IKEA začne používať obaly tvorené hubovým mycéliom, ktoré sa následne rozpustia v pôde

0
5253

Známy švédsky výrobca nábytku sa vždy usiluje o nové nápady a riešenia, ktoré by zefektívnili predaj ich produktov a zároveň chránili životné prostredie. Najnovšie vyvinula v spolupráci s americkou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na biomateriály, unikátny biorozkladateľný obal z mycélia huby, ktorý po rozbalení jednoducho hodíte do kompostu, kde sa za pár týždňov rozloží. Chce tým podporiť najmä recykláciu a znížiť odpadový materiál.

Väčšina výstielok produktových obalov je vyrobená z polystyrénu, ktorý, ako je známe, škodí a znečisťuje životné protredie. Je tvorený petroleom, látkou, ktorá sa nedokáže v prírode rozložiť a ohrozuje aj voľno žijúce zvieratá, v prípade, že ho náhodou požijú. Na základe štatistiky Francúzskeho ministerstva pre ekológiu vzniká každý rok 14 miliónov ton polystyrénového odpadu! Je to alarmujúca a smutná štatistika. Predpokladá sa, že do roku 2050 bude mať 99% vtákov na tejto zemeguli v hrdle aspoň jeden kúsok plastu. IKEA nechce byť súčasťou takejto šokujúcej devastácie prírody, preto sa rozhodla nájsť riešenie, akoby sa obalový odpad dal zredukovať na minimum tak, aby sa nezaťažoval prostredie.

Hyphae

S pomocou spoločnosti Ecovative vyvinuli špeciálny druh podhubia, ktorý má slúžiť ako alternatíva k bežným obalom. Podhubie (mycélium) prirodzene rado zarastá povrchy. Rozširuje svoje vlákna na poľnohospodárskom bioodpade – napríklad na kukuričnom šúpolí. Za pár dní zrastie huba s povrchom, na ktorom cudzopasí. Týmto procesom sa sformuje do požadovaného tvaru. Všetky formy sa následne sušia, aby sa zabránilo ďalšiemu rastu huby. Tento revolučný objav pomôže spoločnosti vylepšiť svoju obalovú technológiu a procesy. Joanna Yarrow, riaditeľka pre trvale udržateľné zdroje IKEA v Británii sa vyjadrila, že pracujú na čo najrýchlejšom zavedení bioobalov.

Úžasné na tomto bioobale je, že je možné ho vypestovať a vytvarovať do akejkoľvek formy, ktorú budeme potrebovať. Budeme vyrábať obaly na mieru,“ dodáva Yarrowová.

Obalová technika s využitím húb bola objavená už v roku 2006 a začala sa vyrábať v New Yorku. Obdobné obaly napríklad používa spoločnosť Dell na výplň obalov svojich väčších počítačových serverov.

screen-shot-2016-02-28-at-9.26.15-am-768x506-590x389

IKEA sa dlhodobo snaží vychádzať v ústrety enviromentálnej politike a vyrábať svoje produkty s čo najmenším odpadom a najnižšou energetickou stopou. Bio rozložiteľný obal je geniálnym nápadom, ktorý šetrí aj našu peňaženku – náklady na jeho výrobu sú mnohonásobne nižšie, než produkcia umelého polystyrénu.

Photo credit © ecovativedesign.com