Nádherný a silným zubrom sa vo zvernici v Topočiankach darí

0
4545

Zubor (Bison Bosanus) je najväčším cicavcom v Európe, je príbuzným americkému bizónovi. Kedysi obýval veľkú časť strednej Európy a pred niekoľkými desaťročiami mu hrozilo vyhynutie. Jeho výskyt bol v minulosti bohatý, na Slovensku nesú niektoré obce názvy, ktoré odvodili z výskytu tohto krásneho a mocného zvieraťa. Obce Zuberec, alebo Zubrohlava sú nám dôkazom toho, že zvieratá u nás žili, mimo aj iné nálezy priamo zvyškov týchto zvierat. V 19. storočí začali miznúť aj vďaka lovu. Na Slovensku bol celkom vyhubený. Dnes sa zubry nachádzajú vo voľnej prírode len v Poľsku. Na Slovensku si zubry môžete pozrieť v zubrej zvernici v Topoľčiankach s rozlohou 140 hektárov. Túto zvernicu založili v roku 1958 keď Poľská vláda venovala dvoch jedincov vtedajšiemu Československu, aby pomohla zachrániť populáciu zubra hôrneho, ktorého bolo na celom svete v tej dobe už len posledných 150 jedincov.

Bison Bosanus
Foto: wikipedia, author: Michael Gabler

Zaujímavosťou je, že všetky zubri narodené na Slovensku majú meno začínajúce na „Si“. V súčasnosti ich v Topoľčiankach žije asi 18, pričom zhruba polovica sú býky a polovica kravy. Za svoju históriu odchovala asi 180 jedincov, ktorí priebežne putovali do rôznych chovov vo svete, do zoologických záhrad a parkov venujúcich sa ochrane a rozvíjaní ich ďalšej populácie. Dnes žije na svete približne 3800 zubrov, takže ich populácia sa dá považovať za zachránenú. Na Slovensku sa zubrom začalo dariť aj v samostatne fungujúcom chove v odľahlej časti národného parku Poloniny. Najväčšie populácie zubrov žijú v súčasnosti v Poľsku, Bielorusku a Rusku.
Zubor dosahuje výšku 1,9 metra a dĺžku až 2,7 metra s hmotnosťou 1,5 tony. Dožíva sa maximálne 30 rokov a samice rodia ročne jedno mláďa. Od roku 1964 je zvernica v Topoľčiankach chránenou študijnou plochou, je v správe štátneho podniku Lesy SR.

V obore Piesky pri Topoľčiankach nájdete tieto krásne zvieratá podľa konkrétnych hodín. V čase okolo 09:00 hodín a 14:00 hodín je najvhodnejší čas, pretože zvieratá prichádzajú z lesa sa kŕmiť. Od mája do septembra je obora otvorená od 09:00 do 15:00 a v čase od októbra do apríla od 09:00 do 15:00 hodiny. Vstupné pre dospelých je 2 €, pre deti 1 € a pre dôchodcov a študentov 1,5 €. Otvorené je celoročne.

Zvláštnosťou je, že tento druh sa v rôznych zdrojoch uvádzajú rôzne názvy. Zubor hrivnatý, zubor európsky, zubor hôrny, či zubor lesný.

Mapa