Slovanská mytológia, jej bohovia, bohyne a bytosti

4
67210

Slovanský boh JARILOVšetkým je dobre známa mytológia grécka, rímska, či starogermánska. Napriek tomu, že vyznievajú úlohy niektorých bohov fantasticky, zabúdame, že aj Slovania, naši predkovia, mali svoju vlastnú mytológiu. O nej sa nám zachovalo menej poznatkov, pretože pisári, ktorí by ju mohli zaznamenať, už v období rozmachu Slovanov sami prijali kresťanstvo a to veľmi neholdovalo popisovaniu iných náboženstiev tak, ako ešte v prvých storočiach nášho letopočtu. Boli sme pohanmi, ktorých náboženstvo nebolo nutné skúmať a zaznamenávať. Napriek tomu sa nám z rôznych zdrojov zachovali najmä vďaka tradovaniu, viaceré pojmy, mená a príbehy.

Slovanskí bohovia

 • Perún – najdôležitejší slovanský boh, ktorý vládol ostatným. Bol bohom blesku, hromu, búrok a vojny. V mnohom sa podobal na boha Thora germánskej mytológie, kde mal určitú podobnosť aj v sekere. Tá bola jeho symbolom, kým symbolom Thora bolo kladivo. Perún vytváral blesky pomocou dvoch mlynských kameňov. Obetovali mu býka a len výnimočne aj ľudské obety.
 • Chors – boh nejasného zasvätenia, spájaný so Slnkom a inokedy s Mesiacom
 • Simargel – posol bohov, ktorý má byť prostredníkom medzi nebom a zemou.
 • Mokoš – zosobnenie Matky zeme je zároveň bohyňou plodnonosnej sily a úrodnosti. Počas osláv jej sviatku si prišli na svoje milovníci sexu. Sexuálne oslavy boli totiž vecou tradícií a povinnosti, ktorá nepochybne lákala viacero generácií. Uctievali ju prevažne východní Slovania.
 • Svarog – je jedným z najstarších a najvýznamnejších staroslovanských bohov. Bol bohom Slnka a ohňa, taktiež často zobrazovaný ako boh tepla. Mal zhotoviť nebeský kotúč, čiže Slnko, v kováčskej vyhni. Je akousi obdobou gréckeho Hefaistona a ľuďom mal zoslať kliešte, cenný nástroj pri obrábaní kovov. Na jeho miesto neskôr mali nastúpiť v niektorých západných oblastiach jeho syn Svarožič, a na východe Dažbog.
 • Radegast – pre každého Čecha a Slováka je to prioritne značka piva, pre každého Moravskoslezáka je to kopec a pre každého Slovana to bol Boh. Predpokladá sa, že šlo o iné meno pre Svarožiča. Malo ísť zrejme o boha úrodnosti a hojnosti. Hovorilo sa, že jeho helma je z býčej hlavy, no zasväcovali mu diviaky.
 • Zirnitra – pre srbských Slovanov boh kúziel v podobe draka.
 • Živa – bohyňa života a životnej sily tiež nazývaná ako Siwa, Živena, alebo Rašiva, dáva život rastlinám aj zvieratám. Jej matkou je Mokoš a sestrou Morena.
 • Morena – Jedna z najväčších zaujímavostí klasických slovenských tradícií, ktoré sú dodnes spojené so slovanským náboženstvom, je spomínanie Moreny v mnohých pesničkách a tradíciách. Vynášanie Moreny, bábky zo slamy, či látky a jej hádzanie do vody či z mosta do rieky na jar, je symbolom konca jej vlády. Vládla totiž smrti a zime. Po jej vláde prišla vláda bohyne Vesny.
 • Vesna – bohyňa jari, mladosti a života zaháňala Morenu a prinášala oživenie zmrznutej prírody a oživovala všadeprítomnú zeleň. Bola jej zasvätená breza. Informácie o nej sa zachovali len ak v našich končinách a aj o nich sa nedá povedať, že ide s istotou o pôvodnú postavu, prípadne či sa naozaj volala Vesna.
 • Veles – bol bohom čried, ochranca pastierov a bol jedným z najstarších bohov Slovanov vôbec. Pre niektoré národy bol bohom podsvetia.
