Planéta potrebuje aby sme konali. Kampaň za prírodu, pomôcť môžete aj vy

0
1572

Život, ako ho poznáme závisí od biodiverzity a preto sa Kampaň za prírodu snaží do roku 2030 chrániť najmenej 30 percent planéty.

Aby sa zachovala rozmanitosť a hojnosť života na Zemi, Wyssova kampaň za prírodu vyzýva tvorcov politiky, aby chránili a investovali do dlhodobého riadenia prírodných oblastí.

Biodiverzita je koncept, na ktorý sa bežne odkazuje, ale stále je nepochopený. Komplexný pojem sa netýka iba neuveriteľnej rozmanitosti života na Zemi, ale aj toho, ako všetko od génov po celé ekosystémy ako sú koralové útesy spolu súvisí, aby planéta naďalej bola obývateľnou. Ako sa uvádza v nedávnej významnej správe OSN, žiaľ ukazuje sa, že biodiverzita sa na celom svete zhoršuje rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

To má ničivé následky pre rastliny, zvieratá, lesy, oceány a všetko ostatné v prírode, vrátane nás.

Ak biodiverzita zmizne, tak aj ľudia,“ hovorí Dr. Stephen Woodley, ekológ a odborník na biodiverzitu. ,,Sme súčasťou prírody a bez nej neexistujeme … Potrebujeme biodiverzitu zo všetkých dôvodov, na ktoré by sme mohli pomyslieť, pre naše vlastné prežitie, pre naše mentálne zdravie a pre naše duchovné zdravie.“

Každá živá bytosť – od mikroorganizmov po veľryby v oceáne – hrá neodmysliteľnú úlohu pri podpore života na planéte. Napríklad strata jedného druhu hmyzu sa nemusí javiť ako veľký problém. Každá strata v prírode je však podobná ťahaniu ďalšieho dreveného bloku v hre Jenga. Odstráňte ich zopár a veža, alebo v tomto prípade biosféra sa zrúti.

Ochrana najmenej 30 percent svetových oceánov do roku 2030 by pomohla zachrániť a obnoviť koralové útesy, biologicky rozmanité ekosystémy, ktoré podporujú asi 25 percent všetkých známych morských tvorov a poskytujú príjem potravy a rybolovu viac ako 500 miliónom ľudí.

Analýza centra biologickej diverzity v roku 2017 u severoamerických a havajských pôvodných včiel – ktoré zohrávajú dôležitú úlohu vo fungujúcich ekosystémoch – zistila, že takmer 1 zo 4 (347 pôvodných druhov včiel) je „ohrozená a zvyšuje sa riziko vyhynutia. “ Okrem toho nemecké štúdie o populáciách hmyzu v Európe naznačujú, že sme „na ceste k ekologickému Armagedonu“, pretože počet  klesol za posledných 25 rokov o tri štvrtiny. Očakáva sa, že táto strata zdravej populácie hmyzu bude vyvolávať kaskádový dopad na potravinové reťazce a ohrozí ekosystém.

Woodley sa snaží predchádzať takýmto katastrofickým následkom čo začína pochopením prečo biodiverzita klesá a pokračuje podniknutím okamžitých a účinných krokov.

„Dve najväčšie príčiny straty biodiverzity sú strata biotopov, predovšetkým na súši a nadmerné vykorisťovanie, najmä oceánov,“ dodáva. Woodley vysvetľuje, že tieto problémy môžeme vyriešiť tak, že  budeme permanentne chrániť viac morí a oceánov.

To je presne poslanie globálnej kampane za prírodu, partnerstva, ktoré v roku 2018 založili nadácia Wyss Foundation a National Geographic Society. Pod vedením Hansjörga Wyssa, ktorý bol v roku 2019 vymenovaný za filantropa roka v mene National Geographic, nadácia investovala v posledných dvoch desaťročiach viac ako 600 miliónov dolárov na ochranu viac ako 50 miliónov akrov pôdy a voľne žijúcich organizmov na celom svete. Ako reakciu na rastúcu globálnu krízu v oblasti biodiverzity sa spoločnosť Wyss zaviazala v priebehu nasledujúceho desaťročia poskytnúť ďalšiu miliardu dolárov na podporu cieľa „30 by 30“ kampane za ochranu prírody – do roku 2030 chrániť najmenej 30 percent planéty.

V súčasnosti je chránených iba 15 percent pevniny a sedem percent oceánov. Kampaň vyzýva tvorcov politiky, aby investovali do ochrany a zaviazali sa k New Deal for Nature and People, čo je vedecký plán na záchranu rozmanitosti a hojnosti života na Zemi. Tento plán, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, sa má dokončiť a podpísať v októbri na 15. konferencii strán Dohovoru o biologickej diverzite v čínskom Kunmingu. Kampaň za prírodu sa snaží zabezpečiť, aby sa v pláne stanovilo „30 by 30“ ako globálny cieľ ochrany a hlavná súčasť stratégie ochrana biodiverzity na celom svete.

Kampaň za prírodu namiesto jednoduchého vyčlenenia 30 percent alebo viac pôdy a oceánov, ktoré sú chránené nabáda tiež krajiny, aby sa v plnom partnerstve s domorodými obyvateľmi a miestnymi spoločenstvami zamerali na správnych 30 percent. Tieto oblasti, hovorí Woodley, predstavujú časti biodiverzity, ktoré sú najdôležitejšie na ochranu, aby sa život na Zemi zachoval neporušený.

Tieto oblasti, vysvetľuje Woodley, zahŕňajú ohrozené druhy a ekosystémy, vzácne druhy a jedinečné zoskupenia, ako sú miesta migrácie vtákov, miesta neresenia rýb, oblasti rozmnožovania karibu a nedotknuté oblasti divočiny, posledné divoké miesta Zeme.

Ak zoberiete do úvahy tieto oblasti vždy vám z toho vznikne minimálne 30% Zeme.

Kampaň tiež uznáva dôležitosť podpory zachovania pôvodných obyvateľov a rešpektovania ich pôvodných práv. Domorodé a miestne spoločenstvá spravujú alebo držia držbu pôdy, ktorá podporuje asi 80 percent svetovej biodiverzity a preto je nevyhnutné, aby boli tieto komunity plnými partnermi pri vývoji a implementácii stratégií na ochranu biodiverzity.

Ochrana kľúčových oblastí biodiverzity na celom svete je tiež nevyhnutná na riešenie problémov s klimatickými zmenami.

Stromy, mokrade, lúky, rašeliniská, slané močiare, zdravé morské ekosystémy, mangrovy a rastliny absorbujú veľkú časť znečistenia uhlíkom, za ktoré môžu ľudia. V súčasnosti je menej ako polovica planéty v jej prirodzenom stave, čo nestačí. … Všetko, čo je potrebné na naše prežitie, závisí od práce iných druhov. Iróniou je, že osud všetkých týchto druhov je v našich rukách.

Zrátané a podčiarknuté: Príroda potrebuje, aby sme konali – teraz. Ochrana najmenej 30 percent planéty je dôležitým prvým krokom, ktorý, zdôrazňuje Kampaň za prírodu.

Petíciu nájdete tu.

Čítajte tiež: