Podpora, ktorá umelo znižuje nezamestnanosť

0
2229

Slovenskí živnostníci sú zo strany štátu skôr šikanovaní ako podporovaní a rôzne programy na ich podporu sú stále výnimočné. Už pár rokov sa však poskytuje príspevok na vykonávanie SZČ, ktorý im formou dotácie môže pomôcť pri začatí podnikania. Ide však o skutočný zámer pomôcť alebo len o umelé znižovanie nezamestnanosti?

money-837375_1920

Príspevok na vykonávanie SZČ

Príspevok na vykonávanie SZČ sa na Slovensku poskytuje už pár rokov, počas ktorých začali podnikať stovky dlhodobo nezamestnaných osôb. Niektorí sa na trhu presadili a podnikania sa držia, no iným sa uspieť nepodarilo a išli buď do zamestnania alebo opäť na úrad práce. Bez ohľadu na štatistiky (ne)úspešnosti sa táto forma podpory udeľuje naďalej a pre začínajúcich podnikateľov je dosť dobrým štartom, pričom zároveň sa od nej očakáva celkové znižovanie podielu nezamestnanosti v štáte.

Príspevok na podnikanie pre tisíce žiadateľov

Možnosť získať príspevok na podnikanie sa ponúka tisíckam Slovákov po celej krajine, ktorí môžu vďaka tejto dotácií získať finančné prostriedky na začatie vykonávanie SZČ. Získanie podpory má síce niekoľko podmienok, no dlhodobo nezamestnaní ich vo väčšine prípadov bez problémov splnia a ich žiadosť bude po úspešnom zvládnutí prípravy, testu a obhajoby podnikateľského plánu schválená.


Čítajte tiež: Každoročný prievan v peňaženke, začala sa škola

Podmienky získania príspevku na podnikanie

  • uchádzač musí byť evidovaný na úrade práce najmenej 3 mesiace
  • voči poisťovniam a daňovému úradu nesmú byť vedené žiadne dlhy
  • príslušnému úradu treba predložiť žiadosť o schválenie príspevku
  • podmienkou je vypracovať podnikateľský plán s kalkuláciou nákladov
  • následne sa absolvuje interná príprava a test s obhajobou zámeru

Začínajúci podnikatelia opustia úrady práce

Po splnení všetkých podmienok neexistuje dôvod, aby bola žiadosť uchádzača zamietnutá. Po zvládnutí testu a odobrení zámeru komisiou si už len treba vybaviť živnostenské oprávnenie a s Ústredím práce podpísať dohodu o vyplatení príspevku. Tým sa žiadatelia oficiálne stanú podnikateľmi a opúšťajú evidenciu úradu práce.

Podiel nezamestnaných sa môže umelo znižovať

Keďže mesačne sa týchto príspevkov udelí v každom kraji niekoľko desiatok, celkový podiel nezamestnaných by mal citeľne ubúdať. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku však výsledky nie sú príliš viditeľné a priemerná nezamestnanosť sa stále pohybuje na pomerne vysokej úrovni dosahujúcej dvojciferné čísla. Snaha štátu sa však cení aj napriek stratégií vedúcej k umelému znižovaniu celkového podielu ľudí evidovaných na úrade práce.

Príspevok na podnikanie síce patrí k umelým spôsobom ako znižovať vysokú nezamestnanosť a možno si aj zlepšiť imidž v Európskej Únií, no predsa ide o účelovú a dobre cielenú štátnu podporu. Bez ohľadu na skutočný zámer iniciátorov projektu môžeme udeľovanie príspevku považovať za dobré opatrenie, ktoré pomohlo a v budúcnosti pomôže mnohým. Úspešných podnikateľov, ktorí sa odrazili práve vďaka tomuto príspevku je dosť a každý z nich potvrdí, že štát by mal v týchto krokoch pokračovať ďalej.

Čítajte tiež:

Porovnali sme internáty vo svete, luxus verzus plesnivé steny

Prečítajte si právne tipy ako darovať nehnuteľnosť

ZANECHAŤ ODPOVEĎ