 • Trihlav – je mladším bohom, ktorý bol vyznávaný len v niektorých oblastiach západných Slovanov. Každá z hláv symbolizovala nebo, zem alebo podsvetie a mal vysoký význam najmä v oblasti okolo súčasného severozápadu Poľska.
 • Belboh – bol bohom dňa a denného svetla, zasvätená mu bola biela farba, ale tiež dni letného slnovratu, kedy je deň dlhší ako noc.
 • Černoboh – bol bohom noci, čiernej farby a zla. Bol Belbohovým bratom a zasvätené mu boli dni zimného slnovratu. Bratia počas roka spolu zápasili, v lete vyhrával Belboh, v zime Černoboh.
 • Flin – lokálny boh v oblasti Srbska, kde plnil úlohu boha znovuzrodenia.
 • Jarilo – boh vyobrazený ako mladý šťastný muž, ktorý vládne plodnosti a jarnému slnku. Patrí medzi mladších bohov, a pochádza z oblastí Pobaltia. Jarilo je aj na fotografii v tomto článku.
 • Karevít – je ochrancom starobylého mesta Charenza z ostrova Rujana. Jeho vyobrazenie je komplikovanejšie. Pokiaľ je zobrazovaný ako jediná postava, má dve tváre a jeho telo dopĺňajú časti tiel z vola a kohúta. Ak je s bohom Rujevítom, má hláv šesť z toho dve ženské a na hrudi leviu hlavu.
 • Rujevít – je ochrancom ostrova Rujana a je vyobrazovaný s až siedmymi tvárami a siedmimi mečmi s ôsmym v pravej ruke. Ďalšími bohmi na ostrove Rujana sú Porevít a Porenut, ktorí plnili taktiež úlohu ochrancov, hoci len ochrancov miest.
 • Simargl – jeho funkcia je nejasná. Hoci sa nám zachovala o ňom zmienka, pre podobnosť výrazu z iránskeho jazyka sa dozvedáme o možnej spojitosti s démonom podobným psovi, ochrancovi rastliny. Môže však ísť o dvoch bohov a to Sima a Rgla, čo by mohlo znamenať dobytok a obilie. Druhá možnosť je viac pravdepodobná aj vzhľadom k veľkému významu obilia pre Slovanov.
 • Devana – Perúnova dcéra, ktorej malo byť zasvätené nebeské svetlo a lokálne zasvetené aj to denné. V podobe zlatovlasého dievčaťa na zlatej stoličke si ju predstavujú zrejme skôr etnológovia a historici. Ide o predpokladanú bohyňu.

Bytosti

 • Víly – víly pozná mnoho mytológií. Aj Slovanská, kde sa však úloha a vznik víly môže zásadne líšiť. Kým u nás sú víly dievčatá, ktoré zomreli po zasnúbení ale pred svadbou, v iných slovanských krajinách to mohli byť aj ľahkomyselné dievčatá. Tie u nás obývali vodné plochy, alebo lesy, venovali sa tancu, oplývali krásou a mohli sa strácať a objavovať. Víly sa objavovali aj v blízkosti hrobov. Víly boli vždy dlhovlasé dievčatá s bielymi šatami. Rozlišujeme dobré a zlé víly. Ľudia si ich snažili nakloniť. Rastlinou, ktorá im bola zasvätená je dodnes cenená materina dúška.
 • Rusalky – mytologické bytosti, ktoré sú nám známe vďaka hudobnému dielu známeho českého skladateľa Antonína Dvořáka, pre množstvo skladieb, rozprávok, či riekaniek. Šlo o duše žien a detí, ktoré spáchali samovraždu, boli utopené, či udusené a ich následný posmrtný život bol spojený s vodou, prípadne riekou. V Rusku sa rozlišovali morské a riečne Rusalky. Naše končiny si vystačili s jednou podobou. Zobrazované boli ako krásne dievčatá s rozpustenými vlasmi. Často ich zobrazujú so svetlými vlasmi a zelenými šatami, prípadne priehľadným telom. Vo vodách plietli rybárom siete, prípadne mohli svojim spevom lákať pocestných a stiahnuť ich do vody.
