Himaláje a Mount Everest sú plné odpadkov

0
3296

Už viac ako 4000 horolezcov od prvých počiatkov objavovania a dosahovania najväčšieho pevného miesta na Zemi navštívilo Mount Everest a jeho okolie. Miestni šerpovia sami vedia hovoriť o stovkách zážitkoch, ktoré zažili s rôzne pripravenými a skúsenými horolezcami. Tisícky objaviteľov však potrebujú na toaletu, berú so sebou potraviny, drahý výstroj, nástroje. Keď sa podarí dosiahnuť vrchol K1, ale rovnako tak aj ostatných K2, K3 a ďalších, v celom vyčerpaní sa zväčša zbavujú všetkého, čo na ceste dolu nepotrebujú.

Akcia za čisté Himaláje
V minulom roku preto rozbehli šerpovia akciu na vyčistenie veľhôr. Dohodli sa, že sa pokúsia viac riešiť aktuálny problém. Ľadovce sa pomaly roztápajú a odhaľujú rôzne predmety zaviate snehom, objavuje sa výstroj zaviata roky pod snehom, ošatenie, odpad. Žiaľ občas sa podarí nájsť aj zamrznutého bádateľa, či už pre zranenie, nepripravenosť na terén, či z iných nešťastí, ktoré neraz sprevádzajú horolezcov v Himalájach. Problémy s riedkym vzduchom a minimom kyslíka sú jedným z dôvodov zlyhania zdravotného stavu. Koncom roka sa teda začala činnosť šerpov orientovať aj na čistenie a znášanie odpadu. Medzi odpadom chápeme aj drahý výstroj, náradie a palice, ktoré, keď sa to tak vezme, môžu mať ďalšie využitie. Azda netreba pripomínať, že ide o tony odpadu.

Odpad je teda absolútne všade
Dno oceánov, morí, lesy, sídliská, mestá aj obce, dokonca aj pusté Himaláje sú plné odpadu. Dá sa veriť, že ak by bola iná možnosť, odpad sa nehromadí. No neexistuje odvoz odpadkov, smetné koše, ba ani toalety, ktoré by v Himalájach skladovali a držali odpad.