Vyhrajte lístky na bohatý program podujatia Beckovské slávnosti 2014

0
1662

Beckovské slávnostiPresne o mesiac budeme môcť v blízkom okolí hradu Beckov zažiť zaujímavé a programovo bohaté podujatie, ktoré sa dá nazvať kultúrnym a zároveň historickým. Predstaví sa nám viacero interpretov slovenskej hudby aj známi českí interpreti. Základným kameňom však budú vystúpenia Bludných rytierov, súboje na koňoch a viacero sprievodných podujatí vrátane Majstrovstiev sveta v hode vidlami. Magazín Zaujímavosti, ako posledný mediálny partner podujatia, vám s radosťou v spolupráci s organizátorom podujatia, agentúrou Double Agency, prináša možnosť vyhrať celkovo až 6 lístkov. Stačí nám len správne odpovedať a svoju odpoveď spolu s presnou adresou zaslať do redakcie. 3x po dva lístky môžete vyhrať za tri správne odpovede:

Súťažná otázka č. 1:
Napíšte nám aspoň 6 hudobných interpretov, ktorí sa na akcii objavia: (nápoveda)

Súťažná otázka č. 2:
Koľký ročník MS v hode vidlami sa bude konať na Beckovských slávnostiach?
A) 2. ročník
B) 9. ročník
C) 43. ročník s prestávkami

Súťažná otázka č. 3:
Čo vás láka na podujatí najviac?

Podmienky súťaže
Správne odpovede nám posielajte na emailovú adresu sutaz @zaujimavosti.net s heslom v predmete BECKOVSKE SLAVNOSTI. Svoje správne odpovede posielajte do 5. júla 2014 do 23:59. Do súťaže sa môže zapojiť každý plnoletý občan s adresou na území SR, prípadne aj neplnoletý občan s vedomím a súhlasom rodiča. Poskytnuté osobné údaje v podobe adresy slúžia výhradne pre zaslanie výhry. Magazín Zaujimavosti.net nezhromažďuje osobné údaje pre iný zámer a nikdy údaje neposkytuje tretím stranám, nevytvára databázu osobných údajov a neobchoduje s nimi. Účasťou v súťaži súhlasíte s prijímaním maximálne 1 emailu mesačne o nových súťažiach a novinkách na magazíne Zaujimavosti.net. Účasť v súťaží nie je možná opakovane, za domácnosť a počítač prijímame jednu správnu odpoveď. Pokusy o viacnásobnú účasť môžu mať za následok vyradenie zo súťaže. Lístky sú zasielané po vyhodnotení súťaže vyžrebovaným výhercom. Platná odpoveď je len odpoveď so správne znejúcim vlastným menom, prípadne s aj správnou adresou. Prosíme o dôkladnú kontrolu jej správnosti. Organizátor súťaže si vyhradzuje možnosť zmien. Ceny nie sú vymáhateľné. Ceny nepodliehajú zdaneniu a platbe poistného. Organizátor sa riadi zásadami ochrany osobných údajov a ďalších dát. Výhercom budú vystavené lístky na meno a čakať ich budú pri pokladni podujatia.