 • Kostej alebo Koščej – bytosť škaredého vzhľadu, ktorá bola zosobnením zla a vônec nebezpečného stretnutia. Obávali sa ho najmä ženy. Jeho meno je odvodené od slova kosť, pretože malo ísť o postavu kostnatého vyziabnutého veľmi škaredého nebezpečného starca. Nemožno ho zabiť, pretože jeho život je ukrytý v hlavičke ihly, ktorá je ukrytá vo vajci, to je ukryté vo vtákovi, ten zaas v zajacovi, ten v železnej truhlici a tá má byť zarastená v silnom dubovom kmeni, ktorý rastie na ostrove Bujan.

Raj posledného odpočinku menom Bujan
Germáni mali Valhalu, Gréci svoje podsvetie, Slovania mali Bujan. Bájny ostrov, ktorý sa zjavoval a objavoval na rôznych miestach je akýmsi záhrobím pre Slovanov, kde končia duše mŕtvych a aj tých, ktorí sa nestihli narodiť.

4 KOMENTÁRE

 1. Milý Rado, milý Matúš, milý Jaro,
  je úplne prirodzené, že ste z výkladu Jaroslava vykoľajený, a však na druhú stranu, ako laik, nie veľmi vzdelaný vo veciach histórie všeobecnej, môžem povedať, že Jaroslav má zo svojho uhla pohľadu pravdu. Hľadá a nachádza presne tie súvislosti a presne tam kde chce, a to tak, aby mu zapadli do jeho predstave o fungovaní sveta a vesmíru. Ľúbim SLAVISTIKU, už v detstve mi pripadala čarovná, preto Jaroslavovi rozumiem, rozumiem jeho teóriám aj záverom. A vôbec sa Jaroslavovi nečudujem, že sa tak vášnivo rozpísal a značne jasne a celkovo duchaplne zhrnul poznanie, ktoré nájsť trvá jednému mnoho rokov. Ale je radosť okúsiť pocit, keď Vám zrazu veci, ktoré spolu zdanlivo nesúvisia, začnú dávať zmysel a vy vidíte ako sa vám pred očami spájajú a nahádzajú medzi sebou súvislosti.
  A po pravde, neviem kto písal ten blog alebo článok o starých slovanských bohoch, ale mohol vynaložiť trochu úsilia, pretože to nemá ani hlavu ani pätu, domnienky a fakty sú prehádzané cez seba, ako seno-slama. Nech už ten článok písal ktokoľvek zaslúžil by si riadne po prstoch, pretože je viac než zrejmé, že TEN, KTO TO PÍSAL NEMÁ O STARÝCH SLOVANOCH ANI ŠAJNU, A ČO SA BOHOV TÝKA, TAK NEHNEVAJTE SA, ALE NAPÍSAŤ TAKÝ NESÚRODÝ BLUD, VEĎ TO JE HANBA. Ja keby Vás stretla, tak Vám po prstoch nakladiem a po večeroch by ste mi musel alebo musela predčítať MÚDROSŤ PERÚNOVU a staroslovanské védy, hneď by sa Vám aspoň trochu porosvecovalo.
  A vy dvaja dobráci, Rado a Matúš, by ste tiež mali viac čítať, aby ste si rozšírili obzory, lebo chlapci nehnevajte sa, JE TO HANBA, a ešte väčšia hanba je, keď človek nevie odkiaľ prichádza, pretože vtedy nikdy nepozná, kadiaľ má ísť vpred.
  PS: Jaroslav tiež som objavila súvislosti medzi starými slovanskými védami, hinduizmom a fyzikou napríklad. Viem, že takéto malé objavy človeka obohatia, naplnia a posunú ho vpred, ale Jaroslav mal by ste si priznať, že mi žijeme vo svete, ktorý tieto pravdy odmieta a zarputilo pred nimi zatvára oči, ale nie preto, že by neveril, ale preto, že si je vedomý dôsledkov. Veď už len to, že je u nás doma ZAKÁZANÁ naša vlastná slovanská svastika a symbolika hovorí za všetko. No nech je ako chce, slovanská KARUNA (runové písmo slovanov), prežila niekoľko tisícok rokov, takže sa nemám obavy, že by naše slovanské vedomie mohlo niekedy upadnúť do zabudnutia, určite nie, kým po zemi chodia ľudia, ktorí vedia kam patria. Ľudia ako my.

 2. Nesuhlasim s niektorymi vykladmi Staroslovanskych bohov. Sukromne studujem anticke archeo-astronomie sveta,comparativne studie nabozienstiev a mytov sveta,som familiarny s Precesiou zemskej osi,ako aj Velkym rokom(Anno Magnus),jeho soli-lunarnymi cyklami,kde CISLA hraju KLUCOVU ulohu v odhalovani ich „tajomstiev“.Moje jazykove schopnosti len dokazuju,ze som sa vydal spravnym smerom.Anticke archeo-astronomie, znamena studium aspon 10 na seba navazujucich vied,pomimo archeologie a astronomie,posvatnu geometriu,grecku a hebrejsku gematriu,cisla a matematiku,astronomicke zoradenia,rozmery chramov v metrickom a komparativnom kralovskom systeme mier a vah.
  S prichodom Krestanstva,nase tradicne,astronomicke nabozenstva boli znicene,hoci inde sa zachovali dodnes.Mezoamerika,Egypt,India,Cina a podobne. Az ich hlboke a dlhorocne studie a porovnavania ma priviedli k uspechu ci uspechom. Posvatne hory „boha ci bohov“,jazera,studne sa vsade vyskytuju v hojnosti. A pochopil som,ze vsetky hlavne nabozenstva su zamerane na nase Dvojcentro galaxie a dve kozmicke brany,muza a zeny,cez ktore putuju duse zosnulich(vlastne gravituju) k Ocistcu,znovuzrodeniu a vzkrieseniu.Toto len potvrdzuje cykle a cyklicky zivot nasej galaxie,slnecneho systemu a Zeme. Nie sme Prvou a ani Poslednou civilizaciou Zeme,je jasne ze aj Zem prechadza cyklami Ocistca a Znovuzrodenia.
  Uz v antickych casoch,faraonova dusa,otvorenim jeho ust,odchadzala do oblasti Oriona, citame v mnohych knihach o antickom Egypte. Dnes vyznamny anglicky spisovatel,Colin Wilson v jeho vynikajucej knihe na najnovsi objav archeologie,v Gobekli Tepe,ako najstarsi chramovy komplex sveta,siahajuci az do 12,800 pnl, opisuje obe brany,ako aj cestu dusi do zahrobia v galaktickom Dvojcentre,znamom ako Raj,Nava,Bujan,Valhalla,ci Novy Jeruzalem,ale hlavne aj ako nasa galakticka Maternica,do ktorej vedie obrovska Cierna diera,znama ako Yama(Jama) a CygnusX1,teda Labut. A tu sa dostavame ku korenu najvyssieho boha Zapadnych Slovanov na Rujane-ostrove plodnosti,kde stala znama arkana Ranov ci Rujov, arkona ci arkana Svantovita.
  Cierna diera,znama v astronomii ako CygnusX1=Labut,lezi smerom k suhvezdiu Cygnus,teda Labute. Je to zrejme aj Cervia diera a Biely Tunel po smrti ludskeho tela,cezs ktori sa vydava na svoju put dusa zosnuleho tela do kozmickej(galaktickej) Maternici k Ocistcu a vzkrieseniu-znovuzrodeniu. Nasa Cierna diera lezi v Mezopotamii(Ciernej rokline)Mliecnej drahy,co opisuje Genesis 2:8-14,teda Prva kniha Mojzisa,nemenujuc priamo Ciernu dieru,ale len oblast kde je vsetko ZLATO! A po svete je spusta pozemskych kopii tejto nebeskej Mezopotamie,od Iraku cez Sinajsky poloostrov,ci Manhattan,az k sutokom roznych riek,ktore su pozemskou kopiou riek Pishon a Gihon v Mliecnej drahe,ktore tvoria nebesku Mezopotamiu! Jednym takou staroslovanskou kopiou Mezopotamie je v Srbsku,sutok Savy(Sava je aj radova cislovka,Sedem,a Sava ma 7 pritokov) a Dunaja,kedysi znameho ako Ister ci Easter,Vychodna rieka.V sutoku,teda Mezopotamie oboch riek,lezi posvatny Beograd-Belehrad,ako Biely hrad-mesto,symbolizujuci Ocistec v nebeskej Mezopotamii! A Wikipedia uvadza,ze Kremlin je symbolom Raja-maternici na nebesiach…Kto sa vyzna v Cislach a Rozmeroch Raja,jasne pochopi ze Moskovsky Kremlin je
  tym symblom, tak ako aj Bratislavsky KOCKOVY HRAD,nad Dunajom(symbol kozmickej rieky-Mliecnej drahy),opisany v Zjaveniach Jana 21:17,ako KOCKA!
