Keď hluchý prvý krát počuje, to je tiež nával emócií a myšlienok

0
2367

Dokáže si zdravý človek predstaviť život hluchého? Nikdy nie dostatočne. Hluchý človek je výrazne obmedzený, býva terčom posmechu v spoločnosti, aj na ulici. Túto vadu nerozpoznať na prvý pohľad. Sú ľudia, ktorí vedia odčítavať z pier a tak nedajú hneď poznať, že sú hluchí. Je mnoho druhov hluchoty, nezvratnej, ale aj liečiteľnej.
Taká, ktorú možno liečiť a vrátiť tak ľuďom sluch, urobí so životom človeka naozaj veľa. Najmä tí, ktorí nikdy nepočuli a podstúpia zákrok s načúvacími implantátmi, môžu hovoriť o neopakovateľnom zážitku. Predstaviť si tento moment zdravý človek nedokáže naplno. Je to moment, kedy príde nový vnem, sluch… zvuk… celé roky ticha vystriedal zrazu šum. Človek vtedy vníma prvé zvuky a jeho mozog začína vnímať oblasť, z ktorej nikdy doteraz neprišla žiadna informácia, žiaden vnem. Človek zrazu pochopí, čo sú to kroky, dych, vlastný hlas, trúbenie, tikanie hodín a aj taká banalita ako kvapkanie vody. Keďže hluchí ľudia sú odkázaní na posunkovú reč, alebo iné dorozumievanie, poznajú hudbu, spev, či reč len podľa názvov. Chvíľa, kedy sa im vracia sluch musí byť preto veľkou chvíľou.

Moment, ktorý sa podaril zachytiť aj na videu
Tieto momenty sa podarilo niekoľkým ľuďom zachytiť aj na videu. Ide o moment, kedy pomocou prístroja prvý krát niečo počujú. Jednou z takých, ktorá prežila celé desaťročia v tichu a postúpili zákrok, ktorý im vrátil sluch, bola aj Sarah Churman. Sama uvádza, že implantát Esteem dostala od Envoy Medical. O svojom živote, rodine, o živote pred operáciou ale aj o živote po nej píše na svojom blogu, kde necháva aj odkazy na rôzne médiá, ktoré s ňou robili rozhovor, alebo svoje myšlienky a básne. Zverejňuje však aj jej výlety na hudobné festivaly, či sledovanie filmov. Všetko má pre ňu akosi iný zmysel.

Na videu nižšie žena, ktorú nahrával jej manžel. Po počutí prvých slov sa rozplakala, počula svoj hlas a vnímala zrazu všetko okolo oveľa viac, než doteraz.

Na tomto videu sa nepočujúca prvý krát dostala k hudbe.

Blog Sarah Chumanovej: http://sarahchurman.blogspot.com/