Krehký klenot svetového dedičstva: Ochtinská aragonitová jaskyňa

0
5109

Národná prírodná pamiatka Ochtinská aragonitová jaskyňa predstavuje jedinečný prírodný fenomén pútajúci pozornosť nielen bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne, ale aj tajuplným vznikom a vývojom podzemných priestorov. Dielom úžasne tvorivej sily prírody sú čarovné, tajuplné kreácie ukryté pod povrchom Hrádku, zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

ochtinská
Zdroj: www.ssj.sk

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jaskyňa sa nachádza v Ochtinskom krytopolise na severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom, v katastrálnom území Ochtinej v okrese Rožňava. Do jaskyne vedie štôlňa dlhá 145 m , ktorá ústi do jaskynných priestorov v nadmorskej výške 642 m. Celková dĺžka jaskyne dosahuje 300 m a dĺžka sprístupnenej časti pre verejnosť je 230 m.

Čarovná dekorácia

Jedinečnosť Ochtinskej aragonitovej jaskyne spočíva v jej čarovnej dekorácii. Aragonit sa tvorí v uzavretých podzemných dutinách so stabilnou mikroklímou z vodných roztokov s vysokým obsahom iónov horčíka, železa a mangánu. V jaskyni sa vyskytujú tri generácie aragonitu. Najstaršie sú mliečne zakalené obličkovité útvary (ich vek sa odhaduje na 121 000 až 138 000 rokov). Najviac zastúpená je druhá generácia aragonitu, ktorý sa vyskytuje v podobe dlhých ihlíc (ich vek sa odhaduje na 14 000 rokov). Tie vytvárajú trsovité alebo kríčkovité útvary (vrátane tzv. železného kvetu), ktoré sú pre návštevníkov najatraktívnejšie. Aragonit druhej generácie ešte vždy dorastá, čím si udržiava bielu farbu a čistý vzhľad. Najmladšia generácia aragonitu vytvára drobné vejáriky (veľké 2 až 4 mm), ojedinele aj miniatúrne špirálovité útvary.

Objavenie, výskum a sprístupnenie jaskyne

Jaskyňu objavili náhodne pracovníci Východoslovenského rudného prieskumu v Jelšave M. Cangár a J. Prošek 7. decembra 1954 ,  pri razení geologickej prieskumnej štôlne Kapusta. V roku 1956 sa uskutočnili prieskumné práce a geomorfologický výskum. Konečné sprístupňovacie práce sa začali presne o desať rokov neskôr, v roku 1966, pod správou Východoslovenského múzea v Košiciach. V roku 1972 jaskyňu otvorili pre verejnosť a bola vyhlásená za chránený prírodný výtvor. V decembri 1955 ju v rámci bilaterálneho slovensko-maďarského projektu Jaskyne Slovenského a Aggtelegského krasu zaradili do svetového prírodného dedičstva.

Prehliadka jaskyne

Keďže v podzemných priestoroch je potrebné zachovať pôvodné mikroklimatické podmienky a nadmerný počet návštevníkov môže narušiť prírodné podmienky tvorby aragonitu, počet návštevníkov na jednotlivé vstupy je obmedzený. V posledných rokoch si jaskyňu ročne prezrelo okolo 35 000 návštevníkov, najviac v letných mesiacoch. Jaskyňa je otvorená od 1. apríla do 31. októbra každý deň okrem pondelka. V interiéri vstupného areálu je stála výstava, ktorá súbornou prezentáciou poznatkov o tejto výnimočnej jaskyni vhodne dopĺňa prehliadku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