Firmy zúfalé: zákon mení veľkosť písma zmlúv a podmienok

0
4470

Súdnictvo právo zákony spravodlivosťOd 1. 1. 2015 platí nový zákon o veľkosti zmlúv a obchodných podmienok. Drobné písmenká, ktoré pomáhali nekalým obchodným praktikám fungovať vďaka ich neprehľadnosti, drobnej veľkosti a hlavne pre rozsah, boli zrejme dôvodom, prečo vláda ešte v máji 2014 nariadením vlády SR č. 141/2014 Z. z., doplnila nariadenie SR č. 87/1995 Z.z., v rámci Občianskeho zákonníka. Tých mizerných pár promile, či percent nezodpovedných teraz zrejme ovplyvnilo výrazne trh. Viac, než by človek čakal.

Od januára vo firmách chaos
Kým na tovare sa už pár dní stretávame s väčšími písmenami, to horšie prišlo až úderom polnoci pre celú obchodnú sféru na Slovensku. Od 1. januára totiž musia slovenské firmy svoje obchodné podmienky uvádzať vo väčšom písme. Čo je na veci najhoršie je, že celý zákon vytvoril neuveriteľný chaos a nevyznajú sa v tom ani tlačiarenskí odborníci, grafici, špecialisti, marketingoví pracovníci, zúfalé sú aj renomované spoločnosti v oblasti financií a zmätok v tom má aj nejedna menšia firma. Zákon stanovuje lepšiu čitateľnosť, no nedefinuje ju jasne pre každého. Okrem toho neexistuje poriadny a jasný zdroj, alebo kampaň, ktorá by firmám pomohla nezištne a poriadne vec vysvetlila. Dokonca aj dnes je niekoľko podnikateľov prekvapených, keď sa to dozvie až od nás.

Určená veľkosť je výsmech a následky ďalší výsmech
V zákone sa informácia o veľkosti písma odvoláva na vykonávajúci predpis. Po úmornom hľadaní, o aký predpis ide sa nakoniec dozviete, že veľkosť písma v zmluvách, zmluvných dokumentoch a obchodných podmienkach nesmie byť menšia ako 1,9 milimetra. Absurdné určenie veľkosti však neurčuje čoho sa veľkosť týka. Je totiž rozdiel písmeno Ď, alebo D, alebo a, u, c, či písmeno W a rozdielnosť je aj vo fonte. Nie je jasné, ako sa bude písmo merať a čo sa bude merať. Nastala situácia, kedy upratovačka určuje, aká má byť kontrolka na jadrovom reaktore. Internetová a čisto počítačová grafika totiž vôbec nepracuje s milimetrami, ale pixelmi. Bežná firma sa pri výrobe svojich podmienok teraz musí spoľahnúť na grafika, ďalšie nemalé náklady, aby pochopil, ako to asi približne zadať a vložiť do systému. Nejedna spoločnosť má podmienky generované online k zmluvám. Tie pochádzajú zo systému. Sami pracovníci niečo také nasadiť nevedia. Práve grafici a programátori sú momentálne na niektorých miestach pomerne dobre vyťažení a firmám stúpajú náklady za občas banálne úkony. Ak totiž nenájdu svojho pôvodného programátora, oslovujú nálezy z vyhľadávania. Niektorí podnikavci sa však nestránia vypýtať za úkon v hodnote 30 EUR aj rovno 500 EUR. Len pre neznalosť objednávateľa a jeho zúfalosť.

Najviac to postihne tých slušných
Nie každý mal drobné podmienky v záujme podvádzať a skrývať skryté záujmy. Tých pár promile subjektov, čo veľkosť písma využívali na ukrývanie rôznych prvkov, však nemožno považovať za typický prototyp firiem, ktoré proti zmene veľkosti protestujú. Sú to hlavne tie čestné, ledva prežívajúce firmy, ktoré žiaľ doplatia na celú zmenu najviac. Chápanie počítačových termínov, nastavenie veľkosti a následný chaos v zmluvách, v podobách a podobne, je pre väčšinu slovenských podnikateľov problém. Trafiť šľak môže doslova viacero spoločností, ktoré si pred dlhším časom nechali vytlačiť tony papiera s predtlačenými obchodnými podmienkami. Tieto náklady im nikto nevráti a s takým množstvom papiera si nemôžu ani prikúriť, keďže aj na pálenie odpadu existujú zákony.

