Google odkúpil Word Lens s pomocou ktorého si preložíte texty okolo seba

0
1739

Aplikácia Word LensGoogle odkúpil Quest Visual a ich Word Lens čím získal obohatenie svojej i tak najvyužívanejšej prekladateľskej služby na svete Google Translate. Word Lens aplikácia vám totiž umožní prekladať text priamo v realite a nie ten na internete, ale text okolo vás. Odkúpením Quest Visual Technology a jej začlenením do Google Translate môže vzniknúť neprekonateľný nástroj na prekladanie jazyka, najmä ak sa rozšíri jazyková databáza a rozpoznávanie písma ešte viac, ako je v súčasnosti.

Jednoducho a zrozumiteľne aj v zahraničí
Fungovanie je jednoduché. Nachádzate sa na Kube, v Moskve, alebo v Paríži a nemáte ani tušenia, čo znamená nápis na parkovisku, na pláži, na hoteli, alebo na parkovacom automate. Zo svetových jazykov si môžete daný text preložiť do angličtiny, alebo z angličtiny do iného svetového jazyka. Pomocou smartphonu nasnímate ceduľu, alebo text a aplikácia vám ho preloží do angličtiny, prípadne do iného jazyka. To aj v prípade, že nemáte žiaden mobilný signál. aplikácia pracuje s jazykmi ruština, španielčina, francúzština, taliančina, nemčina a portugalčina.

Odkúpenie a budúcnosť projektu
To, že sa bolo Word Lens odkúpené Googlom už ani tak nie je veľkou novinkou aj vzľadom na to, že obe spoločnosti spolu úzko spolupracovali už pri vzniku Google Glass okuliarov. Quest Visual vznikli v roku 2009. V roku 2014 dochádza k jeho odkúpeniu Googlom za neznámu čiastku. Budúcnosť projektu sa javí s dobrou víziou. Využitie aplikácie y mohlo do budúcna počítať s oveľa širšou jazykovou databázou. Najmä pri pripojení na internet by si tak mohol užívateľ poradiť s textami v rôznych jazykoch a hlavne znakových sadách. Mnoho podnikov, ale napríklad aj reštaurácií môže mať nápis v špeciálnom písme, písaným písmom, či písmom napísaným kriedou na tabuľu. Vtedy nemusia byť všetky znaky jasné a čitateľné, avšak inžinieri z Googlu vedia neraz prekvapiť.