9 zručností, ktoré vás v práci urobia nenahraditeľnými

0
11098

Nájsť si prácu v súčasnej ekonomickej atmosfére môže byť poriadny problém. Ešte väčší, ak nemáte zručnosti, ktoré sú na trhu žiadané.

Osvojovať si nové zručnosti je vždy dobré, no teraz je možno správny čas zapísať sa do online kurzu a vzdelávať sa vlastným tempom – z pohodlia vášho domova bez toho, aby ste na to minuli väčšinu svojich úspor. Mnohé portály, napr. americký program Udemy, ponúkajú kurzy na internete, ktoré vám pomôžu rozšíriť si zručnosti a vyzbroja vás správnymi vedomosťami, aby ste sa stali nenahraditeľnými:


Tip redakcie: Najčastejšie novoročné predsavzatia


1. Organizovanie času

Organizovanie času a schopnosť stanoviť si priority pri plnení úloh možno pôsobia ako prirodzene vrodená zručnosť, no jej nedostatok udáva u svojich zamestnancov až 47% zamestnávateľov. Nájdite si kurz, ktorý z vás urobí majstra v plánovaní času. Budete pracovať rýchlejšie, lepšie a stanete sa vzorovým pracovníkom.

2. Styk so zákazníkmi

21375244 - smiling stylish beautiful receptionist handing over a blank white card to a client at the reception desk

Problém pri styku s klientmi uvádza u svojich zamestnancov až 39% zamestnávateľov. Existuje mnoho kurzov pre tých, ktorým záleží na pestovaní dobrých vzťahov so zákazníkmi. Sú vhodné pre každého, kto pracuje s ľuďmi, a pomôžu dokonca zlepšiť aj vzťahy s kolegami či so šéfom.

3. Práca v tíme

Byť dobrým zamestnancom znamená vedieť spolupracovať s kolegami ale aj pracovať efektívne osamote. Napriek tomu však až 33% šéfov v Spojenom kráľovstve tvrdí, že sme zlí tímoví hráči. Ak chcete byť kvalitný člen tímu, potrebujete rovnaké zručnosti ako tímoví lídri. Schopnosť vypočuť si, čo trápi vašich kolegov, a rešpektovať názory ostatných, schopnosť presvedčiť či ovplyvniť druhých patria medzi vlastnosti, ktoré majú spoločné skvelí tímoví lídri aj ich členovia. Správny kurz vám pomôže zmeniť spôsob komunikácie a spolupráce s kolegami ale aj ostatnými ľuďmi vo vašom okolí.

4. Zvládanie emócií

V práci je veľmi dôležité vedieť kontrolovať vlastné pocity a nedovoliť, aby vás premohli. Rovnako rozhodujúce je zvládať emócie druhých. Spomedzi zamestnávateľov v spomínanom vládnom výskume až 32% uviedlo nedostatok danej zručnosti u svojich zamestnancov. A to je dosť veľký problém. Nájdite si kurz, ktorý vás naučí poradiť si aj s najstresujúcejšími situáciami, s ktorými sa pri práci môže stretnúť každý.

5. Vplyv na druhých a schopnosť motivovať

38963014 - happy team members having discussion

Presviedčanie a ovplyvňovanie ostatných patria k zručnostiam, ktorých nedostatok uviedlo vo výskume až 32% resp. 31% zamestnávateľov. V oboch prípadoch sú riešením silné vodcovské schopnosti. Správne zvolené kurzy vám pomôžu motivovať aj vhodne ovplyvňovať kolegov – či už máte pod sebou vlastný tím alebo nie. Stanete sa tak nielen vysoko ceneným zamestnancom firmy, ale zároveň máte šancu urobiť aj dobrý dojem na šéfa.

6. Predajné zručnosti

Na základe údajov spomínanej vládnej štúdie v Spojenom kráľovstve chýbajú vhodné predajné zručnosti zamestnancov až u 25% zamestnávateľov. Schopnosť predávať je síce rozhodujúca pri práci s financiami, no hrá dôležitú úlohu aj na iných úrovniach – pri vychvaľovaní kvalít výrobkov pred zákazníkmi, predstavovaní vlastných schopností na pracovnom pohovore či ovplyvňovaní priateľov či príbuzných.

7. Zaškoľovanie nových zamestnancov

39539640 - happy business team making high five with their hands in the office

Počas kariéry dostanú mnohí z nás pod svoje krídla nových ľudí a musia ich zaškoliť. Byť dobrým učiteľom však nie je také ľahké, dokonca ani vtedy, ak sa vašej spoločnosti darí. Zamestnávatelia v našom výskume uviedli 22% nedostatok tejto zručnosti u svojich vedúcich pracovníkov. Na trhu je množstvo kurzov, ktoré vás naučia efektívne vzdelávať nováčikov vo firme a zároveň z vás urobia lepšieho zamestnanca v očiach vášho nadriadeného.

8. Stanovenie cieľov

Určovanie úloh pre ostatných a plánovanie využitia zdrojov sú ďalšou potrebnou zručnosťou, ktorá chýba u zamestnancov až podľa 22% zamestnávateľov. Naučte sa vymedziť si dosiahnuteľné ciele pre seba aj svojich kolegov. Bude sa vám to hodiť aj v každodennom živote.

9. Príhovory a prezentácie

Či už sa potrebujete „predať“ na pracovnom pohovore, máte pred sebou dôležitú prezentáciu či predstavovanie výrobkov, alebo chcete byť efektívnym členom tímu, kľúčom je komunikácia na pracovisku. Podľa 16% zamestnávateľov však pracovníkom chýba schopnosť predniesť príhovor alebo urobiť úspešnú prezentáciu. Nájdite si kurz, ktorý vám nielen zvýši sebadôveru a urobí z vás „prezentačné eso“, ale naučí vás aj správne komunikovať v práci i v každodennom živote.

Zdroj: http://www.businessinsider.com