Unikajúca ropa v Mexickom zálive už zastavená

0
1526

Ropa v Mexickom zálive zastavenáTak predsa sme sa dočkali. Od apríla až po včerajšok vytekala bez prestávky ropa z poškodených vrtov v Mexickom zálive. Firma, ktorú síce nikto súdne neobvinil za zodpovednosť, ale sama prijala za svoju nutnosť zabrániť a riešiť problém, British Petroleum pripravila niekoľko tonový zvon, ktorý už naozaj a konečne bráni rope unikať. Ako BP uviedlo, vyskúšali aj niekoľko testov, ktoré len potvrdili, že ropa unikať prestala.  Teraz je nutné sa zamerať na vyčistenie zamorenej vody, vyčistenie rozsiahleho dotknutého pobrežia. Je tiež nutné zároveň pracovať na odsávaní zvonu, v ktorom sa vytvára tlak a ešte nie je celá hrozba zažehnaná, ako nie je zažehnaný ani prípadný ďalší únik a zlyhanie zvonov.

teraz je potrebné vybudovať stratégiu stavby ďalších vrtov, ktoré budú odsávať ropu v blízkosti poškodeného vrtu z rovnakého ložiska. Takto dopomôžu znížiť tlak vo zvone ako aj zamedziť ďalšej katastrofe spojenej s ložiskom a ropnou lokalitou.

Video z prejavu amerického prezidenta Barracka Obamu: