Podarí sa presadiť zmeny v realitnom zákone ?

0
1941

zakon

Činnosť realitných maklérov po celom svete ovplyvňuje legislatíva, ktorá im umožňuje, resp. zakazuje postupovať podľa istých krokov. Naše zákony však dianie na realitnom trhu takmer vôbec neriešia, čo vedie Realitnú úniu SR k iniciatíve pripraviť návrh na zmenu.

Slovenská legislatíva by mohla byť v najbližšej budúcnosti bohatšia o nový obsah realitného zákona. Ten je na Slovensku viac než potrebný, pretože realitky sa riadia starými pravidlami z roku 1925, ktorých znenie je pre súčasné dianie na trhu neaktuálne. Aj preto sa profesionáli z tejto brandže snažia o prípravu vhodného návrhu, ktorý by zmenil podmienky vykonávania ich práce a pomohol by k efektívnejšiemu a transparentnejšiemu uzatváraniu obchodov.

 

Vyjde pokus o zmenu realitného zákona teraz ?

Nie je to prvýkrát, čo sa skupina odborníkov snaží iniciovať potrebu zmeny a pripraviť nejaké rozumné návrhy na jej uskutočnenie. Pokusov o prípravu nových pravidiel bolo v posledných rokoch viacero, no doteraz všetky zlyhali. Dôvodov bolo niekoľko, no takmer vždy to končilo nevôľou spojiť sa a dotiahnuť zámer do úspešného výsledku. Realitná únia SR však nestráca motiváciu a už nejaký čas ponúka priestor pre mnohých odborníkov z rôznych oblastí, aby sa pridali a akýmikoľvek prospešnými nápadmi prispeli k snahe zmeniť súčasný stav.

 

V práci realitných maklérov chýba prehľad  

Dlhoročne platné nariadenia pre maklérov nehovoria o kritériách vykonávania tejto profesie takmer nič. V zákone chýba napríklad presné definovanie kritérií, ktoré treba k vykonávaniu profesie splniť. Obsah takisto neprináša žiadne pravidlá smerodajné pre spolupráca makléra a klienta. To všetko vytvára chaos, na základe čoho nie je ťažké obísť legislatívu a dostať sa k uzatváraniu obchodov bez nejakých licencií alebo kvalifikácie. Cieľom navrhnutých zmien by tak mala byť snaha o tvorbu konkrétnych opatrení prinášajúcich na trh prehľad a poriadok.

byvanie

Nápady ako zmeniť realitný zákon :

  • realitní makléri by mali robiť certifikované skúšky vo vybranej štátnej inštitúcií
  • súčasťou zmeny je návrh vytvoriť prehľadný register všetkých sprostredkovateľov
  • pre klientov by sa malo pripraviť ustanovenie výpočtu informačných povinností
  • zaviesť by sa malo povinné poistenie, ktoré bolo doteraz na dobrovoľnej báze
  • zákon by stanovil aj výšku sankcií pre maklérov nedodržiavajúcich legislatívu

 

Našich maklérov môžu inšpirovať českí kolegovia

Na základe niekoľkoročnej spoločnej histórie nenájdeme medzi slovenským a českým trhom príliš veľké rozdiely, no v niektorých zásadných otázkach sa predsa líšime. Jednou z nich je práve lepšia spolupráca českých maklérov s kompetentnými, vďaka čomu vzniká oveľa väčší priestor na zavedenie zmien. Aktuálne sa u nich pripravuje veľká zmena zákona, ktorá upraví podmienky sprostredkovania realitných obchodov. V návrhu sú užitočné opatrenia, ktoré by pomohli aj nášmu trhu, takže slovenskí makléri sa môžu inšpirovať kolegami zo zahraničia.

 

Priestor na zapojenie sa do prípravy nového realitného zákona je stále otvorený a ktokoľvek chce prispieť nejakým nápadom, má na to čas až do apríla. Potom sa interné pripomienkové konanie uzavrie a predstavitelia Realitnej únie sa pokúsia o presadenie návrhu. Tento pokus o zmenu vyzerá za posledných 20 rokov ako najpresvedčivejší a vzhľadom na pripravovanú novelizáciu u našich českých susedov by sa už mohol presadiť. Nechajme sa prekvapiť, či sa iniciátorom podarí zúročiť vynaložené úsilie a pre realitný trh vybojujú nové pravidlá.