Sivá Brada pri Spišskom Podhradí, travertínový kopec a bývalý gejzír

0
12402

Na Spiši môžete pri bližšom spoznávaní nájsť naozaj veľa zaujímavostí. Jednou z nich je nepochybne z geologického aj historického hľadiska zaujímavé miesto neďaleko Spišského Podhradia hneď vedľa cesty medzi Spišským hradom a Levočou známe ako Sivá brada. Miesto je jedno z tých, ktoré môžu vidieť aj cestujúci po D1 medzi Košicami a Popradom, no nie každý sa odhodlá prísť bližšie a objaviť výnimočnosť tohto miesta. Travertínový kopec môže byť starý 10 000 rokov a neustále sa tvorí. Silne mineralizovaná voda vyviera z hĺbky hneď na niekoľkých miestach. Najvýraznejšiu činnosť tečúcej mineralizovanej vody vidieť na severe a na juhu kopca. Od roku 1979 ide so širším okolím o štátnu prírodnú rezerváciu. Na juhu boli vytvorené menšie kúpele, kde sa tečúca voda využívala práve na kúpeľné účely.

Sivá Brada, travertínový kopec
foto: © zaujimavosti.net

Národná prírodná rezervácia
Územie európskeho významu
4. stupeň ochrany

V minulosti gejzír, dnes stále bublajúci výver
Zhruba pred 20 rokmi si mnohí miestni ľudia pamätajú na gejzír, ktorý chrlil v pravidelných intervaloch vodu aj do dvojmetrovej výšky. Dnes už nie je tlak dostatočný na to, aby chrlil vodu, no tá naďalej tečie v podobe bublajúceho jazierka na oboch stranách kopca. Aj severný, aj južný výver vody vytvára pri stekaní dole kopcom travertínové terasy, ktoré vzdialene možno prirovnať na turecké Pamukkale. Mimo tieto dva pramene sa však na vrchole kopca stretnete s niekoľkými bublajúcimi dierami v zemi, otvormi, cez ktoré uniká oxid uhličitý, alebo len počujete zvuky z hĺbky. Napriek ceste na dohľad je tu dostatočné ticho na to, aby ste mohli počuť neutíchajúce zvuky vody pod kopcom. Ten je až neprimerane mäkký a máte pocit, že sa môžete prepadnúť. Môže však za to práve špeciálne geologické zloženie kopca a ojedinelá vegetácia spolu s hmyzom.

Kaplnka na vrchole
Na vrchole kopca stojí kaplnka, vďaka ktorej toto miesto ani nemožno minúť. Široko ďaleko totiž nestojí žiadna iná budova. Baroková kaplnka Svätého kríža postavená v roku 1675 tu spolu s krížom stoja osamotene. Ide o jednoduchú jednoloďovú stavbu so vstupom z južnej strany bez oplotenia a cintorína. V roku 1768 ju rokokovo prestavali. Dnes je považovateľná za zachovanú, hoci opustenú stavbu. Miesto môže byť veľmi pekné pre umeleckých fotografov.

Sivá Brada, Spišské Podhradie

Z pohľadu turistov a milovníkov minerálnych prameňov
Z turistického pohľadu je nutné k tomuto miestu pristupovať s úctou k prírode.

Sivá Brada, Spišské Podhradie

Ide o baldovskú oblasť, ktorá je známa výskytom minerálnych prameňov, kde je mimoriadne dôležité dbať na ochranu prírody a jej neznečisťovanie. Hoci ako turista nemáte vyslovene určené miesta, kde vstupovať a čo robiť, je na slušnosti turistov jednotlivcov, aby svojim správaním neničili jazierka a vývery vody, nesnažili sa vstupovať do výverov, alebo aby nijakým spôsobom neznečisťovali toto miesto. Hoci sa pod kopcom nachádza parkovisko pre osobné vozidlá, je uzatvorené a závorou zneprístupnené s označením, že ide o súkromný pozemok. Preto sa ani vy možno nebudete cítiť príliš istí tým, či vôbec môžete na toto miesto vstupovať.

Sivá Brada, Spišské Podhradie

V minulosti tu fungovali verejné toalety, dnes sú zatvorené a zostali len ako malá kvázi rozobrateľná a prenášateľná stavba pri parkovisku.

Sivá Brada, Spišské Podhradie

Určite nezabudnite priniesť prázdnu plastovú nádobu, do ktorej si môžete načerpať minerálnu vodu priamo z miestneho prameňa ležiaceho východe od kopca, či presnejšie pod kopcom pri bývalom parkovisku. Tok z navŕtaných prameňov síce tečie pomaly, no voda z neho je citeľne bez akejkoľvek úpravy, priamo od prírody.

 

 

 

 

© foto: zaujimavosti.net