Ako sa brániť proti spamu a definitívne ho nahlásiť úradom

1
10253

Zasielanie nevyžiadanej pošty, čiže spamu, je zakázané zákonom o reklame v jej platnom znení. Napriek tomu sa posielaniu spamu venuje mnoho slovenských firiem, pochybných predajcov a portálov. Je priam neuveriteľné s akou drzosťou rastie miera spamu na internete práve teraz pred Vianocami. V priebehu niekoľkých rokov sme dlhodobo skúmali problematiku spamu a naše posledné zistenia, opletačky s úradmi nám nakoniec priniesli prekvapivé zistenia. V každom prípade schránky bežných ľudí nie sú na to, aby sme sa museli dennodenne zdržiavať a trápiť mazaním rôznych falošných ponúk od pochybných predajcov a všetkých tých, čo sa čestnou cestou nedokážu dopracovať k ničomu. (ilustračná foto)

Mitchell spam pracovná ponuka

Podľa zákona §62 odstavec 2 zákona o elektronických komunikáciách sú na účely priameho marketingu povolené praktiky ako telefonovanie automatmi, telefaxom, elektronickou poštou a krátkymi textovými správami len v prípade predošlého súhlasu oslovovanej osoby. Odstavec 3 súčasne hovorí, že sa súhlas nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom. Aj napriek tomu to vo väčšine prípadov neplatí. Oranžový operátor nám napriek tomu opakovane volá hromadne na všetky redakčné čísla, ktoré máme za sebou, hoci sme nikdy neboli súčasťou tohto operátora. Aj napriek tomu máme schránky plné nevyžiadanej pošty od dovtedy celkom neznámeho odosielateľa a celý internet je zašpinený rôznymi pochybnými ponukami a špekulantmi, ktorí sa snažia ukrývať za priam až absurdné „to nie my, to sa niekto hrá na nás“ alebo svoje dosiahnu hrou na hluchých a slepých.

Ako sa naozaj brániť voči spamu?
Brániť sa voči spamu má svoje opodstatnenie. Spam zarába nemalé peniaze a držal nad vodou niektoré internetové predajne, v Čechách jeden známy hotel, ktorý na spamovanie vynakladal nemalé prostriedky. Pre spam zarába množstvo podvodníkov, ktorí kopírujú a agregátormi zbierajú na internete emailové adresy a bezcieľne a bez nejakej hierarchie tieto adresy sústreďujú do databázy, ktorých súčasťou je tak mnoho ľudí a firiem nechcene. Stále existujú ľudia, čo spam berú ako inšpiráciu a objednávajú aj na základe zavádzajúcich informácií, ktoré sú nepostihnuteľné… zdanlivo. Chce to len lepšiu informovanosť verejnosti o tom, čo je to spam, aké prináša riziká a poznať fakt, že s práve vašou adresou sa obchoduje, na vás niekto zarába a vás niekto zneužíva, hoci tento pocit možno bežný adresát nemá. Spam tvorí obrovské problémy pre systémy s poradovým číslom, pre linky „helpline“, registračné emaily, emaily pohotovostných oddielov zásahoviek, firiem s notifikáciami a aj v schránkach s dátovými obmedzeniami.

Postup:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vykonáva dozor nad zákonom o elektronických komunikáciách. Odosielateľovi spamu odpovedzte na jeho email na adresu, ktorá je uvedená pri odpovedaní automaticky, avšak pridajte aj ďalšie adresy, ktoré nájdete na jeho stránkach. Email s nevyžiadanou ponukou, či komerčnou informáciou takmer vždy obsahuje aj klikateľný odkaz na webové stránky. Tam nájdite emailové adresy v časti kontakt, prípadne v obchodných podmienkach. Ak sa ani tam nenachádzajú žiadne emailové adresy, zostáva adresa pre odpovede nastavená v emailovej správe automaticky. V tejto správe uveďte nasledovný text:

