2 čísla, ktoré ohrozujú naše poznanie vesmíru

0
3260
CERN/LHC/GridPP
CERN/LHC/GridPP / CERN oznámil objav dvoch nových subatomických baryonových častíc v experimente LHC.

V oblasti fyziky sa začínajú objavovať kontroverzné názory, že čas, keď ľudské chápanie vesmíru dosiahne svoj limit, sa blíži. Môžu prísť otázky, na ktoré už nebudeme schopní odpovedať. A dôvodom je, že nám to nedovolí sama fyzika. 

Tento argument stojí na dvoch číslach, ktoré charakterizujú hmotu a štruktúru všetkého, čo vo vesmíre poznáme. Ak by tieto dve čísla boli čo i len trošičku odlišné, vesmír by bol len prázdny mŕtvy priestor.

Prvé číslo: Sila Higgsovho poľa

higgs 123rf
Ilustrácia Higgsovho bozónu a Higgsovho poľa.

Higgsovo pole je energetické pole. Keď častica prechádza Higgsovým poľom, naberá hmotu a nakoniec sa stáva protónom, elektrónom alebo neutrónom. Z týchto častíc sa skladá všetko, čo poznáme. Bez Higgsovho poľa by sme tu neboli ani my.

Higgsov bozón bol objavený v LHC (veľký urýchľovač častíc) v CERN-e v roku 2012 a bol to obrovský úspech časticovej fyziky.

Fascinujúcou vlastnosťou Higgsovho poľa je, že má dva módy. Môže byť vypnuté (s nulovou silou, nedodáva časticiam hmotu) alebo zapnuté (maximálna sila). To zodpovedá teórii kvantovej mechaniky a Einsteinovej všeobecnej teórii relativity. To, čo fyzici dnes pozorujú, je ale niečo medzi. Nie je to nula, ale veľmi malý zlomok maximálnej hodnoty takmer blížiaci sa nule. Práve táto hodnota je pre náš svet taká podstatná.

Fyzici v CERN-e sa dnes snažia pochopiť, prečo je hodnota sily Higgsovho poľa taká nízka.

Druhé číslo: Sila skrytej energie

Illustris Collaboration
Illustris Collaboration / Rozmiestnenie skrytej hmoty reprezentuje modrá farba, rozmiestnenie plynov oranžová.

 

Toto číslo pojednáva o fenoméne skrytej energie (skrytej v najhlbších hĺbkach vesmíru). Po prvýkrát bola meraná v roku 1998, ako sila spôsobujúca expanziu vesmíru. Zatiaľ v podstate stále nevieme, čo presne táto skrytá energia je. Najlepším nápadom bolo, že je to energia prázdneho vesmíru, energia vákua.

Fyzici teda spočítali energiu celého prázdneho priestoru vo vesmíre, ale zistili, že ich výpočet sa markantne líši od hodnoty skrytej energie. Skrytá energia je také obrovské číslo, že je takmer nemožné si ho predstaviť. Je to niečo ako trilión- biliarda- kvadriliónnásobok počtu všetkých atómov vesmíru.

Fyzikálne teórie, ktoré poznáme, zatiaľ nestačia na pochopenie podstaty skrytej energie a Higgsovho poľa.

Získať odpovede sa zdá byť nemožné

YouTube/Perimeter Institute
YouTube/Perimeter Institute / Ilustrácia multiverza

Zdá sa, že jediným spôsobom, ako sa priblížiť k pochopeniu týchto dvoch záhad, je dokázať existenciu multiverza – paralelných vesmírov. Všetko by začalo byť pochopiteľnejšie, ak by sme dokázali, že náš vesmír je len jedným z mnohých ďalších.

Tieto dve čísla majú v multiverze také hodnoty preto, že vo väčšine paralelných vesmírov je skrytá energie taká obrovská, že vesmír sa rozpadá, a energia Higgsovho poľa zase taká nízka, že nie je možný ani vznik atómov.

Dokázať existenciu paralelných vesmírov je nesmierne náročné. Jeho existenciu predpovedá teória superstrún. Jediné miesto, kde existuje aspoň malá nádej na objavy potvrdzujúce existenciu multiverza, je LHC v CERN-e.

Zdroj: techinsider.io