Hrad na sútoku Dunaja a Moravy, Devín, opravujú

0
6533

devin

Jeden z najstarších hradov na Slovensku, hrad Devín, ktorý slúži ako podklad k slovenskej identite je momentálne v procese rekonštrukcie. Kvôli nedostatku prostriedkov bola jeho obnova v roku 2010 pozastavená. Mestu Bratislava sa však podarilo získať prostriedky z domácich aj zahraničných zdrojov a tak sa verejnosť môže tešiť na jeho opätovné otvorenie.

Projekt s názvom Národná kultúrna pamiatka hrad Devín – sprístupnenie hradu verejnosti, je v prevažnej miere (85 %) financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska, zvyšok platí bratislavský magistrát. Celková hodnota projektu predstavuje čiastku 399 729 Eur. Momentálne sú priestory starobylého komplexu podrobené pamiatkovej obnove hradbových konštrukcií. Po jej skončení sa plánujú práce na expozíciách v podzemných jaskynných priestoroch brala. Verejnosti by sa mal horný hrad aj jaskynné priestory sprístupniť o rok na jar. Okrem toho by sa mal obnoviť komunikačný systém zo stredného hradu na horný a stavebné úpravy na strednej a hornej terase. V týchto dňoch sa finišuje s nadmurovaním dvoj-priestorovej architektúry odkrytej archeologickým výskumom. Taktiež sa spevňuje plocha strednej terasy. Od prvého apríla sa začala na hrade Devín sezóna pre turistov a nadšencov histórie. Napriek nedostupnosti k hornému hradu má fyzická návšteva okolia starobylej pamiatky tento mesiac dejinný význam. Práve 24. apríla si pripomenieme 180. výročie „Výletu na Devín“ – organizovanej národno-obrodzovacej vychádzky vtedajšej slovenskej mládeže, na čele ktorej stál 20-ročný Ľudovít Štúr.

hrad devin

Národná kultúrna pamiatka (NKP), ktorá zažila svoje historické vzostupy a pády je momentálne podrobená pamiatkovej obnove hradbových konštrukcií. Po jej skončení sa plánujú práce na expozíciách v podzemných jaskynných priestoroch brala. Verejnosti by sa mal horný hrad aj jaskynné priestory sprístupniť o rok na jar. Okrem toho by sa mal obnoviť komunikačný systém zo stredného hradu na horný a stavebné úpravy na strednej a hornej terase. V týchto dňoch sa finišuje s nadmurovaním dvoj-priestorovej architektúry odkrytej archeologickým výskumom. Taktiež sa spevňuje plocha strednej terasy. Projekt s názvom NKP hrad Devín – sprístupnenie hradu verejnosti je v prevažnej miere (85 %) financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska, zvyšok platí bratislavský magistrát. Celková hodnota projektu predstavuje čiastku 399 729 Eur.

Ako spomienka na historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval Ľudovít Štúr, je tu umiestnená pamätná tabuľa.