Dilema mnohých žiadateľov: Výber správneho úveru na bývanie

0
2387

Možnosť vybrať si z viacerých možností ako financovať bývanie prostredníctvom úveru je pre klientov prínosom. Veľký výber má však aj druhú stránku a tou je nerozhodnosť, ktorá vedie k chaosu pri voľbe správneho produktu vhodného pre naše individuálne požiadavky.

Dilema mnohých žiadateľov 2

Mnohí z nás si dobre pamätajú na prvé kontakty s modernými úverovými produktmi určenými na bývanie. Aj keď mnohé podmienky boli podobné tým dnešným, klienti nemali k dispozícií taký široký výber a často si mohli vyberať z minima ponúkaných programov. Dnes je situácia iná a ponuka rôznych typov úverov sa obohatila niekoľkými formami financovania. To stavia mnohých žiadateľov pred dilemu, na základe ktorej nevedia, aký úver sa im hodí najlepšie.

Výber správneho úveru na bývanie je vždy individuálny

Ak chceme nájsť správny produkt, s ktorým dokážeme financovať kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti čo najefektívnejšie a najvýhodnejšie, potom musíme zohľadniť individuálne požiadavky. Práve tu robia mnohí žiadatelia chybu, pretože sa riadia odporúčaniami známych a zabúdajú na mnohé rozdiely, napríklad vo finančnej situácií. Vzhľadom na to je rozumné vsadiť na svoj vlastný úsudok a vyberať si nezávisle od ostatných.

 

Každý finančný produkt má svoje za a proti

K nerozhodnosti pri výbere úveru môže prispievať aj charakter samotných produktov, pretože každý z nich ponúka niekoľko výhod aj nevýhod. Kým niektorý program môže byť výhodný cenovo, iný ponúka benefity, za ktoré by sa oplatilo priplatiť. Takýchto kombinácií môže byť niekoľko, čo môže žiadateľov zmiasť natoľko, že si nevyberú správne. Pravidlo zohľadnenia individuálnych požiadaviek financovania tak získava na váhe ešte viac.

 

Plusy a mínusy jednotlivých typov úverov

Hypotéka Hypotéka je síce najznámejším typom úveru na bývanie, no v celkovom pomere schválených produktov na financovanie nehnuteľností zaberá len zhruba štvrtinový podiel.

+ výška úveru dosahuje aj šesťmiestne sumy

+ úroky hypoték sú na rekordne nízkej úrovni

– pomer LTV dosahuje 100% len výnimočne

– peniaze môžete využiť výhradne na bývanie

 

Spotrebný úver na bývanie Práve spotrebné úvery sú v prípade financovania nehnuteľností najvyužívanejšie a ich podiel výrazne presahuje počet ostatných úverov.  

+ účel použitia úveru je flexibilný

+ menej administratívy ako pri hypotéke

– maximálna výška úveru je nižšia ako hypotéka

– obdobie splatnosti môže byť menej ako 4 roky

Dilema mnohých žiadateľov

Úver zo stavebnej sporiteľne Stavebné úvery sú ďalším druhom produktov určených na financovanie a využíva ich mnoho klientov disponujúcich stavebným sporením.

+ pri stavebnom sporení si možno uplatniť štátnu ročnú prémiu

+ úroková sadzba býva garantovaná počas celej doby splácania

– získanie úveru je podmienené nasporením istej sumy

– úroky sú porovnateľne vyššie ako na hypotékach

Od výberu konkrétneho typu úveru bude závisieť celý priebeh financovania nehnuteľnosti, čo by nás malo viesť k zodpovednej voľbe. Na základe toho môžeme docieliť tie najideálnejšie podmienky pre čerpanie úveru, vďaka čomu sa nám podarí získať podstatne výhodnejší úver a dopracujeme sa k efektívnemu financovaniu našej nehnuteľnosti.