Obec Inovce (Východná Slovensko)

2
4661

Obec Inovce leží v severnej časti Popričného, ktorý je vysoký 1024 m n.m. . Chotár obce sa rozprestiera vo výške od 360 m do 984 m n.m. . Najvyšší bod chotára sa nachádza v časti Holica. Celková rozloha katastrálneho územia obce je 1054 ha. Z obce do Sobraniec je 21 km a do obce Podhoroď 7 km.

Prvá písomná zmienka o obci Inovce, ktorá sa vtedy volala Inoc, pochádza z roku 1555. Patrila Humenskému panstvu, neskôr Ibrányiovcom a Izsépiovcom. V roku 1715 bolo v obci 14 obývaných poddanských domácností. Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 27 domov a 163 obyvateľov, v roku 1828 v nej bolo 34 domov a 251 obyvateľov. V roku 1910 žilo v obci 311ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, chovom dobytka a ovocinárstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Zemplínskej stolice.

V obci sa nachádza drevený kostolík svätého Michala Archaniela z roku 1836, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 1987 je v obci škola v prírode, teraz je pod Spojenou školou s org. Zl. SOU a OA Sobrance ktorá vlastni aj chatu a pri nej dva lyžiarske vleky. 2. augusta 1996 bola vysvätená novovybudovaná pravoslávna cirkev, ktorá je zasvätená sv. prorokovi Eliašovi.
Od roku 1998 je v obci sídlo pravoslávnej farnosti s filialkou Beňatina.

Dnes obec má 217 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt a z roka na rok je to stále menej a to z dôvodu, že v obci je ťažký život, nakoľko je tu veľká nezamestnanosť a mala možnosť sa zamestnať. Tradičné poľnohospodárstvo, drevorubačstvo a ovocinárstvo už obyvateľov obce neuživí.
Od roku 2005, kedy sa uskutočnili oslavy 450 výročia obce od prvej písomnej zmienky sa každý rok uskutočňujú slávnosti sv. Maxima Sandoviča – Gorlického v roku 2010 to bol tretí ročník a oslavy by sa mali pravidelne uskutočňovať 5. a 6.septembra.

Erb obce Inovce tvorí :
V zelenom poli štítu na modrej pôde na striebornom (bielom) kameni stojaca strieborná (biela) hus so zlatým (žltým) zobákom a nohami.

Kontakt na Obec Inovce, Inovce 28, PSČ 072 64 Podhoroď, okres Sobrance. Číslo telefónu aj faxu 056/6582514, mobil 0918/451208, web stránka www.inovce.sk, email: inovce(a)inovce.sk
Ladislav Polák starosta obce

Comments are closed.