Život na univerzite: Slovensko verzus zahraničie

0
2160

Ako sa líši krajina od krajiny, tak sa líšia aj študentské životy. Každý štát má inak nastavené školstvo, s inými požiadavkami, rozpočtom, dotáciami zo štátnej pokladnice a možnosťami. Napríklad na Slovensku je školstvo financované 2,5 % z HDP, uvádza OECD, čo je oproti iným európskym štátom veľmi málo. Vyšší rozpočet majú napríklad v Holandsku (3,5 %), Veľkej Británii (4 %) alebo v Dánsku (4,7 %).

clanok - zivot na univerzite slovensko vs. zahranicie1

V zahraničí študuje podľa Eurostatu 14 % Slovákov – najviac v Českej republike. Vyššie percento mladých ľudí odchádza študovať už len z Cypru a Luxemburska. Medzi obľúbenými destináciami Slovákov sú štáty ako Veľká Británia, Dánsko, Holandsko alebo Rakúsko. Aké to tam teda je?

Kampus

Takmer všetky zahraničné školy disponujú novými a atraktívnymi akademickými priestormi. Mnohé z nich majú špecializované učebne, laboratóriá alebo rovno študentské mestečká, aby sa študenti mohli naplno venovať štúdiu a výskumu. Slovenské vysoké školy sa vo väčšine prípadov boria s nedostatkom financií na potrebnú rekonštrukciu a modernizáciu.

Možnosti

Samozrejme, keď človek chce, dokáže si sám vytvoriť možnosti pre svoj rozvoj, hoci by mal ísť hlavou proti múru. Ale v zahraničí je to akési jednoduchšie. Široká ponuka rôznych klubov a skupín sa stará o študentský networking, získavanie skúseností a objavovanie príležitostí. Na Slovensku síce fungujú vysokoškolské študentské rady alebo mládežnícke organizácie, ale ako vždy, problémom sú peniaze. Tých nikdy nie je dosť, a preto sa možnosti zmenšujú.

Ak sa Slovák vráti zo štúdia v zahraničí, okamžite sa stáva atraktívnejším uchádzačom o zamestnanie. Automaticky to znamená vycibrenejšie jazykové schopnosti, vyššiu toleranciu a flexibilitu voči iným kultúram a tiež vyššiu mieru samostatnosti.

Štúdium

Vzdelávanie je rozdielne od školy ku škole, ale zahraničné univerzity majú výhodu v používaní modernejších technológií a postupov, ktoré majú budúcnosť. Neraz sa na univerzitnej pôde uskutočňuje výskum, ktorý je smerodajný pre celú vedeckú obec. Školy, ktoré majú skôr humanitný charakter, si dávajú záležať na intenzívnych vzťahoch profesor – študent.

Napríklad na britskej univerzite King´s College v Londýne sú prednášky a semináre vedené pomocou diskusií, otázok a výmen názorov. Študenti sú nútení ísť hlboko do témy, pred prednáškou si musia danú oblasť naštudovať, aby s vyučujúcim vedeli plnohodnotne diskutovať. Píše sa veľké množstvo esejí, ktoré však tiež musia byť podložené relevantnými dátami a zdrojmi.

clanok - zivot na univerzite slovensko vs. zahranicie2

Stáž

Nie je ničím neobvyklým, že zahraničné školy, napríklad niektoré v Holandsku, majú povinnú zahraničnú stáž pre svojich študentov. Na celý semester musia vycestovať do inej krajiny a tam absolvujú stáž ako súčasť štúdia na univerzite. Na Slovensku zatiaľ stážovanie nie je tak veľmi rozšírené, preto sú slovenskí študenti ochudobnení o tieto vzácne skúsenosti, ktoré sa môžu vynímať v ich životopise.

Ak uvažujete o štúdiu za hranicami Slovenska, určite to vyskúšajte! Aspoň cez program Erasmus. Získate nový pohľad na svet, spoznáte veľa zaujímavých ľudí a naučíte sa nové veci aj o sebe samom.

Čítajte aj:

Tu je sveta žiť. Prečítaje si zoznam najlacnejších krajín v Európe

Štúdium v Nemecku, skúsenosť na nezaplatenie

5 dôvodov, prečo budovať PR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