavení riziku pádov z výšky, ktoré môžu mať smrteľné následky. Ďalšími nebezpečenstvami sú extrémne poveternostné podmienky, kontakt s elektrickými vedeniami a opakované stresové poranenia spôsobené dlhodobým fyzickým zaťažením.

Osoby, ktoré sa venujú tejto práci by preto mali používať bezpečnostné systémy na ochranu pred pádmi, ako sú zábradlia, ochranné siete a bezpečnostné laná. Pravidelné kontroly a údržba strešných plôch, školenia o bezpečnostných postupoch a dodržiavanie predpisov sú tiež nevyhnutné pre minimalizáciu rizík.

Hasič

Hasiči čelia extrémne nebezpečným podmienkam, vrátane vysokých teplôt, dymu, toxických látok a rizika kolapsu budov. Fyzické a psychické zaťaženie, s ktorým sa stretávajú pri záchrane ľudí a majetku, je teda značné.

Zlepšenie bezpečnosti požiarnikov zahŕňa používanie moderného ochranného vybavenia, ako sú tepelnoizolačné obleky, prilby a dýchacie prístroje. Svoj význam má aj odolná pracovná obuv. Pravidelné školenia, simulácie zásahov a psychologická podpora sú nevyhnutné pre pripravenosť a ochranu požiarnikov.

Policajt

Policajti dnes denne čelia rôznym nebezpečenstvám, vrátane ozbrojených konfliktov, automobilových nehôd, fyzických útokov a vystavenia násiliu. Práca v stresujúcich a nebezpečných situáciách je viac než bežná.

Zlepšenie bezpečnosti policajtov zahŕňa kvalitné ochranné pomôcky, ako sú nepriestrelné vesty, a moderné technológie pre zlepšenie komunikácie a monitorovania. Dôležité sú aj pravidelné školenia v sebaobrane, taktike a zvládaní krízových situácií.

Pilot

Hoci letecká doprava patrí medzi najbezpečnejšie spôsoby prepravy, nehody lietadiel majú často katastrofálne následky. Podľa Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) dochádza každoročne k niekoľkým závažným leteckým nehodám.

Piloti sú preto vystavení rizikám súvisiacim s letom, vrátane technických porúch, nepriaznivých poveternostných podmienok a chýb pri pristátí. Dlhé lety a nepravidelný pracovný režim môžu viesť k únave a zníženiu koncentrácie.

Bezpečnosť pilotov možno zvýšiť pravidelnými údržbami a kontrolami lietadiel, zavedením pokročilých technológií pre navigáciu a monitorovanie, a dôkladným výcvikom pilotov. Riadenie únavy a dodržiavanie predpisov týkajúcich sa pracovného času sú tiež kľúčové pre bezpečný výkon tohto povolania.

Hoci tieto zamestnania patria medzi najrizikovejšie, je možné prijať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a ochranu pracovníkov, ktorí ich vykonávajú. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných pomôcok, pravidelné školenia a moderné technológie môžu výrazne znížiť riziká spojené s týmito povolaniami. 

Zdroj obrázka: ivanko80/Adobestock.com

Čítajte tiež: