Prírodné rezervácie ľudovej architektúry na Slovensku

0
3868

Ojedinelým a vždy zaujímavým druhom múzea sú Prírodné rezervácie ľudovej architektúry, ktoré hoci nie sú v pravom zmysle múzeom, majú s ním mnohé spoločné. Ide o miesta, ktoré sa nachádzajú na svojom pôvodnom stanovišti. Presne tam, kde budovy postavili, tam aj stoja bez premiestňovania. Nejde tak o skanzen a múzeá tradičných dedín, ktoré vznikali presúvaním a záchranou viacerých stavieb z rôznych lokalít do jedného chráneného areálu. Prírodné rezervácie svoj názov získali hlavne preto, že sa často nachádzajú priamo v prípade tam, kde majú a v minulosti mali zmysel. Zaujímavosťou je, že ide o cenné pamiatky, ktoré môžu byť aj dnes obývané pôvodnými majiteľmi, no ich význam pre kultúru a históriu je dôvodom, prečo získali stupeň ochrany a tvoria turistické lákadlo aj lákadlo pre odborníkov.

Brhlovce

Jedinečné obydlia, ktoré si ľudia vybudovali do mäkkého sopečného tufu. Šlo o plnohodnotné bývanie, alebo len pár miestností, ktoré dnes slúžia ako letné kuchyne, sklady a podobne. Pred nimi už dnes stoja často novšie domy.

Čičmany

Rezervácia ľudovej architektúry Čičmany zachováva tradičnú architektúru aj ojedinelé zdobenie. Vývoj obce formovali požiare. V prvej polovici minulého storočia bolo postavených viacero dreveníc aj za pomoci nadšenca pre miestnu architektúru Dušana Jurkoviča pri hlavnej ceste pretínajúcej stred obce v blízkosti miestneho potoka, ktoré mali výraznú čiernu farbu. Aj novšie drevenice pokračovali v neznámo ako dlhej tradícií zdobenia domov, pôvodne hlinou a neskôr vápnom. Kým v minulosti boli obrazce menej precízne, práve po požiari v roku 1921 sa začalo s oveľa podrobnejším zdobením už priamo inšpirovaným miestnou výšivkou. Domy stoja na svojom pôvodnom mieste. Zaujímavý je miestny Radenov dom, výrazná, krásna a zachovaná poschodová budova, dnes slúžiaca ako malé múzeum s ukážkou dobového života a drevených výrobkov ako sú fujari, valašky a rôzne časti odevov valachov, alebo zvoncov. Foto: Čičmanom sa venuje aj cestopisná stránka cicmany.cestovanie.biz

Čičmany, Radenov dom

Osturňa

Osturňa sa pýši pôvodnými goralskými drevenicami a ďalšími budovami, pre ktoré sa v roku 1979 stala jednou z vtedy len pár rezervácií ľudovej architektúry. Celkovo má obec až 157 pamiatkovo chránených objektov.

Plavecký Peter

V Plaveckom Petri sa nám zachovali ojedinelé stavby nížinného roľníckeho typu, menšie rodinné domy s typickými prvkami výzdoby štítu a výzdoby. Ide o najmladšiu rezerváciu ľudovej architektúry. Hovorí sa mu tiež „České baroko“, keďže domy pripomínajú vzhľad niektorých českých obcí zachovaných v podobnom štýle.

Sebechleby – Stará Hora

vínne pivnice: Sebechleby sa dostali na zoznam prírodných rezervácií ľudovej architektúry v roku 1981 s jej 83 objektmi. Medzi nimi sa nachádza viacero mutovaných a drevených omietnutých stavieb pôvodnej architektúry, ale hlavne kamenné vínne pivnice hĺbené do zeme.

Podbiel

Zaujímavou pamiatkou je Bobrova raľa, niekoľko tradičných dreveníc v obci Podbiel postavených tesne pri sebe, oddelených vždy vlastným dvorom. Radová zástavba je neprehliadnuteľná, pretože ide o veľmi pekne zachované drevenice výborne dotvárajúce dojem z Oravy samotnej.

Vlkolínec

veľmi dobre zachované pôvodné stavby ľudového bývania často postavené na kamennom základe, z drevených hranolov, alebo opracovanej guľatiny. Domy s menším dvorom sú stavané často v zástupe vedľa seba. Charakteristické sú šindľové a škridlou pokryté strechy v časti pri štíte lomené. Omietnuté sú najčastejšie vápnom, základy môžu byť nafarbené pastelovými farbami. Domy, ktoré majú širšie dvory, ho mohli zdieľať s ďalšími domami a rodinami. Spoločný dvor zo zadnej strany uzatvárali hospodárske budovy.
Ždiar: tradičné drevenice stojace na pôvodných miestach charakteristické často farebným zdobením pestrými farbami

Špania dolina

Špania Dolina je miestom, ktoré polahodí oku návštevníka. Miestny kostol je síce krásny, no dôležité sú tu aj pôvodné budovy zachovávajúce ľudovú architektúru v pôvodnej podobe. Ide o rezerváciu ľudovej architektúry pôvodne baníckej obce z 13. storočia. Za pozornosť stojí miestna kaplnka, aj protiturecká bašta, kedysi súčasť protitureckého opevnenia. Námestie spája s miestnym kostolom kryté murované a šindľom zastrešené schodisko. Na okolí je pritom viacero ďalších budov s historickým významom. Najzaujímavejšie sú banícke stavby v ktorých sa kombinuje kameň a drevo, prípadne sú dodnes zachované kamenné zdrže na vodu.

Veľké Leváre

zrekonštruovaný Habánsky dvor vo Veľkých Levároch pochádza z roku 1588. V budove džbánkara Horna je dnes Habánske múzeum. V 17. storočí ďalšími budovami uzatvorili celý dvor. V roku 1976 vyhorel miestny mlyn a od tej doby sa už nepracovalo na jeho obnove. Postupne zanikli aj múry, čím zanikol aj dvor samotný. Dnes osamotene stojace budovy vyvolávajú pocit, že ide o nepríbuzné stavby. Habáni boli veľmi zaujímavé spoločenstvo náboženskej sekty, ktoré nič nevlastnilo a predsa mali všetci všetko. Na Slovensku sa usídlili pre lepšie náboženské slobody ako v Rakúsku.