Potrebujete finančné dokumenty či účtovnú závierku v cudzom jazyku? Obráťte sa na prekladateľskú agentúru

0
1118
Zdroj obrázku: William Potter / Shutterstock.com

Preklad účtovnej závierky či iných finančných dokumentov sa vyznačuje niekoľkými špecifikami, preto by ste sa do tejto úlohy nemali púšťať sami. Radšej sa obráťte na kvalifikovanú prekladateľskú agentúru, ktorá má zaručené znalosti v oblasti jazyka i ekonómie. Stále váhate?

Úradný vs. neúradný preklad

Neúradný (resp. bežný/štandardný) preklad slúži na neoficiálne účely. Neobsahuje pečiatku úradného prekladateľa ani doložku, teoreticky ho teda môžete urobiť aj sami. Na oficiálne účely a styk so štátnymi inštitúciami budete potrebovať úradný (resp. súdny) preklad. Ten je oprávnený vydať iba akreditovaná osoba.

V oboch prípadoch by ste sa však mali so žiadosťou o preklad účtovnej závierky obrátiť na prekladateľskú agentúru. Tu je niekoľko dôvodov prečo: 

1. Odborná terminológia

Aby ste boli schopný predložiť finančné dokumenty do iného jazyka (najčastejšie angličtina alebo nemčina), musíte do hĺbky rozumieť pojmom a súvislostiam v danej problematike. Použitá terminológia musí byť zároveň v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IAS-IFRS). 

2. Konzistentnosť údajov

Okrem špecifickej terminológie musí existovať aj konzistentnosť vo všetkých dokumentoch – v preklade výročnej správy, účtovnej závierky, faktúr a podobne. Do úvahy sa musia vziať aj rôzne formáty zobrazovania dátumov, desatinných čísel či meny (napr. 500 EUR alebo 500€ ?).

3. Citlivosť informácií

Spôsob nakladania s finančnými dokumentmi by mal byť obzvlášť obozretný a maximálne bezpečný. Častokrát ide o citlivé, dôveryhodné informácie vašej spoločnosti, klientov alebo vás samých. Zvoliť spoľahlivú prekladateľskú agentúru je preto oveľa rozumnejším krokom, ako dať urobiť “lacný” preklad svojmu známemu.

4. Striktné termíny odovzdávania

Výročné správy či účtovné závierky majú pevne stanovené termíny zverejnenia. Prekladateľské agentúry dokážu vzhľadom na svoje bohaté skúsenosti (hlavne pri štandardizovaných dokumentoch) zabezpečiť preklad v expresne rýchlom čase.