Izolácia proti vlhkosti: Podrezávanie vlhkého domu je veľký zásah do stavby

3
15281

Podrezávanie vlhkého domuPri riešení vlhkej stavby treba byť opatrný. Jednak zlým rozhodnutím a nepremyslenou prácou sa dá veľa stratiť a prerobiť, ale tiež ide o zásah, ktorý je nutnou investíciou do zdravia a vôbec zachovania stavby samotnej. Na Slovensku by sme prevažne v rovinatých oblastiach našli veľké množstvo starých domov, ktoré sa v súčasnosti pri rekonštrukcii snažia ľudia prerobiť na čo najpohodlnejšie bývanie. Presne v tejto fáze je dobre zvážiť pôsobenie spodnej vody a celkovo riešiť izoláciu. K nutnosti riešiť spodnú vodu sa dostávajú aj mnohí obyvatelia v nie tak starých domoch, kde nebola vyriešená dostatočná izolácia. Jednou z procedúr, ktoré sú najistejšie a oveľa lepšie fungujúce než injektáže a obkopávanie základov, je podrezanie stavby. Ide však zároveň o možno jeden z najdrahších zásahov v rámci vašej rekonštrukcie a môže ísť o jeden z najzásadnejších zásahov do stavby, pokiaľ ju nemeníte napríklad vizuálne či staticky.

Kedy dom podrezávať?
Dom a jeho murivo je mokré, páchne plesňou, prípadne zateká priamo vodou, ktorá sa drží v budove, vytvára viditeľné povlaky a stierka sa narúša práve pôsobením vody. V čase častejších prehánok sa povlaky na stenách zvýrazňujú, zápach stupňuje, prípadne sa vytvárajú mapy so zeleným, alebo čiernym nádychom. Toto je zopár príznakov toho, že murivo ťahá vodu a vytvárajú sa plesne. Tie sú pritom nebezpečné na respiračné ústrojenstvo, najmä pre deti. V takýchto prípadoch je často bezcenné riešiť obkopávanie muriva a obloženie nopovanou fóliou. Vodu totiž ťahá murivo od spodku na spôsob špongie, cez samotný materiál, stierky, a spojivo. Aby sa tak nedialo, je nutné zastaviť cestu vode nahor. Je to možné práve vložením izolačného materiálu nad prvý rad tehiel. Že treba vašu stavbu podrezať by ste mali zhodnotiť sami. Injektáže môžu byť lokálnym riešením, no stačí zlá matematika, alebo vynechanie miesta a práve tam môže pri novej stierke vyrašiť mapa od vlhkosti. Podrezávanie je pritom možné vo vlastnej réžií, alebo prostredníctvom špecializovanej firmy. V každom prípade sa však pripravte na väčšiu investíciu a úkon plánujte aj v závislosti od Vašej schopnosti pokryť jeho priebeh. V prípade svojpomocného podrezania domu ide o časovú investíciu (žiaľ čiastočne aj zdravotnú), alebo v rámci firiem finančnú.

Podrezávanie domu, vlhkosť a izolácia

Ako prebieha podrezávanie domu a s čím počítať
Ešte pred rokmi existoval názor, že podrezávanie je možné vykonať v priebehu niekoľkých dní. Pri väčších stavbách ide naozaj o úkon náročný na čas a aj riešenie postupov. Dnes mnohé firmy ponúkajú podrezávanie aj v rámci jediného dňa. Stále to však závisí od veľkosti stavby. Dnes totiž nie je nutné toľko čakať na sadnutie a zaschnutie cementu. Murivo, ktoré sa podrezáva, je nutné očistiť z oboch strán od omietky, rovnako tak od kabeláže a kachličiek. Pri kuchynských linkách je nutné odsunúť všetky diely linky a zabezpečiť ich pred znečistením. Vodovodné rúrky a kúrenie je nutné vyhľadať a označiť, aby nedošlo k ich porušeniu. Preto je podrezávanie vhodné najmä pre kompletné rekonštrukcie. Za chybu sa dá považovať pokračovanie v rekonštrukcii s mnohými úpravami a až následne rozhodnutie dom podrezať. Prídete nie len o kachličky, ale podrezávanie výrazne znečistí interiér. Zárez do červenej tehly môže zaprášiť biele steny, nezakryté zariadenie.

