Krajina a pamiatky na portrétoch zo zbierok SNM – Múzea Červený Kameň

0
1391

Výstava „V druhom pláne“ približuje návštevníkom detaily mnohých portrétov, ktoré sa nachádzajú v zbierkach múzea. Ide o drobné vyobrazenia stavieb prevažne z územia Slovenska. Tie majú na portréte viacero funkcií. Prvá spočíva v estetickom doplnení obrazu, „vyplnení prázdneho miesta“. Oveľa dôležitejšia je však informačná funkcia, ktorú naoko tak malý detail nesie. Doplňuje informácie o osobe, ktorá je hlavným predmetom portrétu. Buď je to jeho rodové sídlo, prípadne budova úrady, ktorému predsedal.

Tieto maličkosti, ktoré mimochodom upútajú pozornosť až „v druhom rade“ poskytujú množstvo informácií nie len o osobe, s ktorou sú prostredníctvom maľby spojené. Dá sa z nich „vyčítať“ stav pamiatky v dobe keď vznikol portrét. Následné porovnanie s terajším stavom môže odkryť množstvo zaujímavých skutočností.

Hrady a obrazy

Hrady, kaštiele, zámky totiž v toku času menili nie len svojich majiteľov, ale často aj funkciu, či vzhľad. Niektoré dostávali novú „fasádu“, iné zasa chátrali, kým sa z nich nestali ruiny.

Často sú tieto detailné vyobrazenia jedny z mála, ktoré zachovávajú podobu stavby, keďže tá nemala primárne charakter predmetu záujmu maliarov.

Okrem toho je možné sledovať na detaile stav krajiny, zásah človeka a zmenu, ktorú možno porovnávať s terajším stavom. Často je na portrétoch zachytená hustota vegetácie, cestná sieť, prípadne vodný tok, ktoré sa v priebehu storočí mohli zmeniť a pravdepodobne aj zmenili.

Napokon sa z týchto maličkostí dajú zistiť informácie o maliarskej technike, majstrovstve umelca a podobne.

Hrady obrazy

Toto sú cenné informácie najmä pre historikov umenia, umelcov a maliarov, ktorí takto zistia mnohé o vtedajšom umení a jeho praktickej stránke – o spôsobe akým postupoval ten ktorý umelec pri vytváraní svojho diela.

Portréty a ich detaily, ktoré sa na výstave objavia sú zozbierané prevažne zo zámkov a kaštieľov na západnom Slovensku. Tie sa na hrad Červený Kameň dostali po druhej svetovej vojne na základe zvozovej činnosti, ktorú vykonávala Národná kultúrna komisia. Orgán, ktorý mal zabezpečiť ochranu historických zbierok zo zoštátnených šľachtických sídiel. Väčšina z nich je poškodená a preto nie je možné vystaviť originálne zbierky. Výstava „V druhom pláne“, ktorú pripravil kurátor SNM – Múzea Červený Kameň, Jozef Tihányi, sprístupňuje návštevníkom tieto zbierky po prvýkrát. Ide tak o jedinečnú možnosť vidieť aspoň kópie časti zbierok, o ktoré sa SNM – Múzeum Červený Kameň stará. Výstava bude sprístupnená v severnej bašte na nádvorí od 1. mája do 31. októbra 2012. Prizrite sa detailom, ktoré boli „v druhom pláne“ umelcov minulých čias.