Deoxyribonukleová kyselina: Aký je rozdiel medzi DNA a DNK?

0
7534

Dievča premýšľa čo ako prečoDNA znamená v preklade deoxyribonukleová kyselina. Hoci niektoré články s niečím takým nepočítajú, ba dokonca sme našli aj taký, ktorý rozlišuje DNA a DNK, pravdou je, že ide o presne to isté v oboch prípadoch. Kým DNA je anglický výraz pre Deoxyribonucleic acid, DNK je skratkou slovenského výrazu Deoxyribonukleová kyselina. Nehľadajte teda žiadne rozdiely v tom, ako reťazce v bunkách nazývať. Kým laická verejnosť vďaka vplyvu médií, filmu a prevažne science fiction poznajú výraz DNA, výraz DNK použijú len odborníci a autori článkov, ktorí chcú tak trochu aj upozorniť na fakt, že slovenčina má na to svoj výraz. Vhodnejšie je pritom na Slovensku používať DNK už len preto, že označenie „dna“ je názov pre chorobu inak známu ako pakostnica, alebo podagra.

Čo je to vôbec to DNK, či DNA a k čomu nám môže pomôcť?
Za jej objavenie získali James Watson, Francis Crick a Mauric Wilkinson v roku 1953 Nobelovu cenu. Sami pritom možno ani netušili, ako veľmi zásadnú vec objavili. DNA je totiž nositeľom genetických informácií, stará sa po vzore pôvodných buniek o jej delenie, rast, a obnovu. Zároveň v sebe nesie prvky podobné na rodičovské bunky. Genetické kódy sú pritom pre každého človeka jedinečné a zatiaľ sa nepodarilo nájsť mimo-príbuzenskú zhodu. Dedičnosť v DNK objavil v roku 1984 britský genetik A. Jeffreys. Až on objavil, že sa kód neustále opakuje a tvorí rebríkové skrútené reťazce. Každý máme tieto reťazce inak tvarované.

Bežne nám tieto objavy umožňujú získať informácie o páchateľoch závažných trestných činov. Skôr však umožňujú porovnať vzorky medzi podozrivými a odhaliť pravého páchateľa, ktorý na mieste činu zanechal akýkoľvek biologický materiál. Používa sa aj na určenie otcovstva dieťaťa. Na niečo také pritom postačí aj malé množstvo napríklad krvi, kože, vlasov, alebo iného tkaniva. V pokročilej vede je DNA kľúčové pre genetické inžinierstvo, klonovanie a v budúcnosti sa predpokladá, že napredovaním vývoja sa ľudstvo dopracuje aj k priamemu vyladeniu človeka pred narodením, pričom má ísť o odstránenie možných chýb, deformácií a vylepšenie vlastností. To je však zatiaľ zásadné scifi, ktorému dali námet viaceré príbehy.