Skratky vo Windows: ako rýchlo zapnúť kalkulačku, alebo minimalizovať okná?

0
11821

Možno ste často riešili rýchlu potrebu nájsť kalkulačku, alebo ste si spomenuli na tú v počítači, no nepodarilo sa vám rýchlu ju nájsť. Štandardne sa nachádza v ponuke ŠTART medzi aplikáciami a v každom systéme sa dá povedať, že sa môže nachádzať inde. Inak sa sekcia nazýva v češtine, inak v angličtine. Nezabudnite, že kalkulačku môžete vždy zapnúť aj bez použitia myši. Postačí vám na to zapamätať si jednoducú klávesovú kombináciu na klávesnici. A je celkom jedno, aký Windows používate a v akej jazykovej verzii.

Kalkulačka Windows

Kalkulačka rýchlo a ľahko
Stlačte a držte tlačidlo WIN (spodný rad klávesnice) a jeden krát stlačte písmeno R, vyvoláte okno spustenia, kde napíšte slovo CALC a potvrďte enterom. To je celé. V skratke ide o:

WIN + R, vpíšte slovo „calc“, ENTER

Potrebujuete rýchlo schovať okná a dostať sa na plochu?
Podobným a ešte jednoduchším trikom je možné skryť na vyučovaní všetky aktívne okná, prípadne aj v práci, keď sa blíži naštvaný šéf a je lepšie ho provokovať nečinnou plochou, ako pozapínaným facebookom a inými oknami. Všetko aktívne z plochy je možné vypnúť opäť jednoduchým stlačením klávesovej kombinácie. Tentoraz stačí WIN + M a všetko pootvárané sa minimalizuje. Následne sa zobrazí plocha, čo oceníte napríklad vtedy, keď nutne potrebujete práve na aplikácie a súbory prístupné z plochy.