  Takze, nasa Cierna diera,cez ktoru vstupuju a vychadzaju ludske duse,sa nazyva Yama(gematria je 52),a Jama je diera v aj v Slovencine.Inak to bol boh ci bohyna Mrvych,tak ako aj Sin…Cesta Mrtvych v Teotihuacane je jasne cestou do Ciernej diery a Dvojcentra nasej galaxie,v uhle Jarnej rovnodennosti,od ktorej zacina novy cyklus,prerusena Mesacnou pyramidou!
  No a Cierna diera,CygnusX1 je znama ako Labut,po anglicky ako Swan,nemecky Schwan,a v Skandinavskych jazykoch ako Sven…Kedze Rujansky Zapadni Slovania,tak ako aj Pomoranski,mali dlhodobe styky,ako aj vojny s Vikingami Skandinavie,je nad nebesia jasne,ze SVANtovit(vitazna Labut) je len zcasti zmiesane meno Rujanskeho najvyssieho boha/bohyne,kam putuju ludske duse! Navyse,jeho symboli ako MEC a KRCAH s VINOM, len potvrdzuju vyznavacov antickych astronomii ze verili vlastne v to iste! Spopolnovali tela,a popol ukkladali do KRCAHOV(Urien)k znovuzrodeniu-vzkrieseniu,ako v starom Egypte a Vychodnej Azii,kedze KRCAH je aj symbolom veku Vodnara-STVORITELA-HRNCIARA! A na Hrnciarovom poli konci aj 30 striebornych za zradu Krista-slnka(Zimny slnovrat,koniec cyklu). V starom Egypte,Hrnciar bol znamy pod skratkou „y.s.r.“,teda YoSeR a DJoSeR,ktoreho pyramida stala ako Prva!
  Na Kodexe Mendoza, nase Dvojcentro galaxie je jasne znazornene ako 9 hviezdny KRCAH z 11 hviezdami vo vnutri. Stari Perzania poznali 7 hviezdny KRCAH,Yamshid(vid Yam a Yama)…Na Kodexe Zouche-Nuttal,strana 36,kazdy moze vidiet Mliecnu drahu,ako Hada-Draka,ktory ma v strede tela DVE KOCKOVE NADOBY=KRCAHY,cez ktore ako v Ocistci,plavaju LUDSKE DUSE!!! A KOCKA je KAA’BA v Mekke,ci KABAH na Yucatanskom poloostrove Mayov,ci Pure CUBE Eden,chram na Indonezii! V semitickych jazykoch,Kabah je KOCKA,teda Novy Jeruzalem,Zjaveni Jana 21:17! A potom,ci nie je hlavne mesto Danov,ktori znicili Rujanu, Kobenhavn,ich hlavne mesto ako Kocka-pristav? Ci nemaju na ich hlavnom namesti obrovsku KOCKU???
