Festival Bachovej Hudby 2014 v Banskej Štiavnici vás víta od 1. júla

0
2513

Návštevníci Banskej Štiavnice môžu od 1. júla do 5. júla 2014 navštíviť ďalší ročník podujatia festival Bachovej hudby, ktoré sa snaží ponúknuť poslucháčom široký výber hudby známeho barokového skladateľa Johanna Sebastiana Bacha. Dejiskom festivalu budú priestory základnej umeleckej školy, kaviarne Gavalier a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Banskej Štiavnici. Jednorazové vstupné na podujatie stojí 4 € (ZŤP a študenti 3 €), prípadne permanentka 10 € (ZŤP a študenti 5 €). Vstup je voľný pre deti do 10 rokov a žiaci ZUŠ.

Časový harmonogram podujatia:
1. júla, 20:30: Antico Moderno (husle a akordeón), Kaviareň Gavalier
2. júla, 13:00: Dominik Haliarsky (klavír) , ZUŠ
– 19:30: Adam Stráňavský (klavír) , ZUŠ
3. júla, 19:00: Samira Hammadová (gitara), ZUŠ
4. júla, 19:00: Tomáš Mihálik, Kostol sv. Kataríny
5. júla, 19:00: Hlavný koncert venovaný J. S. Bachovi, Peter Frisée (organ, Viedeň)
– Ensemble Musica Armonia
– Katarzyna Czubek
– Michaela Koudelková (zobcová flauta)
– Monika Šujanová (cembalo), Kostol sv. Kataríny

Bachova hudba

Viac informácií nájdete na oficiálnych strojoch:
http://www.bachtribute.com
https://www.facebook.com/FestivalDerBachMusikInDerSlowakeiBachTribute