Prepólovanie severného pólu s južným sa môže znova zopakovať

0
2574

zemPred viac ako 41 000 rokmi malo na Zemi dôjsť k zásadnej zmene pólov. Vedci na Zemi vedia o prepólovaní Zeme minimálne v desiatich prípadoch. V priebehu celej histórie Zeme malo k prepólovaniu dôjsť v rôznych érach a to posledné prepólovanie nastalo na konci doby ľadovej. Zistilo sa to podľa usadenín v horninách, ktoré sa usadzovali podľa pôsobenia zemského magnetizmu. V posledných mesiacov sa výskumu opäť vedci venovali podrobnejšie. Vysvitlo, že samotné prepólovanie môže byť postupná záležitosť a to posledné trvalo približne 400 rokov. Mohlo mať súvis s oteplením Zeme a zánikom rozsiahlej ľadovej prikrývky.

Prepólovanie sa môže zopakovať
Prepólovanie Zeme nemá ľudstvo ako ovplyvniť, pretože je podmienené železným jadrom vo vnútri Zeme, ktorému by reálne neublížilo nič z pod ľudských rúk. Zmena pritom môže naopzaj nastať kedykoľvek. Polarizácia Zeme pritom ovplyvňuje od atmosféry, rôznych prúdov, aj orientáciu zvierat a moderné technológie. V prípade zmeny polarizácie by sme mohli očakávať zásadné problémy v leteckej doprave, neschopnosti presne merať, nástroje na orientáciu by zlyhávali, a najmä by sme mohli sledovať veľký úhyn zvierat, sťahovavých vtákov a vlastne všetkých živočíchov na planéte ako aj rastlín, ktoré sa orientujú podľa pólov. S takouto myšlienkou sa pohráva aj katastrofický film Jadro.

Foto: Wikipedia