Tento výskum preukázal, že pravidelné fajčenie marihuany spôsobuje…

0
4959

Fajčenie marihuany: Postavu vyhoreného chlapíka v strednom veku, ktorý celé dní fajčí trávu, dobre poznáme z filmov a seriálov. Marcová štúdia uverejnená vo vedeckom časopise Clinical Psychological Science však dokazuje, že to nie je len fikcia. Odhalila súvislosť medzi častým užívaním veľkého množstva marihuany a zhoršeným sociálnym a ekonomickým statusom človeka ako aj osobnými a finančnými problémami. 

Štúdia sledovala asi tisíc ľudí z Dunedinu na Novom Zélande. Narodili sa v rozpätí jedného roka a boli medzi nimi zastúpené všetky socioekonomické triedy, pohlavia a široké zdravotné spektrum. 93% sledovaných boli belosi. Výskumníci monitorovali zúčastnených 11-krát za život. Po dovŕšení osemnásteho roku sa ich pýtali na frekvenciu užívania marihuany a alkoholu, zmenu sociálnej triedy, finančné problémy, správanie sa v práci, problémy vo vzťahoch a dopravné priestupky.


Prečítajte si, prečo je v Holandsku marihuana povolená, no huby nie.


fajčenie marihuany
Fajčenie marihuany

„Výsledky výskumu poukázali na to, že pravidelní užívatelia marihuany vykazovali pohyb nadol po sociálnom rebríčku a finančné problémy v podobe dlhov či zlým narábaním s hotovosťou,“

hovorí epidemiologička Magladena Cerdá z Kalifornskej univerzity. „Tuhí fajčiari marihuany sa v práci správali antisociálnejšie a mali viac problémov vo vzťahoch. Časté boli klamstvá, krádeže aj zneužívanie.“ Vo veku 18 rokov pritom medzi účastníkmi štúdie nebol žiadny rozdiel v IQ, motivácii či impulzívnosti. To naznačuje, že problémy sa objavili až neskôr.

Skupinové štúdie však vedcom neprezradia, čo presne nájdené súvislosti spôsobilo. Napriek tomu, že ide o dobrú štúdiu, jej výsledky nedokážu určiť, či problémy u zúčastnených spôsobilo užívanie marihuany, alebo, naopak, či z dôvodu problémov začali fajčiť viac. Je možné, že príčina je aj niekde úplne inde.  „Je pravdepodobné, že ľudia čeliaci sociálnym a ekonomickým ťažkostiam sú náchylnejší k užívaniu omamných látok,“ vyjadril sa k téme Paul Armentano, zástupca riaditeľa skupiny NORML, ktorá bojuje za legalizáciu marihuany.

Aj keď ide o zaujímavú štúdiu, jej výsledky neprezrádzajú, prečo presne sa ľudia v neskoršom veku uchýlia k intenzívnemu užívaniu marihuany. Treba ju brať s rezervou, tak ako väčšinu skupinových štúdií.

[socialpoll id=“2381956″]

ZDROJ: http://www.popsci.com/does-heavy-marijuana-use-really-make-you-broke-and-troubled-in-middle-age?con=Tru