Kto vám namontuje bezpečnostný systém do domu?

0
2322

Každý si chce byť istý, svoj majetok chrániť a každý jeden z nás by sa rád vrátil domov, kde mu nič nechýba, nikto sa mu tam nepohyboval a najmä by rád všetko našiel na pôvodnom mieste. Pre tento účel mnohí z nás kupujú poplašné systémy, rôzne drobnosti na ochranu okien, snímače a zostavy. Jedna vec je nastavenie takto kúpených komponentov do priestoru, druhá vec je reálne investovať do ochrany a prizvať odborníka. Bežne sa Slovák snaží ušetriť a vystačiť si s vlastnoručne nainštalovaným alarmom. Sú však tri prípady možnej inštalácie a o každom si povieme.

1. vlastná práca
Ja, sused od vedľa, aj ten ďalší a v podstate každý jeden, si všetko radšej spravíme sami. Alarm sa dá kúpiť ako skladačka a pomerne rýchlo sa dá nastaviť. Iné je to s komplikovanejšími budovami, objektmi a hlavne komplikovanou bezpečnosťou pre rôzne cesty z ktorých vedie cesta ku krádeži a narušeniu bezpečnosti. Sú však veci, s ktorými nikto z nás nepohne. Pokiaľ totiž už naozaj investujeme do poriadneho poplašného a záznamového systému, je to žiaľ proti vlastnému presvedčeniu ale z vlastnej skúsenosti viem, že je hlúposť sa do toho púšťať sám. Ak už nechceme prácu odborníka, aspoň si vypočujme jeho rady, avšak ani to nebýva stopercentná pomoc.

2. alarm namontovaný predajcom
Na zaujímavý fakt sa dá naraziť pri kúpe alarmu. Pri výbere toho najlacnejšieho sa dá nájsť predajca, ktorý vám ho namontuje. Nikto nerieši, že pracuje ako šofér pre pekáreň a toto má ako koníček. Môže byť špecialistom a dokonca sa mu môže podariť systém správne nainštalovať. Ak ste však firmou a dávate nemalý peniaz do ochrany firemných objektov, alebo bohatstva vo vlastnom dome, zabudnite na inštalatéra poplašného a bezpečnostného systému, ktorý sa nepreukáže certifikátom.

3. odborník spôsobilý inštalovať bezpečnostné zariadenia
Len malá časť predajcov bezpečnostných a poplašných systémov je schopná ukázať certifikát vydaný PZ SR.
Odborníci majú licencie technickej služby evidovanej na polícií, sú pravidelne preverovaní a školení. Legislatíva dokonca oficiálne povoľuje inštalovať bezpečnostné systémy jedine takto prevereným ľuďom a firmám. (Licencia presne nesie názov Licencia na prevádzkovanie technickej služby a v popise rozsahu činnosti ide o „technická služba podľa § 7 ods. 1 zákona 4. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.)

Ak ste firmou a mienite váš objekt chrániť, zrejme si naozaj nájdete odborníka vo svojej oblasti, ktorý vám nie len systém nainštaluje, ale bude udržiavať jeho prevádzku, jeho vlastnosti a presnosť. O poplašné zariadenie sa je možné postarať z užívateľského hľadiska, a celkom inak z odborného hľadiska. Norma prikazuje raz za rok robiť revíziu EZS systému a samotný majiteľ objektu, alebo poverená osoba by mala raz za mesiac vyskúšať fungovanie alarmu, skúšku citlivosti snímačov, fungovaniu spojenia GSM s mobilom a iného. Lebo just systém nebude fungovať, keď to budete potrebovať. Odborník pri inštalácií poplašného zariadenia spisuje zmluvu o dielo a tiež preberací protokol. Do neho sa zapisuje všetko, čo sa na poplašnom zariadení robilo, v akom rozsahu vrátane dátumu. Pochopiteľne potom užívateľ domu nemôže poplašné snímače a jednotky premiestňovať a meniť káble a podobne.

Články o zabezpečení objektov a kamerovej technike sú pripravené v spolupráci s odborným dohľadom dobryalarm.sk