Čo priniesli odporúčania NBS hypotrhu za rok?

0
3567

Prísnejšie pravidlá pri schvaľovaní hypoték, menej rizikových klientov alebo väčší dôraz na transparentnosť. Aj tieto ciele si dala Národná banka Slovenska pri príprave odporúčaní pre banky, ktoré boli zavedené v marci minulého roka.

Čo priniesli odporúčania NBS 2

Je to zhruba rok, čo sa slovenskí poskytovatelia hypoték začali oficiálne riadiť odporúčaniami NBS. Tie mali priniesť nášmu hypotekárnemu trhu väčšiu bezpečnosť pri schvaľovaní úverov a minimalizovať isté riziká spojené s neplnením záväzkov zo strany problémových klientov. Nás samozrejme zaujíma, čo tieto odporúčania priniesli počas prvého roka ich platnosti a aký vplyv mali na banky aj žiadateľov.

 

Rizikových žiadateľov o hypotéky je menej

Ak bolo cieľom všetkých navrhnutých odporúčaní eliminovať rizikovú klientelu a chrániť tak banky pred stratami vyplývajúcimi z neplnenia záväzkov klientov, potom sa museli konkrétne opatrenia nastaviť čo najefektívnejšie. Po roku ich platnosti však všetko nasvedčuje tomu, že priniesli očakávaný výsledok, pretože počet rizikových žiadateľov sa citeľne znížil a banky potvrdzujú účinnosť jednotlivých krokov.

 nbs hypoteky

100% financovanie bývania sa akceptuje minimálne

Pri tvorbe obsahu odporúčaní sa najviac skloňovalo obmedzenie 100% hypoték, ktoré boli doteraz poskytované celkom bežne. V bankovej terminológií to poznáme ako pomer LTV, ktorý vyjadruje percentuálny podiel ceny obstarávanej nehnuteľnosti financovaný hypotékou. Snaha znížiť počet týchto 100% úverov mala okrem iného motivovať žiadateľov k zháňaniu vlastných finančných prostriedkov aspoň v 20 až 30% časti celkovej ceny bytu či domu.

 

Doba splatnosti sa nastavuje do 30 rokov

Súčasťou odporúčaní NBS bola aj snaha „prinútiť“ banky znížiť celkovú dobu splatnosti. Pri mnohých klientoch sa rešpektovala požiadavka splácať úver po dobu 30-40 rokov, čo nieslo viaceré riziká spojené s platobnou neschopnosťou po prechode žiadateľa do dôchodkového veku. Od minulého marca sa podiel dlhodobých hypoték poskytovaných nad 30 rokov znížil o pár percent a banky chcú v tomto trende pokračovať ďalej.

 narodna banka slovenska

Žiadosti bez potvrdenia o príjme sa zamietajú

Najväčšie riziká nesplácania hypotéky sa vyskytujú pri žiadateľoch so slabou ekonomickou bonitou. Pôvodne sa hypotéky začali poskytovať výhradne len pri preukázaní postačujúcich príjmov, no postupne sa v tejto podmienke poľavilo a mnohí klienti dostali peniaze bez jej splnenia. Po novom sa kritérium dokladovania príjmu opäť stáva neodmysliteľnou súčasťou, takže nečudujte sa, ak vás bez potvrdenia zo zamestnania odmietnu v každej jednej banke.

 

Zdá sa, že mesiac marec bude pre hypotekárny trh opäť zásadný, pretože už druhý rok po sebe sa počas jeho priebehu deje nejaká prelomová zmena. Minuloročné odporúčania nám po roku ukazujú prvé výsledky, na základe ktorých sa dá objektívne zhodnotiť ich dopad na trh. Teraz nás čakajú prvé účinky novelizovaného zákona o úveroch na bývanie, čo bude opäť výraznou zmenou, no snáď to pomôže k efektívnejšiemu procesu pri získavaní hypoték a trh bude môcť v snahe dobehnúť bežný európsky štandard ďalej napredovať.