Tipy pre nájomníkov: Máte právo na poistenie svojich vecí

0
3825

Poistenie hrá dnes dôležitú úlohu aj pri bývaní a inak to nie je ani v prípade hnuteľného majetku. Ten sa dá poistiť rôznymi spôsobmi, pričom cieľom je vždy poistka pre prípad škody spôsobenej nejakou poistnou udalosťou. Čo je najlepšie, možnosť poistiť si tento majetok majú aj obyvatelia žijúci v prenajatom byte. 

Tipy pre nájomníkov 2

Prenajímanie bytových priestorov má svoje vlastné pravidlá a niektoré z nich sa týkajú aj podmienok pri riešení poistenia. Mnoho nájomníkov nevie, že po presťahovaní do prenajatého bytu majú nárok na uzatvorenie poistenia vzťahujúceho sa na hnuteľný majetok, ktorý patrí do ich osobného vlastníctva. Takto sa môžu chrániť pred rôznymi škodami vyplývajúcimi z nečakaných okolností v objekte a v prípade strát rátať s vyplatením adekvátnej čiastky.

Prenájom nie je prekážkou k poisteniu

Bývanie v prenájme síce prináša isté obmedzenia, no podľa Občianskeho zákonníka vám umožňuje riadne využívať svoj vlastný hnuteľný majetok. S tým takisto súvisí aj poistenie tohto majetku, ktorý ste si buď priniesli do prenajímaného bytu alebo ste ho nadobudli počas jeho obývania. Je to vaše súkromné vlastníctvo, z čoho vám jasne vyplýva právo nechať si dané veci poistiť a to aj v prípade, že bývate v prenájme. A to nie je všetko, pretože poistiť si toho môžete viac a vo väčšine prípadov na to nemusíte majiteľa vôbec upozorňovať.

K niektorému poisteniu netreba súhlas

Žiadny majiteľ by nemal mať problém s tým, že budete v jeho byte využívať svoje spotrebiče a v konečnom dôsledku by mal byť rád. Pokiaľ ponúkal plne vybavený priestor, no vy ste sa rozhodli pre vlastné zariadenie, potom sa jeho spotrebiče aspoň nebudú opotrebovávať. Na prítomnosť vlastných zariadení ako počítač, kuchynské spotrebiče alebo iná elektronika ho upozornite, no ich poistenie mu oznamovať nemusíte.

Tipy pre nájomníkov

Ako nájomník môžete uzavrieť tieto druhy poistenia

Poistenie hnuteľného majetku – Spomínané poistenie hnuteľného majetku chráni zariadenia vo vašom vlastníctve, ktoré využívate v prenajatom byte. Pri uzatváraní poistnej zmluvy sa sústreďte hlavne na zahrnutie rizík spojených s požiarmi, záplavou, výbuchmi a nezabúdajte ani na škody vzniknuté krádežou alebo vandalizmom.

Poistenie zodpovednosti za škodu – Stačí malá zhoda okolností a škodu na majetku môžete spôsobiť aj vy. Dôsledkom môže byť značné poškodenie majiteľovho zariadenia či vytopenie susedov. V takom prípade pomôže poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré nájomníci ocenia práve v takýchto situáciách.

Poistenie stavebných súčastí – Aktívnejší nájomníci sa často podieľajú na rekonštrukcii bytu a po súhlase majiteľa vykonávajú rôzne stavebné úpravy na vlastné náklady. V tomto prípade majú nárok na poistenie stavebných súčastí, pod ktorými sa rozumejú predmety zabudované priamo v stenách bytu. Ide o vodovody, podlahy, vstavané skrine, maľovky alebo dokonca aj zabezpečovacie systémy.

Základom dobrého poistenia je nepochybne výber správneho produktu, pretože nie každá poistka vám v prípade potreby až tak pomôže. Mnoho klientov vsádza na najlacnejšie verzie, no tie pokrývajú minimum poistných udalostí. Aj preto si pri výbere dajte záležať a vyberte si produkt, ktorý dokáže najlepšie vystihnúť vaše individuálne požiadavky. Tak bude prenájom nehnuteľnosti poskytovať ešte vyššiu úroveň a bezpečie potrebnú pre spokojné bývanie.