Rodičovské hádky ovplyvňujú deti na celý život

0
2894

Rodičia sa svoje deti inštinktívne snažia ochrániť pred svojimi hádkami. Vedia, že nimi trpia. Podľa štúdie vedcov z Univerzity v Yorku, ktorí sledovali deti z rozvedených rodín, sú pre deti hádky rodičov ťažšie než samotný rozvod. Poruchy správania sú u nich práve pre vyhrotené konflikty medzi rodičmi až o 30% pravdepodobnejšie, než u detí, ktorých rodičia zostali spolu.

29272419 - sad child suffering and his parents having hard discussion in a home kitchen by couple difficulties family problems concept

Hádky rodičov

Nevyriešené rodičovské konflikty majú silný vplyv na raný vývin, duševné zdravie a budúcnosť detí, a to nezávisle od toho, či spolu rodičia zostanú alebo nie. Nezhody sú súčasť života. Deťom ubližuje práve to, ak sa nevyriešia. Potrebujú sa naučiť, ako hádky urovnať a pohnúť sa ďalej.

Už polročné bábätká vykazujú pri prehnaných reakciách rodičov známky stresu. Deštruktívne nezhody medzi rodičmi sa u detí môžu prejaviť navonok agresivitou, nepriateľstvom a násilníctvom a vnútorne nízkym sebavedomím, úzkosťou, depresiou a v extrémnych prípadoch aj samovražednými sklonmi.

Je dôležité, aby sociálni pracovníci a psychológovia neposudzovali len vzťah rodiča (väčšinou matky) a dieťaťa, ale aj dynamiku medzi rodičmi ako takými. Ten deti ovplyvňuje najviac a má priamy súvis a kvalitou rodičovskej výchovy. Deti tiež podvedome očakávajú, že sa k nim budete správať tak, ako sa správate jeden k druhému.

Rodičovské poradne či kurzy pre nastávajúcich rodičov by sa nemali zaoberať len vzťahom medzi rodičmi a deťmi či prípravou na pôrod. Je dôležité vysvetliť, ako dieťa zmení život každého partnera aj dvojice. Netreba zabúdať pracovať nielen na vzťahu rodič-dieťa, ale aj rodič-rodič. Vzťahy medzi členmi rodiny sú ako sieť – ak sa pretrhne jedna niť, v sieti vznikne diera. A deti cez ňu prepadnú najľahšie.

Čítajte tiež:

Máme povedať dieťaťu o sexe? Rodičia vravia, že oni vedia viac ako my

Sám doma. Kedy je vhodné nechať dieťa bez dozoru

Po ceste na ihrisko vysvetlite svojmu dieťaťu pravidlá. Ako vychovať slušné a poslušné deti


Zdroj:http://www.telegraph.co.uk/women/family/what-all-parents-need-to-know-about-arguing-in-front-of-their-ch/