Slovenské obce so Slovákmi, ale nájdete ich v Maďarsku

0
8549

Pilíšsky Slováci v MlynkochNie málo slovenských obcí, ktoré založili Slováci, žijú v nich, alebo v nich tvoria majoritnú väčšinu, sa nachádza v Maďarsku. Nie sú to teda len Maďari, ktorí žijú v inej krajine a zachovávajú si svoj jazyk a kultúru. V Maďarsku nájdeme niekoľko desiatok obcí neraz známeho názvu, no na slovenských mapách ich skrátka nájsť nemôžete. Sťahovanie Slovákov do Maďarska prebiehalo hlavne okolo 18. storočia po odchode Turkov. Tí vyvraždili a zničili veľké plochy územia a to ako vyľudnené bolo v rámci plánu znovuosídlenia nutné znovu zaľudniť. Práve preto boli pozývané celé rodiny hlavne zo stredného Slovenska, aby začali v novej zemi od základov.

Už na počutie slovenské
Slovenské názvy obcí so slovenským obyvateľstvom nesú dvojjazyčné názvy veda ciest podobné ako u nás. Aj tam je zo zákona oficiálne pomenovanie v originále v štátnom jazyku a pod ním sa na samostatnej tabuli nachádza slovenský názov. Naraziť tak môžete v bývalej Novohradskej župe na Maďarskom území obce Veňarec, Šápov, Sudice, Terany, Agárd, Banka, Bír, Bokor, Čestva, Čuvár, Dolné Peťany, Horné Peťany, Ďurka, Guta, Jača, Kirť, Malá Nána, Níža, Píšpek, Šálgotarián, Legínd a ďalšie aj mimo Novohrad. Obec Mlynky, v maďarčine Pilisszentkereszt, je severne od Budapešti a zaujímavá je tým, že má prevahu slovenského obyvateľstva. Od roku 2012 v ňom majú Slovenský dom otvorený Róbertom Ficom a Viktorom Orbánom. Práve z otvorenia pochádza aj použitá fotografia v článku, ktorej zdroj je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Centrami Dolnozemských Slovákov sú najmä juhomaďarské mestá Slovenský Komlóš (Tótkomlós), Békešská Čaba (Békescsaba) a Sarvaš (Szarvas). Slovenské gymnáziá nájdete v Budapešti aj Békešskej Čabe.

Jeden rozdiel
V slovenských obciach v Maďarsku tak, ako aj vo zvyšku Maďarska, je spisovným jazykom maďarčina. Na úradoch vás uvítajú najskôr v spisovnom jazyku a v obciach nemôžete nájsť zahraničného Slováka, ktorý nehovorí aj spisovným jazykom. Naopak mestá a obce na Slovensku s maďarským obyvateľstvom často vôbec nehovoria po slovensky. V Dunajskej Strede aj v iných obciach žijú rodiny s deťmi, v ktorých kým dospelí ešte vedia po slovensky aspoň pár slov, deti a starí rodičia sa s vami neporozprávajú a nepomôžu ani pokusy s angličtinou.