Roboty nahradia v rozvojových krajinách až dve tretiny všetkých pracovníkov. Čo potom nastane

0
3250

Roboty nahradia ľudí

Otázka či nás nahradia stroje alebo nie sa stáva čoraz viac reálnejšou a mi môžeme len polemizovať aké to bude mať následky na celý svet. Doba technológií je na vzostupe a my sa na to len skepticky prihliadame. Či chceme alebo nie stroje sú tu a dokážu urobiť to čo ľudia. V spoločnosti existuje veľa polemík, ktoré poukazujú na to, že stroje a invencie sú príliš drahou záležitosťou, aby dokázali úplne „odstrániť! Ľudí z továrni či iných závodov a obchodov. No, možno sa to neudeje hneď, ale s určitosťou môžeme povedať, že sme na začiatku veľkej revolúcie, ktorá môže spôsobiť nemalé problémy v spoločenskom a ekonomickom svete na celej planéte. K tomuto problému sa vyjadrila aj správa z konferencie OSN. Výsledky sú naozaj zaujímavé a odkrývajú osud ľudstva.

Z nedávnych správ a diskusií vyplýva, že masívna automatizácia by sa mala týkať iba pokrokových a vysoko rozvinutých krajín, kde je životná a vedecká situácia na vysokej úrovni. Posledná správa z  konferencie OSN o obchode a rozvoji však podrobnejšie poukázala akými cestami sa táto mechanizácia spoločnosti môže uberať a čo je na tom najviac zarážajúce je to, že automatizácia nemá mať taký veľký vplyv v rozvinutých krajinách, ale je to skôr naopak ako sme si mysleli. Vyzerá to totiž tak, že nahradenie ľudí strojmi bude mať najväčší vplyv na rozvojové krajiny, ktoré zaostávajú za priemyselným západným svetom.

43486761 - robotic arms in a car plant

Roboty nahradia ľudí

Správa to vysvetľuje nasledovným spôsobom: „Zvýšené využívanie robotov v rozvinutých krajinách riskuje narušenie tradičných výhod pracovných nákladov rozvojových krajín.“ Odkazuje s tak na inú správu Svetovej banky, v ktorej sa uvádza že: „Podiel povolaní, ktoré by mohli zažiť významnú automatizáciu, je v skutočnosti vyšší v rozvojových krajinách než ako v pokročilejších krajinách, kde už mnohé z týchto pracovných miest, ktoré by mohli prejsť automatizáciou dávno vymizli z pracovného trhu. „

Zjednodušene povedané, to znamená, že pracovné miesta s nízkou kvalifikáciou v rozvojových krajinách sú zraniteľnejšie, pretože tieto pracovné miesta by sa dali ľahko nahradiť robotmi, ktorí by nahradili pracovnú silu ľudí s nízkou kvalifikáciou. To znamená, že dve tretiny všetkých pracovných miest v rozvojových krajinách sa môžu vďaka zavedeniu automatizácie veľmi ľahko vytratiť do zabudnutia. Čo bude mať kritické následky pre celé oblasti. Práve krajiny, kde sa sústreďuje lacná pracovná sila, ktorú využíva celý okolitý svet bez akýchkoľvek okolkov sa v budúcnosti môže stať časovanou bombou.


Tip redakcie: Elon Musk chce hacknúť náš mozog a nie je jediný


Automatizácia, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou postihne rozvojové krajiny bude mať za následok, že všetok priemysel, ktorý bol outsoursovaný do lacných krajín sa bude vracať späť do svojich domovských štátov a postihne tak celý výrobný proces.  Tento pohyb v pracovných silách sa nazýva pojmom „reshoring„. Reshoring je aktom vrátenia domácej výroby späť do krajiny pôvodu. Ako na to upozorňujú niektorý vedci, dnes sa tieto presuny už dejú, ale deje sa to ešte pomaly. V budúcnosti, keďže automatizácia sa v rozvojových krajinách naďalej zvyšuje, sa táto miera sťahovania pravdepodobne výrazne zmení a získa väčšiu akceleráciu.

34147378 - schoolgirl adjusts the robot arm model, girl in a robotics laboratory

UDRŽIAVANIE ĽUDSKÝCH ZAMESTNANCOV

Tieto zmeny, samozrejme, prinášajú so sebou množstvo problémov v celom spektre spoločenského a ekonomického života. Objavujú sa nám niektoré otázky ako napríklad: Ako dokážeme zmierniť vplyv robotov / automatizácie na rozvojový svet? A hlavne: Ako dokážeme ochrániť ľudských pracovníkov a našu ekonomiku pred automatizáciou?

Podľa správy „výsledky budú formované politikami.“ Inými slovami, krajiny musia začať plánovať nevyhnutnosť automatizácie a straty pracovných miest. Na tento účel táto správa odporúča krajinám, aby prijali „digitálnu revolúciu“ prostredníctvom zmeny vzdelania v kombinácii s „podpornou makroekonomickou, priemyselnou a sociálnou politikou.“ Musíme teda viac zapracovať počítače do nášho vzdelávacieho systému a zmeniť od základov to, ako funguje naša spoločnosť. To samozrejme nebude žiadna ľahká úloha

Základný príjem ako východisko?

Jedným z navrhovaných sociálnych riešení, ktoré by bolo možné zaviesť, je univerzálny základný príjem alebo inak povedané garantovaný príjem, ktorý by získali všetci jednotlivci bez ohľadu na zamestnanecký status alebo ekonomickú situáciu. Je to systém, o ktorom sa už diskutuje, na svetových fórach a viacero odborníkov v rôznych odvetviach je zástancom tohto riešenia. Jedným z nich je napríklad aj Elon Musk, ktorí sa za tento prístup vehementne zasadzuje. V skutočnosti sa už takýto spôsob transformácie testuje vo Fínsku a iných krajinách. Takže v blízkej budúcnosti môžeme analyzovať jeho výsledky, a ak budú dostatočne pozitívne, môžeme začať prepracovávať naše hospodárske a sociálne štruktúry tak, aby sme to dokázali vyriešiť.

„Zlomové technológie prinášajú vždy kombináciu výhod a rizík,“ hovorí správa. Mali by sme vždy zvážiť riziká, ktoré tieto technológie prinášajú, a zároveň skúmať nové spôsoby, ako zlepšiť našu spoločnosť (a premeniť našu spoločnosť) s nimi. Takže úloha bude naozaj veľká pre celé ľudstvo.

Myslíte si, že roboty nahradia ľudí?

Čítajte tiež:

Víno každý večer? Štúdia prebehla na vzorke 224 ľudí

Osmička najlepších špeciálnych jednotiek na svete