Kniha Kurz duševnej rovnováhy od M. Peterkovej proti neuróze

0
1543

Kurz duševní rovnováhyJe to viac menej náhoda, že v čase prípravy článku o fóbiách sa nám do redakcie dostala kniha, ktorá sa fóbiám, strachu a vôbec duševnej nerovnováhe venuje podrobnejšie. Kurz duševnej rovnováhy od Michaely Peterkovej nie je len jedna z ďalších kníh, ktoré sa snažia pomôcť v riešení vnútorného nepokoja, pocitu menejcennosti a pretrvávajúcich fóbií. Nie každý má svoju fóbiu v papieroch a vyhľadal pomoc. Knižka teda vychádza z modelu pomocníka, ktorého nemôžete prečítať naraz, ale po častiach určených pre každý deň. To je určitou zárukou toho, že máte počas dňa dostatok času na splnenie krátkych úloh, či zhodnotiť uplynulý deň. Spolu s testami, políčkami a tabuľkami pre doplnenie, nejde o knižku určenú pre viac ľudí. Malo by teda ísť o publikáciu čisto pre vás.

Postupný pomocník
Kúzlo tejto knihy je v tom, že stručne a jasne pomenúva veci a venuje sa neuróze, veľká časť populácie. Rozlišuje ju od depresie a ďalších psychologických stavov. Základnou informáciou, ktorú prináša, je odhalenie tajomstva a teda pôvodu celej neurózy, fóbií, strachu a pocitov okolo nich. Vinník je myseľ a uvažovanie. Aj práve preto možno považovať dobre cielenú a zostavenú knižku za akéhosi sprievodcu, ako sa naučiť s fóbiami žiť a ako proti nim bojovať. Ak čitateľ dáva knihe dôveru a venuje jej každý deň krátky čas, správne zvolenými postupmi a témami získa predstavu a znalosti o sebe samom. O správaní, následkoch reakcií a ponúka im riešenie. Na každý deň je pripravená časť knihy, ktorá prináša poznanie, malé úlohy, či otázky. S vpísanými odpoveďami sa niekedy ďalej pracuje. Nesplnenie zadanej úlohy je stručne zhodnotené ako… vlastne, to si čitateľ musí prečítať sám.

Aktívna kniha
Za aktívnu knihu možno považovať takú, ktorá prinúti premýšľať, pracovať v nej a vytvárať postupy, ktoré vytvárajú ďalšie postupy a ciele. Základom však je, že získavate odpovede pre viacero otázok. Nie každý si môže uvedomiť, že má problém a ovplyvňuje iných. Knihe neujde aj niekoľko sprievodných faktov, ktoré súvisia s pocitmi a náladami. Upozorní aj na celkom bežné situácie, v ktorých si nie každý uvedomuje detaily a vlastné pochybenia. Pritom všetkom pracuje aj so systémom hodnotenia na zadných stranách, ktorý si môžete sami prideľovať. Pochopiteľne, ak ide o svedomitého čitateľa, ktorý to s čítaním a prácou v knihe myslí vážne, aj hodnotenie samotné je vážne.

Odporúčanie
Publikácia je určená primárne ľuďom, ktorí hľadajú riešenie pre neurotické poruchy, neurózy, vôbec pre fóbie a vítajú inštrukcie, ako zvládať situácie, ovládať svoju myseľ. Nezdrží, pretože je postačujúce vyhradiť si pár minút denne na prečítanie niekoľkých strán a následne aj čas pre úlohy. Testy zapájajú uvažovanie a premýšľanie. Nejde teda o knihu, pri ktorej sa pozastavíte v polovici textu, že nevnímate, čo vlastne čítate. Nejde pritom o celostranový súvislý text, ale tematické celky. Práve so súvislým textom majú niektorí ľudia problém a oddelené okruhy a celky tak ponúkajú lepšiu prehľadnosť a pochopiteľnosť.

Vydavateľstvo Portál
Jazyk: český, tit. Kurz duševní rovnováhy
Strán: 115, brožovaná