Kolaps zmlúv a stránkovania
Čo je horšie, z pôvodných 2 strán máte 5 strán. Ak ste zmluvy nečítali dodnes, nebudete ich čítať ani neskôr. Zložky a fascikle budú ešte hrubšie ako doteraz, budeme mať ešte viac skartovania a zmluvy sa žiaľ stanú ešte viac neprehľadné. Už teraz však ľutujeme grafikov a zástupcov firiem s hmotnou zodpovednosťou, ktorí zrejme v prípade pokutovania prídu na dlažbu. Prerobiť PDF súbory nie je hračka. Aj projektové súbory rozšíriť, zmeniť font a zistiť, že nesedia tabuľky, grafika a rozsah, nemusí byť jednoduchá záležitosť na opravu.

10 právd, ktoré je nemožné poprieť

  1. kto chcel podvádzať a skrývať do zmlúv skryté formulky, bude to robiť naďalej.
  2. kto si chcel prečítať podmienky, prečítal si ich pri malom, aj väčšom písme.
  3. podpísať neprečítanú a nejasnú zmluvu nie je možné, upozorňuje na to nejedna kampaň a osveta v médiách aj v spoločnosti.
  4. snahy o ekológiu dostali na frak. Papiera sa od 2. januára míňa oveľa väčšie kvantum ako doteraz
  5. menšie firmy na náhlu zmenu doplatia najviac. Sami totiž nemusia mať jasno, kde všade ponúkajú a disponujú distribúciou textov, predtlačenými zmluvami a podobne.
  6. ak boli podmienky nezrozumiteľné predtým, veľkosť písma im na zrozumiteľnosti nepridá
  7. zložky budú ťažšie
  8. náklady budú vyššie
  9. všetky právne vzťahy uzatvorené po 1. januári s nesprávnou zmluvou môžu byť beztrestne označené za neplatné, hoci sú čitateľné. To ponúka parádne možnosti vydierania a nekalých praktík.
  10. pravda číslo 9. otvára možnosti pre nespokojných klientov a špekulantov. Ak im totiž budú predložené podmienky s menším písmom, a oni si toto tajomstvo nechajú pre seba na horšie časy, majú vysoké šance uspieť v prípade vydierania a záujmu sa zbaviť záväzkov bez trestu pokojne aj neskôr, ale zároveň ide o príležitosť pre bežného človeka sa zachrániť od záväzku rovnako tak beztrestne, ak by mu bola poskytnutá zmluva s inou veľkosťou písma.

Čo zmluvy na webe a vôbec na počítači?
Dosť zásadnou je informácia, či práve kvôli podmienkam nebudú nútené webstránky zmeniť dokonca svoj dizajn, aby boli jasnejšie. Zákony a zákonodarci totiž sami neovládajú prácu na počítači a tak možno ani netušia, že veľkosť písma sa v prehliadači mení pomocou CTRL + koliesko myši. V prípade písma v počítači totiž platí jedna prekvapivá informácia. Laicky povedané = ak si obraz premietnete na projektore, písmo bude mať pokojne 20 centimetrov, avšak ak si premietnete to isté na malom monitore, môže mať aj 0,3 milimetrov. Prikladať pravítko na monitor je poriadny nezmysel. Ako už bolo spomenuté, pre počítače je úplne irelevantný rozmer 1,9 milimetra, ak pracuje s pixelmi a inými mierkami. A nevychádza predsa z počítača väčšina, alebo dnes už dokonca všetky podmienky a materiály? Žiaľ pre mnohých je veľkosť 1,9 alebo 1,8 veľmi veľký rozdiel. Znamená riadky a niekedy papier navyše. Je tiež náročné pripraviť materiály tak, aby po vytlačení naozaj pravítko nejakého konkrétneho sudcu, či konkurencie naozaj nesiahlo pod 1,9 milimetra.

Na šťastie zákon údajne definuje aspoň podobu podmienok. Rozmer sa má týkať len písomných podmienok a dokumentov (takto si vysvetľujeme nižšie oranžovo zvýraznenú časť zákona), nie tých v počítači. Dúfajme. Pokiaľ by sa rozmery týkali aj tých počítačových, nastáva dosť veľký priestor na pochybnosti o vzdelaní zákonodarcov a ich uvedomovaní si doby, v ktorej žijeme.

Zákony tvrdia:

Predpis č. 87/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka § 53c:

Ak je spotrebiteľská zmluva vyhotovená písomne, predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť takejto zmluvy s výnimkou názvu zmluvy a označení jej častí. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis. Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná.

Znenie č.141/2014 Z.z. s platnosťou od 1.1.2015:

§ 1b

Veľkosť písma v spotrebiteľskej zmluve a súvisiacich dokumentoch (k § 53c)

Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 mm.

Zostavilo viacero hláv redakcie v čase od 5. januára do 7. januára 2015