Ako sa delfíny pozerajú na ľudí?

0
3715

Vedci zreprodukovali to, čo videl delfín, keď sa pod vodou stretol s potápačom.

Obraz potápača z pohľadu delfína dokazuje, že echolokácia delfínov dokáže vytvárať vcelku detailné obrazy. Echolokácia umožňuje delfínom orientovať sa v priestore pomocou registrácie ultrazvukových vĺn spätne odrazených od okolitých objektov. Navyše sa teraz ukazuje, že delfíny by mohli byť schopné vzájomne komunikovať a vymieňať si tieto obrazy medzi sebou.

how-dolphins-see
IMAGE: SPEAKDOLPHIN.COM, CYMASCOPE LABORATORY

Pôvodné obrázky vyvolané CymaScopom: vpravo je obraz potápača tak, ako ho videl delfín; vľavo je počítačovo upravená verzia toho istého záberu.

Jacka Kassewitza, vedúceho výskumného projektu na SpeakDolphin.com, priviedli najnovšie výsledky do nemého úžasu. Teraz môžeme špekulovať o tom, že delfíny dokážu medzi sebou zdieľať obrazy prostredníctvom ultrazvukových vĺn. Ak sa ukáže, že je to naozaj pravda, znamená to v budúcnosti možnú medzidruhovú komunikáciu. 

Výskum prebieha v centre v Puerto Aventuras v Mexiku. Jim McDonough sa ponoril do vody bazéna vo výskumnom centre pre delfíny a ocitol sa tvárou v tvár so samičkou delfína Amayou.

Amayine ultrazvukové vlny boli zachytené a nahrané vysoko citlivým prístrojom. Vedci z Mexika potom túto nahrávku odoslali do laboratória vo Veľkej Británii, kde ich kolega John Stuart Reid použili CymaScope, „vytlačil” tento zvukový signál na tenkú vrstvu vody a počítačovo zvýšil rozlíšenie výsledného obrazu.

dolphin-203875_640

„CymaScope dokáže vyvolať obraz na základe kvázi holografických vlastností zvuku. Bližšie je tento postup popísaný v našej vedeckej práci,” vysvetľuje Reid.

Vďaka CymaScopu máme dôkazy, že delfín dokáže echolokáciou zachytiť obrysy celého objektu. Na obrázku dokážeme rozoznať aj niektoré časti potápačského výstroja – to znamená, že delfíny vnímajú aj štruktúry na povrchu, nielen obrysy.

Je možné, že delfíny rozoznávajú oveľa detailnejšie obrazy a je to práve naša technológia, ktorá nie je dostatočne citlivá.

„Delfíny mali na vývoj svojich zmyslov 50-miliónov rokov. Morskí biológovia sa zaoberajú fyziológiou veľrýb len 5-desaťročí a CymaScope využívame len 5 rokov,“ myslí si Kassewitz.

Zdroj: mashable.com