Daňové priznanie – webové aplikácie

0
1997

justitia-429717_1920Nakoľko sa blíži čas podania daňových priznaní prinášame stručný prehľad možností jeho vyplnenia.

Tým najzákladnejším a najstarším spôsobom bude vyzdvihnutie tlačiva na pobočke daňového úradu, jeho vyplnenie a následné doručenie daňovému úradu. Okrem tejto možnosti však prichádza do úvahy tiež využitie stránky finančnej správy Slovenskej republiky, kde sa v sekcii Elektronické doručovanie dokumentov dočítate o aplikácii eDane.


Tip redakcie: Šialené, vedci tvrdia, že vesmír je len obrovský hologram


Aplikácia eDane slúži na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Neregistrovaným užívateľom umožňuje vyplniť a vytlačiť daňové dokumenty (program napríklad upozorňuje na chybne vyplnené kolónky) a registrovaným užívateľom umožňuje elektronické doručenie daňového dokumentu správcovi dane a prehliadanie histórie elektronickej komunikácie za subjekty, ku ktorým má používateľ platný prístup. Program tiež obsahuje kompletný zoznam elektronických dokumentov totožných so zoznamom elektronických formulárov, ktoré sú zverejnené na portáli  finančnej správy a súčasťou sú taktiež inštalačná a používateľská príručka.

Špeciálne aplikácie

Ďalším spôsobom je vyplnenie daňového priznania prostredníctvom špeciálnych aplikácií, ktoré sa v posledných rokoch rýchlo rozšírili. V prípade, ak je aplikácia vždy aktualizovaná v súlade s platnou legislatívou, môže byť vyplnenie daňového priznania relatívne jednoduchou a časovo nenáročnou záležitosťou. Tieto aplikácie sú navyše v mnohých prípadoch automatizované, t.j. automaticky spracúvajú maximálne limity, nezdaniteľné minimum, odpočítateľné položky, daňový bonus a atď. V niektorých riadkoch daňového priznania si môžete vyplniť vlastnú sumu, alebo doplniť sumu, ktorú predtým vypočítal program.

V praxi potom vyplnenie daňového priznania väčšinou prebehne tak, že najskôr do aplikácie zadáte svoje údaje, aplikácia potom sama spracuje daňové priznanie a toto Vám zašle na e-mail (po uhradení vopred určeného poplatku, ktorý sa zvyčajne pohybuje okolo 5,- EUR).

Aplikácie vám poradia

45107432 - close up of female accountant or banker making calculations. savings, finances and economy concept

Ak sa obávate, či budete schopný zodpovedať všetky otázky správne, je možné si ich nechať bližšie vysvetliť, kedy sa Vám pri každom riadku zobrazia doplňujúce informácie. Napríklad pri otázke, či ste mali v roku 2016 príjmy z podnikania / samostatnej zárobkovej činnosti, prípadne iné príjmy, Vám aplikácia po jednoduchom kliknutí ozrejmí, že pod iným príjmom treba rozumieť (i.) príjmy z prenájmu, ktoré si daňový úrad môže ľahko dohľadať v katastri, (ii.) príjmy z vlastníctva kapitálu (podiel na zisku v spoločnosti), (iii.) iné príjmy (predaj cenných papierov, príležitostné zamestnanie atď.).

Niektoré daňové priznania je možné podať aj elektronicky, a to v prípade kedy aplikácia umožňuje funkciu Export do XML. Údaje tak budú exportované do XML súboru, ktorý sa dá následne importovať do príslušného tlačiva priamo na stránke finančnej správy alebo v aplikácii eDane.

Nevýhodou je, že mnohé z týchto aplikácií zatiaľ umožňujú len vyplnenie daňového priznania typu A, t.j. príjmy zo zamestnania, z dohôd, zo zahraničia a starobného dôchodku, v lepšom prípade priznania k dani z príjmov FO typu A a B a daňového priznania z motorových vozidiel.

Nezabudnite, že k vyplnenému daňovému priznaniu je potrebné priložiť taktiež prílohy, ktoré preukazujú Vaše tvrdenia v daňovom priznaní. Najčastejšie sú to: potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa zo Slovenska alebo zahraničia, rodné listy vašich detí, prípadne potvrdenie o platbách do 3. piliera (ak máte uzatvorenú zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