Pracovné zošity pre zlepšenie čítania detí a pri poruchách čítania

0
3662

Dieťa a čítanie, vzdelávanieMnohí si možno ešte spomenieme na komplikácie a zážitky z prvého zoznamovania sa s textom. Prvé učebnice a písmenká s tom klasickom šlabikári a slávna veta Mama má Emu, Ema má mamu, sú nezabudnuteľné. Samozrejme podľa toho, v akom veku ste a ktorý šlabikár si pamätáte. Niektorým deťom ide čítanie ľahšie, iným ťažšie. Nejde pritom o žiadny prejav mentálnej nespôsobilosti a dôvod na výprask, ako jednoduchá myseľ môže veľmi ľahko situáciu zhodnotiť. Každé dieťa v prípadoch zlyhávania potrebuje individuálnu starostlivosť, respektíve nájdenie spôsobu, ako dieťa v čítaní zlepšiť.

Publikácia Zábavné cvičenia na rozvoj čítania
Vydavateľstvo Portál pripravilo 55 stranový pracovný zošiť práve pre deti, ktoré už písmenka poznajú, majú bohatšiu slovnú zásobu, no potrebujú buď v domácich podmienkach, alebo u logopéda precvičovať očné pohyby a rozlišovanie jednotlivých znakov. Deti, ktorým sa učiť nechce, ale radi si zahrajú slovné hry, môžete týmto spôsobom motivovať a po zlepšení možno prezradiť, že ide o skrytú výuku a nie len hru. Dôveru v túto publikáciu posilňuje meno hlavného autora Mgr. Pavla Svobodu, Ph.D., ktorý pracuje na katedre špeciálnej pedagogiky v Olomouci a problematika čítania a jeho výuky je mu viac než blízka. Spoluautorkou je Mgr. Helena Červinková pracujúca ako logipedička na dvoch miestach súčasne v Plzni a Dobřanech.

Pre deti bez problémov aj s problémami, ako napríklad dyslexia
Publikáciu pracovných zošitov nemožno považovať len za nástroj pre deti s komplikáciami. Veľmi zaujímavým nástrojom totiž môže byť aj pre dieťa od 7 rokov, ktoré nemá problém s čítaním, no má záujem čítanie zrýchliť, mierne precvičovať matematiku, najmä však má záujem pracovať s pohybom očí, ktorý inak nazývame aj okulomotorociký pohyb. Práve pohyb očí je pri čítaní veľmi dôležitý a človek mu bežne nepripisuje žiaden význam. V skutočnosti sa podieľa na schopnosti čítať oveľa viac. Publikácia opakovane využíva a pracuje so sakádami. Sakády sú pritom jednotlivé očné skoky od písmenka k písmenku. Pracovné listy sú tak vhodné do bežnej domácnosti do rúk rodičom s deťmi, ale taktiež sú vhodné do špecializovaných zariadení, ktoré pracujú s dyslektickými deťmi, do škôl a do pedagogicko-psychologických poradní.

Obsah a cvičenia v knihe
Už celkom prvé lekcie na veľkých A4 stranách pracujú s jednoduchými zadaniami. Čitateľ má sledovať líniu a písmenká, ktoré na prvý pohľad nedávajú zmysel v slove, no idúc po línií sa tvoria slová. Cvičenie je zamerané na hrubý pohľad očí, ešte bez detailného čítania. Písmenká sa tak nemiešajú s inými. Lúštiteľovi sa tak zábavnou jednoduchou formou pred očami zrazu objavia slová ako sú názvy riek, miest, predmetov, športových diciplín a mnohých iných. Po spájaní nasledujú cvičenia, ktoré sú opäť vytvorené lákavou formou. V ňom je nutné rozlišovať rovnaké obrázky s písmenkami, ktoré následne vytvoria samostatné slová. Pomerne jednoducho sa dieťa môže len hľadaním správnych obrázkov dopracovať k písmenkám, ktoré tvoria slovo. Veľmi rýchlo z tohto cvičenia vzniká také, v ktorom nachádzame dve a viac slov. Prvé strany tiež tvoria hry s číslami, v ktorých nehľadajme žiadnu veľkú matematiku. Dieťa by malo vedieť pred prácou v tejto časti rozoznávať prvé písmenko, od druhého, tretieho, štvrtého a piateho. Nasledujú totiž cvičenia, ktoré často využívajú práve poradie písmen v zadaní a čítanie podľa zapísaných číslic predstavujúcich poradie. Dieťa si neraz precvičuje pamäť, no pomáha aj možnosť zapisovať si jednotlivé vypočítané slovíčka. Postupne v celom zošite stúpa náročnosť, aj vzhľad jednotlivých úloh. Používajú sa drobné symboly a obrázky, ktoré miestami v čoraz väčšej miere prinášajú cvičenia zábavnou formou. Rodič, ktorý si pracovné listy číta s dieťaťom po prvý krát a len v prípade jedného dieťaťa môže koniec koncov pociťovať následky vedľajšieho produktu, vlastného precvičovania logiky a premýšľania.

Vedľajší produkt
Vec, ktorá sa zrejme nebude preberať v odbornejších recenziách, je vedľajší pozorovateľný produkt. Je ním nutnosť samotného rodiča čítať zadania a premýšľať spolu s dieťaťom, aby vôbec mohol byť plnohodnotným spolupracovníkom vo vyučovaní čítania. Práve od rodiča sa bude totiž očakávať, verdikt, že daná úloha bola správne vyplnená. Nejde totiž o úlohy, ktoré možno nechať na dieťati samotnom. Obsah je vyslovene určený na prácu s dieťaťom, nie na prácu dieťaťa. Rodič si pri čítaní zadania sám úlohu precvičí a nemyslím si, že by bolo nemožné, aby to všetko malo prínos aj na samotného rodiča. Po prvom prečítaní pri synovcovi som mal sám problém niekedy pochopiť, čo sa od lúštiteľa žiada. Po troch dňoch som aj bez veľkej námahy múdrejší a rýchlejší v chápaní poradia písmen a slov. Úlohy, ktoré som síce nikdy neriešil, no majú účinok na dospelého človeka.

  • Chcete vyhrať jeden z troch pracovných zošitov? Skúste šťastie v súťaži na BABATKO.EU