Za týchto podmienok sa môže zahraničný žiadateľ dostať k hypotéke!

0
3150

Súčasný hypotekárny trh je porovnateľné iný ako pred rokmi, no v každom prípade ide o pozitívne zmeny vedúce k jeho napredovaniu. Dôvodov je viacero, no v prvom rade sa poskytovatelia rozhodli prinášať žiadateľom omnoho väčšie možnosti vo forme rôznych typov produktov ktoré sú navyše obohatené o zaujímavé benefity. Práve táto stratégia otvorila dvere do hypotekárneho sveta početným skupinám klientom vrátane cudzincov. 

Zahraničný žiadateľ 2

Slovenské hypotekárne banky neustále rozširujú svoju klientelu, v ktorej sa stále častejšie objavujú aj občania zahraničných krajín. Hypotéky pre cudzincov nie sú žiadnou novinkou, no ešte donedávna bol podiel úspešných zahraničných žiadateľov podstatne menší. Situácia sa však postupne mení a poskytovatelia začínajú akceptovať čoraz viac žiadostí klientov, ktorí nemajú slovenskú štátnu príslušnosť. Treba však otvorene povedať, že táto skupina žiadateľov sa v niektorých prípadoch nedostane k hypotéke tak ľahko ako Slováci.

Vyššie riziko neplnenia záväzku

Aj keď metodika našich bánk umožňuje schváliť hypotéky cudzincom, nie vždy prinesie ich snaha o získanie peňazí očakávaný výsledok. Predsa len, dôvera bánk v zahraničných klientov nie je až tak veľká, čo spôsobuje viacero dôvodov. Tým hlavným je slabšia kontrola žiadateľa a tým sa samozrejme zvyšuje riziko neplnenia záväzku z jeho strany. Ani preverenie bonity nemusí byť dostatočnou zárukou, čo môže banky demotivovať a to ich vedie k zamietnutiu.

Banky pristupujú k cudzincom rôzne   

Možnosti na získanie hypotéky v prípade zahraničnej národnosti žiadateľa sú rôzne a vždycky závisia od konkrétneho poskytovateľa. Kým niektoré banky sa snažia maximálne zjednodušiť proces schválenia, iné si dajú záležať a žiadateľa zavalia náročnou administratívou. V ďalších prípadoch treba rátať aj s úplným odmietnutím po oboznámení sa so štátnou príslušnosťou. To je spôsobené tým, že u nás pôsobia aj banky, ktoré neakceptujú klientov z niektorých krajín.

Niektoré z podmienok hypoték pre zahraničných žiadateľov :

  • maximálny pomer LTV dosahuje 70 až 80% z hodnoty nehnuteľnosti
  • žiadateľ musí mať na Slovensku nahlásený aspoň prechodný pobyt
  • vítaný je pracovný pomer vykonávaný u domáceho zamestnávateľa
  • dobrá bonita, trestná bezúhonnosť a nulové dlhy sú dosť smerodajné

Zahraničný žiadateľ

Občania EÚ to majú najľahšie

Spomedzi všetkých zahraničných žiadateľov sú pri schvaľovaní uprednostňovaní hlavne občania vyspelých krajín. Švajčiarskym či americkým žiadateľom treba k získaniu hypotéky podstatne menej ako občanom ázijských alebo afrických štátov. Na ekonomické pomery štátu sa však často zabúda pri občanoch krajín EÚ. Tí sú totiž vnímaní ako susedia, ktorých môže banka oveľa lepšie preveriť a tým pádom vzniká väčší priestor na poskytnutie peňazí.

Vytrvalá snaha bánk o akvizíciu nových zákazníkov pokračuje naďalej a vzhľadom na pestré konkurenčné prostredie sa dá očakávať príchod rôznych noviniek spojených s poskytovaním hypoték. Ani súčasné podmienky jednotlivých produktov však nie sú nastavené zle, pretože k hypotéke sa u nás dostane takmer každý zarábajúci občan vrátane tých zo zahraničia. Aj to nám ukazuje, že úroveň nášho bankovníctva spĺňa nároky finančného sveta a klienti tak môžu financovať bývanie na Slovensku aj v prípade občianstva cudzej krajiny.