Jedinečná šanca pre mladých vedcov – Festival vedy a techniky 2013

0
1546

Si mladý človek so záujmom o vedu a chceš zabojovať v súťaži o najlepší vedecko-výskumný a technický projekt? Práve Festival vedy a techniky (ďalej FVaT) je výbornou príležitosťou na uskutočnenie tvojho sna o úspechu vo vedeckej súťaži mládeže.

Celonárodná súťažná prehliadky žiakov základných a stredných škôl, organizovaný Asociáciou pre mládež vedu a techniku – AMAVET sa aj tento rok uskutoční na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v dňoch 14.11.2013 – 16.11.2013 počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.  Záštitu nad podujatím prevzal prof. Ján Vilček, držiteľ prestížneho ocenenia za technologický pokrok – National Medal of Technology and Innovation, ktoré si prevzal z rúk amerického prezidenta Baracka Obamu vo februári 2013.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do jednej z jedenástich vyhlásených súťažných kategórií a zaregistrovať na stránke: http://www.festivalvedy.sk/.

Termín uzatvorenia registrácie je 20.10.2013.

Festival vedy a techniky 2013

Účastníci budú mať možnosť  počas troch dní prezentovať svoj projekt prostredníctvom pripraveného posteru, resp. exponátu hodnotiacej komisii zloženej z odborníkov rôznych výskumných inštitúcií a univerzít ale taktiež aj laickej verejnosti. Ďalej ponúkame možnosť zoznámiť sa, komunikovať a vymieňať si postrehy a skúsenosti z projektovej tvorby  s ostatnými súťažiacimi, ale aj  pozvanými zahraničnými delegáciami. Na vybraných víťazov podujatia čakajú hodnotné vecné ceny ale aj nominácia na prestížne vedecké súťaže určené mládeži – Intel ISEF, I-SWEEEP, a ďalšie európske výstavy a tým reprezentovať krajinu na medzinárodnej úrovni.