Pomocník pri riešení svojich cieľov v práci a živote, kniha J. Knoblaucha

0
1464

Osobné ciele, vydavateľstvo PortálPri dosahovaní výsledkov a svojich cieľov pracovných či osobných sa človek neraz zapotí, stratí a len malé percento ľahko dosiahne, čo chce. Jedna vec je mať ciele, druhá vec je vedieť ich naplniť. Hoci nikto nevidí do vašej hlavy tak ako vy a nedokáže splniť ciele za vás, predsa len vám v tom pomôcť môže zaujímavá knižka, ďalšia z vydavateľstva Portál, s názvom Ciele v pracovnom i osobnom živote, v českom originály Cíle v pracovním a osobním životě. Opäť, ako pri nedávno recenzovanom titule, ide o aktívnu knihu, v ktorej môžete písať a mať tak prehľad o zoradení vašich cieľov. Za aktívnu knihu považujme práve takú, ktorá s vami prechádza časovo a pomáha aj vďaka aktívnemu zapájaniu do úloh v nej. Že nejde len tak o hocijakú knihu pochopíte rýchlo.

Rozlíšte ciele od prianí
Autor Jorg Knoblauch ju vytvoril už ako skúsený odborník v osobnostnom rozvoji, skúsený podnikateľ a čestný profesor na niekoľkých vysokých školách. Zostavil knihu, v ktorej nájde čitateľ od prvého pochopenia a určenia svojich cieľov viacero krokov, ako ich premeniť na skutočnosť, prípadne len sústrediť sa na ich splnenie. Kniha obsahuje hneď v úvode prvý test s vyhodnotením a niekoľko ich nasleduje aj neskôr. Podstatnou súčasťou sú grafy, ktoré jednotlivé prvky, vysvetlenia a vysvetlivky k pochopeniu krokov, a aj jednotlivé kroky premeny vytúžených cieľov na splnené ciele, vyjadrujú jednoducho. Venuje sa však aj pracovným úspechom a to tak, že čitateľovi pomáha vyčleniť splniteľné ciele od nesplniteľných, pomáha určiť priority a otvoriť oči najmä v spôsobe ich splnenia. Dôležitým je však zároveň odlíšiť ciele od prianí, čo si často pletieme.

DISG
Podrobnejšie je rozobratá metóda určenia metódy správania DISG, v ktorej dokážete nájsť povahu každého človeka, niektorú viac, niektorú menej. Skladajúca sa z dominantnej, iniciatívnej, stálej a svedomitej povahy. Na čitateľovi je presne odhadnúť mieru jednotlivých pováh a ďalej môže s touto metódou v knihe pracovať.

Autor sa snaží v texte postupne poradiť, akými trikmi je možné jednotlivé priania a ciele uľahčiť. Dokonca ponúka tipy na osobnostný rozvoj a ich dosahovanie ľahšou cestou, než by ste si vybrali. Napriek tomu, že autor čitateľa osobne nepozná a nevidí do jeho cieľov a premýšľania, aplikuje text tak, že je použiteľný často univerzálne a trefne k dosiahnutiu akýchkoľvek reálnych cieľov. Kniha svojim obsahom dosiahne, že nepôjde o chvíľkovú literatúru ale budete sa k nej opakovane vracať vo svojom voľne. Môžete do nej písať a svojim spôsobom jej odovzdáte aj svoje tajomstvá. Tie rozvíjate ďalej, ba dokonca môžete po čase sledovať určitý postup v tom, aké ciele ste si stanovili a ktoré sa daria napĺňať.

7 horizontov života
Autor rozdeľuje život na sedem horizontov v rámci vypracovania životného plánu. „Vynálezcom“ siedmych horizontov je pôvodne dr. Caye von Fournier, ktorý vďaka nim rozdeľuje jednotlivé časové úseky života na 7 častí. Hoci by sme sami vedeli rozdeliť život na rôzne celky osobitné svojim obsahom, Fournier ich delí na počet, ktorý je obsahovo jedinečný a pochopiť ich rozdiel môže taktiež pomôcť v chápaní životných období a následne aj splniteľnosti jednotlivých cieľov. Kniha v jednom z horizontov nabáda na premýšľanie nad plánom počas penzie. Aj keď máte nízky vek a penzia je ďaleko, nemožno hovoriť o zle vekovo cielenej knihe. Skôr naopak.

Záver 190 stranovej knihy je na niekoľkých desiatkach strán venovaný riešeniu problémov a komplikáciám pri dosahovaní cieľov. Práve komplikácie a neschopnosť ich riešiť, vyhodnotiť ako riešiteľné, prípadne na počiatku získaná teraz opadnutá odvaha, často odrádzajú a dovolia meniť ciele ľudí. Pripája k tomu aj niekoľko strán o spolupráci iných ľudí na vašich cieľoch. Nemusí totiž ísť čisto o splnenie cieľov len vašich.

Titul vydalo české vydavateľstvo Portál