Je uzatvorenie dôchodkového doplnkového sporenia prospešné?

0
2553

Dôchodkové doplnkové sporenie 3

Vstupovať do dôchodkového obdobia s nejakým finančným zabezpečením je určite prínosom pre každého, kto má záujem o zlepšenie svojej životnej úrovne. Práve tomuto ekonomickému pohodliu dokáže napomôcť doplnkové dôchodkové sporenie známe ako III. pilier.

Len minimum slovenských dôchodcov sa môže pochváliť bohatstvom, ktoré by im v prípade nevyplácania dôchodku postačilo na slušné živobytie. Nastavenie slovenského sociálneho systému nie je voči tejto skupine obyvateľstva veľmi zhovievavé, takže na zaistenie finančnej situácie v postproduktívnom veku treba myslieť vopred. Práve v spojitosti s tým sa skloňuje aj dôchodkové doplnkové sporenie, ktoré poznáme skôr ako III. pilier.

 

Do dôchodku s dobrovoľným sporením  

Špeciálna forma dôchodkového pripoistenia verejnosti prezentovaná ako III. pilier sa u nás zaviedla dávnejšie. Jej cieľom je umožniť občanom využiť dobrovoľné sporenie na dôchodok, pričom vkladané peniaze budú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Tie sa majú na základe systému pravidelného vkladania finančných zdrojov zo strany sporiteľa na jeho konto postarať o zhodnocovanie týchto prostriedkov tak, aby mal klient možnosť čerpať tieto peniaze v starobe.

Dôchodkové doplnkové sporenie 2

Pozitíva III. pilieru

  • sporitelia môžu využiť výhodnú daňovú úľavu
  • možnosť zvoliť si individuálny spôsob prispievania
  • klient si sám vyberá termín vyplácania dávok
  • sporenie nemá záväzný časový limit jeho trvania
  • spravované vklady sa pravidelne zhodnocujú
  • v prípade ukončenia sporenia sa peniaze vracajú

 

Sporenie ako doplnok k dôchodku

Z nezávislého pohľadu môžeme dôchodkové doplnkové sporenie hodnotiť ako nápomocný nástroj pri snahe šetriť na dôchodok. Tento spôsob pripoistenia môžu využiť všetky skupiny obyvateľstva a to z dôvodu individuálneho nastavenia vkladov. Vidíme, že výhod produktov tohto typu je niekoľko, takže III. pilier sa dá vnímať pozitívne aj napriek útočnej propagande z niektorých politických a odborných kruhov. Nezabúdajme však, že slovo doplnkové v názve nie je náhodou a vystihuje úlohu sporenia len ako doplnkového nástroja na zvýšenie príjmov počas staroby. Museli by ste vkladať extra veľké sumy, aby III. pilier stačil na úplné pokrytie dôchodku.

Dôchodkové doplnkové sporenie

Pozor na zmeny v treťom pilieri

Podobne ako iné opatrenia súvisiace so sociálnym zabezpečením v našej krajine, ani príchod tretieho piliera sa nevyhol útokom z niektorých politických a odborných kruhov. Zmenami vládnych garnitúr sa pristúpilo k viacerým zmenám, čo bolo dôvodom chaosu a nejasností okolo uzatvárania tohto programu. Preto odporúčame, aby ste pred prípadným uzatvorením zmluvy dbali o dostatok informácií a oslovili nezávislých odborníkov, ktorí vám pomôžu s nastavením produktu a nastavia ho čo najvýhodnejšie vašim individuálnym požiadavkám.

 

Pokiaľ patríte k zástancom liberálnejších hodnôt a radšej ako na pomoc štátu sa spoliehate na vlastné sily, potom môže byť tretí pilier ideálnym riešením ako sa postarať o lepší dôchodok. Nakoľko sa jedná o špeciálny program určený na sporenie do dôchodku, tomu zodpovedá aj samotné nastavenie podmienok a termín využitia nasporených prostriedkov. Z toho vyplýva, že III. pilier má svoje opodstatnenie a pre budúcich dôchodcov je prospešným riešením.