Solárne panely by sa mali zlacňovať ročne o 10 %, vyplýva z britskej štúdie

0
1583

solarne panely

Solárna energia by mohla predstavovať 20 % svetovej spotreby energie do roku 2027, predpokladá duo vedcov z Oxford University na základe aktuálnych trendov využívania technológií.  

Doyne Farmer a Francois Lafond študovali 53 technológií z rôznych sektorov energetiky s použitím zovšeobecnenej verzie Mooreovho zákona o jednotkových nákladoch, formulovaného pomocou matematického modelu a známeho pod pojmom „náhodná prechádzka s driftom“ (random walk with drift), ktorý modeluje náhodné procesy.

Prvýkrát boli solárne fotovoltické články použité v roku 1958 na pohon v poradí štvrtej družice vypustenej do vesmíru – Vanguard I (v poradí druhej americkej družice vo vesmíre).

Kým v roku 1956 boli náklady na 1 watt solárnej fotovoltickej kapacity 256 dolárov, v roku 2013 to bolo 0,82 dolára. Od roku 1980 cena fotovoltických panelov generujúcich elektrinu klesla v priemere o 10 % ročne a tento trend by mal podľa vedcov pokračovať. V roku 2027 by následne solárna energia mala tvoriť 20 % svetovej spotreby energie.

Medzinárodná agentúra pre energiu naopak vo svojom najoptimistickejšom predpoklade tvrdí, že solárne panely budú produkovať len 16 % elektriny v roku 2050. Avšak, predchádzajúce roky ukázali, že jej scenáre správne neodhadli rýchly rast v tomto odvetví. „Preniesli sme sa do minulosti, predstierali sme, že nepoznáme budúcnosť a použili jednoduchú metódu na predpovedanie nákladov na technológie,“ povedal Farmer.

Autori predpokladajú, že tento výskum by mohol pomôcť zmeniť politiku ekologicky čistej energie.

„Skeptici tvrdia, že solárne fotovoltické moduly nemôžu byť dostatočne rýchlo využívané na to, aby hrali významnú úlohu v boji s globálnym otepľovaním,“ konštatoval Farmer. „V situácii, keď limitované zdroje na investície do technológií nútia politikov zameriavať sa na zopár technológií, je  schopnosť lepších odhadov a poznania ich presnosti obzvlášť užitočné,“ dodal.

Výskum bol realizovaný s podporou Európskej komisie a úradu amerického ministerstva pre technológie solárnej energie.

Zdroj: ac.els-cdn.com