  Takze nasi pani historici by sa mali najprv zoznamit s antickymi ARCHEO-ASTRONOMIAMI,a potom ich prirovnavat k staroslovanskym mytologiam(nabozenstvam „pohanov“),kedze patrime k nie „najmladsim“ Indo-Europskym narodom,ale skor k NAJSTARSIM!!! Ci nie je Babylon skor Babie lono,symbolizujuce Mezopotamiu v rozkroku nebeskej kralovnej-Mliecnej drahy? Navyse vieme,ze spusta,mozno vacsina Rusov su potomkovia Vikingov cez Varyagov! Aj preto su z nich dobri bojovnici! Jednym a najvyssich bohov Vikingov bol Thor(nebesky Kovac,Orion),s povestnym KLADIVOM(Pas Orionu)…Vikingovia ho udajne nazyvali Wotan ci Votan(Vat/Tav), no Rusi ako Odin-Jediny(boh)! Takze,ked bolshevici zaviedli KOSAK a KLADIVO,jasne vedeli ze kosak je ako polmesiac,symbol zenskej brany,a kladivo,symbol muzskej brany v prokreacii noveho cyklu sveta! Ved to iste je aj JABLKO a MEC v pazuroch Dvojhlaveho orla(symbol Dualneho Stvoritela-Hrnciara,vo veku Vodnara)! Ved aj Velka Sfinga je hlava Vodnara(ani muz ani zena-ale obaja v unii) s telom Leva,teda Velky rok dvoch polovic!!! Navyse, Vikingovia maju ich slavne Eddy. Koniec civilizacie sa spomina v v casti,ktora spomina Ragnarok,ako „koniec nasej civilizacie-teda slnka“. Kde Ra je slnko,agni je ohen,a rok,nas slovansky rok je doba,era,teda rok!
  Takze, SVANtovit nie je odvodeny od slova „svet“, a Vit je jasne nase Vitazne,a znovuzrodene slnko z Mliecnej drahy,po zoradeni sa s fotonovym pasom energii vyzarujucich z Ciernej diery,kde je nase slnko(Kristus narodeny na Zimny slnovrat) regularne ukrizovane a potom znovuzrodene, ako mlady lev,ale aj ako male dieta v rukach Madonny…A to vyznavali aj nasi anticky Staroslovania,nasi predkovia,ktorich historia a nabozenstvo bolo akoby vymazane prichodom Krestanstva,ktore vyznava presne to iste co nasi predkovia,anticke astronomie,odete do tiel roznych bohov a svatcov! Mariu,ako Miriam z Meri-yam=Mliecnu drahu,Krista ako Slnko na Zimny slnovrat,a Baranka bozieho(Aries) ako Jarnu rovnodennost, Jana Krstitela o 6 mesiacov starsieho,ako Letny slnovrat, Jakub je zodiak s 12 synmi-domami zodiaku,kde 13.domom(Cierna diera)je dcera Dinah-Rozsudok! Peter je docasne hlavou zodiaku,ktoru prebera chvost zodiaku,Pavol,a Peter sa stal chvostom…Al Shaula je Zihadlom Skorpiona pri Ciernej diere a Dvojcentri galaxie.Zo Shavela sa stal Pavol,najprv „pichal svojim zihadlom“ Krestanov,nechal ukamenovat Stefana,no potom na ceste do Damasku bol „osvieteny“ a stal sa hlavou cirkve-najvacsim advokatom Krista a Kestanov,zatialco,Peter 3 krat poprel Krista,a bol udajne ukrizovany zhora nadol…V Dualnom svete a dualnych vyznamov a proroctiev,Peter-Kepfas-Skala je aj nasa Zem,prepolovana….A prave stojime pred dalsim prepolovanim, ktore je zakodovane aj v uliciach washingtonu DC, ci v Protestantsych bibliach…
  Takze v tomto kontexte treba hladat aj vyznavanie Lady ci Lebeda a nasej Labute (Svantovita)a inich bohov,az po Sv.Vitsku katedralu a Cierne slnko v Prahe,ako prah medzi vekmi,do noveho docasneho „zlateho veku“ aj v 100 vezatej Prahe steho cyklu lunarneho kalendara,mesta na Siedmych kopcoch,ako nasa staroveka Nitra, ci Vatikan(vat a Kan) v Rime!!!
  Nasa historia je hlbsia ako nam ju predstavuju moderni „vedci a historikovia“,ktori nepoznaju absolutny ZAKLAD historie ludstva,teda ANTICKE ARCHEO-ASTRONOMIE!!! jaroslavkukla11@azet.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