Dobrý deň, vyjadrujem nesúhlas so zasielaním nevyžiadaných ponúk. Nie som si vedomý, že by som poskytol súhlas s používaním mojej emailovej adresy a že by som bol Vašim klientom. Nie som si vedomý, že by som v minulosti využil Vaše služby a nesúhlasím s prítomnosťou mojej adresy vo Vašej databáze pre zasielanie ponúk.
Dovoľujem si požiadať o zmazanie mojich údajov vo Vašej databáze v plnom rozsahu evidencie údajov o mojej osobe.

je nevyhnutné neútočiť. Nie vždy je nevyžiadaná pošta naozaj nevyžiadaná a prípadnou odpoveďou má šancu jej odosielateľ obhájiť odoslanie pošty. Pokiaľ vám na veci záleží viac, môžete skúsiť pridať:

Žiadam o vyjadrenie splnenia mojej požiadavky a vyjadrenie na základe čoho sa moja adresa objavila vo Vašej databáze.

Údaje o odoslaní vášho nesúhlasu s prijímaním tejto pošty je potrebné zachovať. Majte po ruke presné znenie tohto emailu odoslaného ako nesúhlas v odoslanej pošte. Táto správa bude onedlho nevyhnutná pre ďalšie správne riešenie spamu a potrestanie porušovateľa zákona. Vzhľadom na to, že porušovanie tohto zákona a jeho dokazovanie sa stretáva s rôznymi špekuláciami a pokusmi falšovať údaje, je potrebné mať všetky dôkazy po ruke. Zberateľom dôkazom ste pritom vy a preto je nutné venovať im obzvlášť presnú pozornosť. Vaše nasledovné konanie bude pokračovať, pokiaľ odosielateľ týchto ponúk naďalej pokračuje v ich zasielaní aj po vyjadrení nesúhlasu. Je však nutné splniť podmienku, že vaša schránka nie je plná a prichádzajúca pošta nie je zaseknutá. Ak vám dorazí viac ako jeden email aj napriek vášho nesúhlasu za viac ako jeden deň znova, postup je nasledovný:

  • zachovajte si všetky prichádzajúce spamy od odosielateľa a vytlačte ich, pokiaľ máte záujem odoslať toto hlásenie úradu v písomnej podobe. Emaily ukladajte v dátovej podobe vo formáte EML. Napríklad klient centrum.sk umožňuje email uložiť priamo ako EML. Z Outlooku email uložíte jednoduchým pretiahnutím emailu zo zoznamu správ na plochu pridržaním CTRL tlačidla na klávesnici. Tieto dáta potom stačí napáliť na DVD alebo CD spolu s vašimi odpoveďami na spam a teda nesúhlasom s jeho prijímaním.
  • Úrad je možné kontaktovať aj priamo online. Kontakty nájdete nižšie. Opäť platí, že je nutné dodať úradu jednak všetky emaily odosielateľa nevyžiadanej pošty vrátane vášho nesúhlasu s ich prijímaním a zároveň následnými emailami, ktoré sú prejavom neuposlúchnutia vašej výzvy.
  • Mimo prílohový = dôkazový materiál je vhodné pripojiť list so žiadosťou o kontrolu subjektu z dôvodu opakovaného zasielania spamu a nerešpektovania žiadosti o zastavenie posielania emailov a zneužívania vašej adresy na nekalosúťažné praktiky.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 Bratislava 24
e-mail: inspection @ teleoff.gov.sk  (adresa bez medzier)

Váš podnet na úrad musí byť bezpodmienečne zaslaný vrátane:

  • preukázania, že ste sa voči príjmu ohradili a nesúhlasili
  • preukázania, že emaily pokračujú aj napriek nesúhlasu

Slovenská obchodná inšpekcia
V prípade, ak je jasne identifikovateľná príslušnosť predajcu či firmy, ktorá naďalej porušuje zákon o reklame a teda je známe jej sídlo, obrátiť sa môžete aj na príslušný úrad Slovenskej obchodnej inšpekcie SOI. Odoslať úradu môžete rovnaké znenie materiálov a listu, ako toho adresovaného na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Prajeme úspešné riešenie ochrany vašich emailových adries.

Comments are closed.