Podrezávanie domu, vlhkosť a izolácia

Postup podrezávania vlhkého domu v krokoch
Podrezávajúci pracovník očistí murivo z oboch strán, aby bol dostupný prvý rad tehál. Reže sa presne nad ním, alebo pod ním, pokiaľ to dovolia okolnosti. Reže sa však len niečo vyše metra silnou motorovou alebo ručnou pílou. Po prvom reze nasleduje vkladanie izolačného materiálu, tvrdeného plastu, alebo nie veľmi mäkkej izolačnej fólie (IPA), spolu so zacementovaním, alebo iným dopĺňaním iného materiálu na vyplnenie priestoru. Až po istote, že tento podrezaný priestor je vyplnený, sa pokračuje v rezaní napríklad na inom mieste, neustále v úsekoch. Nejde o súvislý rez, pretože je nutné si uvedomiť, že vo vzduchu visí niekoľko ton starej stavby a tá musí mať neustále dostatočnú oporu. Pri dlhých rezoch hrozí rozpad muriva, pád steny, dokonca zrútenie domu a takéto prípady pritom vôbec nie sú vzácnosťou. Obchádzanie rúrok a iného vedenia je nutnosťou. Niektoré špecializované firmy vyžadujú odpojenie elektriny a vody, pokiaľ nie je jasná informácia o umiestnení absolútne všetkých rozvodov.

Podrezávanie domu, vlhkosť a izolácia

Po podrezávaní
Po podrezaní nehnuteľnosti nasleduje nutné spojenie izolačného materiálu v murive s materiálom izolácie v podlahách. Vytvorí sa tak vaňa, ktorá zabráni vstupu vlhkosti a vody dovnútra. Niektoré techniky čisto podrezania muriva nevyžadujú zásah do podlahy, čo nie je správny postup. Pokiaľ totiž máte v dome podlahy, no murivo, ktoré je nutné podrezať, je nutné počítať s nutnou izoláciou podlahy, alebo v prípade starých podláh aj s ich úplným vybratím.

Podrezávanie domu, vlhkosť a izolácia

Zopár odporúčaní

  • naplánujte podrezávanie svojho domu spolu s výmenou alebo rekonštrukciou podláh, či rekonštrukciou rozvodov
  • informujte sa u viacerých spoločností o cene a postupe, ako aj výsledku práce
  • pred podrezávaním počítajte s tým, že pri rezaní dreva lietajú piliny, pri podrezávaní muriva lieta prach z malty, piesok, alebo tehelný prach spolu s kúskami omietky.
  • Pred podrezávaním musíte mať sprístupnené všetky časti domu. Vynechanie miest len preto, že máte na dvore momentálne zaparkované auto, je nemysliteľné. Rovnako tak poproste susedov o sprístupnenie tých častí domu, ktoré má na dvore on. Pre záchranu vašej stavby na to máte právo. V niektorých prípadoch a pri komplikovaných vzťahoch so susedmi je možné vykonať podrezanie len z vnútornej strany stavby. Je však nutná stavba nedrobivá, v dobrom stave, pričom vzhľad steny z druhej strany nebude možno celkom ideálny.
  • Táto práca je pri hrubých múroch a pri už nasadených rozvodoch nerealizovateľná jedinou osobou
  • Nezabudnite riešiť aj izoláciu v prípade, ak sa tehly rozpadnú. Je dobré mať pripravené celé tehly, pokojne staršie („recyklované“), ktorými nahradíte rozdrobené. Starý dom, ktorému sa nerozdrobí žiadna tehla je vzácnosťou. Nepálená tehla je ešte väčší problém.

V prípade otázok na podrezávanie ich pokojne položke do komentárov. Vysoká návštevnosť týchto tém na našom magazíne je predpokladom stretnutia viacerých ľudí so zámerom podrezávať, prípadne vám odpovieme aj my.
Fotografie v článku: TG, zákaz kopírovania a ďalšej distribúcie fotomateriálu

Comments are closed.