Informácie, ktoré potrebujete vedieť na získanie dotácie na zateplenie rodinného domu

0
931
Informácie, ktoré potrebujete vedieť na získanie dotácie na zateplenie rodinného domu
Ohodnoť článok

Ako zatepliť rodinný dom

Zdražovanie energie sa stáva každoročným fenoménom a tí, ktorí sa rozhodli platiť menej, pristúpili k zatepleniu rodinného domu. V tomto je však štát na našej strane. Vedeli ste, že si môžete požiadať o dotáciu na zateplenie rodinného domu a ušetriť tak ešte viac? Prečítajte si o tom, kedy je najlepšie o dotáciu požiadať, čo si k tomu budete musieť pripraviť a taktiež zistite, aký je maximálny možný limit dotácie.

22027441 - worker in overall is cutting insulating material with gloves and knife

Poskytovanie tohto príspevku zastrešuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý automaticky vygeneruje papierovú formu žiadosti, ktorú žiadateľ odošle spolu s vyžiadanými prílohami na ministerstvo.

POZOR: O príspevok je možné požiadať podľa stránky zatepluj.sk iba na práce začaté po 31. 12. 2014. Dokladovať to budete musieť v čestnom vyhlásení pre ministerstvo.

Sú však dva termíny, kedy môžete o žiadosť na príspevok na zateplenie rodinného domu podať a to PRED realizáciou alebo PO realizácii samotného zateplenia. Aj keď si môžete myslieť, že nezáleží na tom, kedy požiadate o príspevok, tak záleží. Podľa portálu etrend.sk je maximálna výška dotácie na zateplenie rodinného domu 6 500 €.

 • Ak sa rozhodnete požiadať pred samotným zatepľovaním, posudzovanie žiadosti bude prebiehať v dvoch etapách, nakoľko pred zatepľovaním nebudete mať k dispozícii všetky potrebné dokumenty. Tie doložíte až po realizácii a doba na poskytnutie príspevku môže byť najviac 15 mesiacov.
 • Keď však požiadate o žiadosť po ukončení zateplenia rodinného domu, o príspevku bude rozhodnuté do 3 mesiacov.

Tip redakcie: 10 obývačiek, do ktorých sa zamilujete


Prílohy, ktoré je potrebné dodať k žiadosti na zateplenie rodinného domu pre ministerstvo:

PO REALIZÁCII ZATEPLENIA

 1. originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie + projektové energetické hodnotenie
 2. originál zhrnutia výsledkov energetického hodnotenia
 3. originál alebo osvedčená kópia dokladu o odovzdaní rodinného dom (ďalej len RD) do užívania
 4. čestné vyhlásenie žiadateľa, že RD je určený výlučne na bývanie
 5. čestné vyhlásenie žiadateľa, že práce na zateplení RD začali po 31. 12. 2014
 6. písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením RD
 7. písomný súhlas manžela alebo manželky s predložením žiadosti
 8. originál alebo osvedčená kópia energetického certifikátu RD
 9. kópia vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom v prípade, že je súčasťou prác aj zateplenie vonkajších obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným systémom ETICS
 10. kópia licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií v prípade, že je súčasťou práce aj výmena pôvodných otvorových konštrukcií. Tento doklad je povinný od 1. 1. 2017
 11. originál alebo osvedčená kópia rozpočtu položiek na zateplenie či súpis faktúr
 12. doklady o úhrade spracovania energetického certifikátu, ak majiteľ žiada aj o príspevok za jeho vypracovanie, doklad o úhrade projektovej dokumentácie, doklad za vyregulovanie vykurovacieho systému, ak je súčasťou prác, a doklad preukazujúci realizáciu zateplenia rodinného domu, ak je súčasťou ETICS (bod č. 9)
 13. foto dokumentácia

PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENA

 1. originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie + projektové energetické hodnotenie
 2. originál zhrnutia výsledkov projektového energetického hodnotenia (vypracuje projektant)
 3. originál alebo overená kópia dokladu o odovzdaní RD do užívania
 4. čestné vyhlásenie žiadateľa, že RD je určený výlučne na bývanie
 5. čestné vyhlásenie, že žiadateľ je občanom štátu EU, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie
 6. písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením RD
 7. písomný súhlas manžela alebo manželky so zateplením RD
 8. čestné vyhlásenie žiadateľa, že práce na zateplení RD začali po 31. 12. 2014

Pozrite si vzory dokumentov na stiahnutie: https://www.zatepluj.sk/dokumenty-na-stiahnutie

Čítajte tiež:

Veľký prehľad: Ako často kŕmiť najobľúbenejšie, no aj netradičné domáce zvieratá

8 najúčinnejších domácich liekov na bolesti žalúdka a kŕče

ZANECHAŤ ODPOVEĎ