USA lemujú zabudnuté betónové šípky, slúžili navigácii pilotov

0
3756

Dnes sú len pozostatkom počiatkov leteckej dopravy a navigácie, no v minulosti boli dôležitým majákovým navigačným systémom, ktorý dnes v čase GPS navigácií a radarov vyznieva maximálne neprakticky. V roku 1920 sa vybudoval systém, ktorého pozostatky môžeme na viacerých miestach vidieť aj dnes. Neznalý nálezca týchto šipiek stojacich z ničoho nič na poliach, v národných parkoch, pri cestách, pri domoch, či v záhradách ľudí, by mohol mať otázky, no nakoniec nejde o nijak zásadnú záhadu. Možno ak len zaujímavosť, ktorá určite stojí za preskúmanie.

USA letecké majáky
Foto: Patrick Wiggins, Salt Lake City, Utah

Dnes už zabudnutý majákový navigačný systém pre pilotov
USA Každých 16 kilometrov z letiska v San Franciscu až do New Yorku, čiže cez celé USA od západu na východ, bol vybudovaný maják pozostávajúci z až 21 metrov dlhej šípky. Vytvorená z betónu a natretá na žiarovo žlto slúžila ako navigácia počas dňa, no aj počas noci. Práve v noci piloti nemali vždy najlepšie podmienky na navigáciu. Ak sa však držali smeru na šípkach, v pravidelnej dĺžke mali možnosť len pomocou vlastného zraku odsledovať smerovanie ďalšej a ďalšej šípky. Nad každou šípkou však ešte stála železa z rúrok, ktoré nezavadzali vo viditeľnosti šípky počas dňa.

USA historické letecké majáky
Zdroj: messynessychic.com

Na stožiaroch vysokých viac ako 15 metrov fungovalo výrazné otáčavé svetlo viditeľné na vzdialenosť 20 míľ, ktoré svietilo po obvode aj nadol na žltý betón. Tým mali piloti zaistenú viditeľnosť a zároveň ohyb šípky naznačoval, ako sa ohýba aj samotná trasa. Pri šípkach a stožiaroch však stála takmer vždy aj malá, inokedy väčšia, budova, ktorej úlohou bolo zabezpečovať energiu pre svietenie majákov, alebo ponúkala priestory pre údržbu. Dôležitou súčasťou týchto malých stavieb bola označená strecha s číslami s vysokým kontrastom. Čísla niesli označenie daného majáku a tak sa pilot mohol vždy uistiť, kde sa presne nachádza podľa vlastných máp.

Dnes zabudnuté, výnimočne obnovené a udržiavané
V súčasnosti na mnohých miestach zostali len samotné betónové šípky. Už o 20 rokov neskôr sa totiž mnohé zrušili a celkom zbúrali, keďže celý systém považovali za veľmi nepraktický. Jediným americkým štátom, ktorá využíva tento systém dodnes je Montana. Napríklad v štáte Utah a Wyoming sa nachádzajú aj nadšenci, na ktorých pozemkoch našli takéto majáky, no nedovolili im celkom zaniknúť, starajú sa o ne a pokladajú ich za malú spomienku na 20 ročné fungovanie leteckej navigácie zameranej najmä pre poštové lietadlá a vôbec spojenie západného a východného pobrežia.

Pozrite si mapu majákov leteckej pošty naprieč USA a zároveň aj majáky ďalších trás mimo tej zo západu na východ na tejto adrese.