Poradíme vám kam na vysokú školu

0
2288

Výber vysokej školy zohráva jednu z kľúčových úloh pri budovaní svojej kariéry. Možností je mnoho, no nie všetky sú správne. Voľba tej správnej vyžaduje zodpovedný a uvážený prístup, s ktorým súvisí aj oboznámenie sa s prehľadom najlepších škôl a ich podmienkami.


Tip redakcie: IKEA odhalila absolútne najobľúbenejší produkt svojich zákazníkov


Študenti maturitných ročníkov majú zväčša jasno v tom, aký odbor by mal spĺňať ich vízie o budúcom povolaní. Chaos však môže vytvárať výber správnej školy, nakoľko nie všetky univerzity ponúkajú ideálne podmienky. Krátky prehľad toho najlepšieho, čo u nás nájdeme, bude dobrou pomôckou, takže poďme si spoločne predstaviť školy, ktoré stoja za to.

Univerzita Komenského v Bratislave

36547586 - comenius university in bratislava, slovakia

UK je jedna z mála domácich univerzít, ktorej úroveň sa môže rovnať prestížnym európskym školám. Ide o našu najväčšiu a najstaršiu vysokú školu, ktorá o dva roky oslávi storočnicu, no predtým ešte v budúcom akademickom roku opäť otvorí študijné programy na 13 fakultách. 

Termín podania prihlášky – do 28.februára, resp. 15.marca, podľa odboru a formy štúdia

Prijímacie konanie – na základe výsledkov prijímacej skúšky alebo prospechu, podľa odboru

Poplatky a školné – rôzne v závislosti od študijného programu a formy štúdia

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ďalšia z našich univerzít, ktorej absolvovanie má dosť pozitívny vplyv na budovanie kariéry v oblasti ekonomiky, manažmentu a finančníctva. Každý zo študijných programov je riadne akreditovaný a v spojitosti s prestížou školy rozvíja potenciál absolventov do budúcnosti.

Počet študijných programov (bakalársky stupeň) – 19

Počet študijných programov (magisterský a inžiniersky stupeň) – 31

Nové otvárané programy – Ekonómia a právo

                                         – Ekonómia a manažment podniku v angličtine

Termín podania prihlášky – do 31.marca

Prijímacie konanie – na základe výsledkov prijímacej skúšky

Školné na akademický rok 2017/2018 – od 400€

Slovenská technická univerzita v Bratislave

21743675 - slovak university of technology in bratislava

Trojku najlepších slovenských univerzít uzatvára práve STU. Možnosť absolvovania štúdia s vysokou perspektívou uplatnenia v práci majú architekti, technici, informatici a ďalší, ktorí si zvolia niektorých z odborov  na 7 fakultách alebo v Ústave manažmentu.

Termín podania prihlášky – do 31.marca, resp. neskôr, podľa odboru a formy štúdia

Prijímacie konanie – na základe výsledkov prijímacej skúšky alebo prospechu, podľa odboru

Školné – podľa smernice Rektora STU nesmie výška školného za rok prekročiť 2000€

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Možnosť študovať na kvalitnej vysokej škole majú aj milovníci umenia. VŠMÚ im ponúka šancu uplatniť sa ako absolventi divadelných, hudobných, tanečných a filmových odborov. Kto si však nepodal prihlášku v jeseni, musí počkať do ďalšieho akademického roka, nakoľko termín uplynul 30.11.2016 a aktuálne už prebiehajú prijímacie konania.  

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

5 fakúlt, viac ako 10 odborov a to všetko s možnosťou študovať na 3 stupňoch štúdia. Presne to ponúka Paneurópska vysoká škola, ktorá uzatvára zoznam najlepších bratislavských škôl.

Termín podania prihlášky – výhradne e-prihláškou a to do 28.marca

Prijímacie konanie – na základe výsledkov skúšky, prospechu alebo žiadosti o prestup  

Školné – 1890€ ročne pre denné štúdium, 1590 ročne pre externé štúdium

Ďalšie kvalitné vysoké školy na Slovensku

10719865 - 10. december 2010 - kosice, slovakia - building of pravnicka fakulta (faculty of law) in kosice, slovakia. photo taken on 10 decembe 2010.

Trnavská univerzita – 5 fakúlt, vyše 3500 denných študentov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – 4 fakulty + 1 inštitút

Žilinská univerzita – 7 fakúlt, okolo 9000 študentov

Prešovská univerzita – 8 fakúlt, 8 celouniverzitných pracovísk

Univerzita P. J .Šafárika v Košiciach – 5 fakúlt, vyše 7400 študentov 

Technická univerzita v Košiciach – 9 fakúlt, vrátane 1 so sídlom v Prešove

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – 6 fakúlt, 47 odborov, skoro 8000 študentov

Prípravy na nový akademický rok sú v plnom prúde a vás čaká výber správnej vysokej školy. Veríme, že náš krátky prehľad vám pomôže a na záver ostáva len zaželať, aby ste si vybrali čo najlepšie. Veď práve od tejto voľby môže závisieť celá vaša budúcnosť, takže veľa šťastia.