Blíži sa 22.apríl – sviatočný deň našej planéty

0
6874

den zeme

V kalendári nájdeme mnoho slávnostných dní venovaných nejakej špeciálnej udalosti. Jedným z nich je 22.apríl, ktorý je tradičným sviatkom našej planéty a oslavovať sa bude aj tento rok po celom svete.

Nie je nič výnimočné, že 22.apríla sa už každoročne dejú po celom svete rôzne akcie spojené s témou planéty a jej ochrany. Práve tento deň je totiž vyhlásený za Medzinárodný deň Zeme, počas ktorého si máme pripomenúť význam harmonického súžitia človeka s okolím a potreby ochraňovať životné prostredie. Aj keď sviatkom Zeme ako nášho domova by mal byť každý jeden deň, 22.apríl je predsa výnimočný, pretože zdôrazňuje úlohu ekologického zmýšľania v modernej spoločnosti.

 

Medzinárodný deň Zeme oslávime už po 26-krát

História osláv tohto sviatku Zeme siaha až do rokov 1969 až 1971, keď boli v USA presadené myšlienky Johna McConnella a senátora Gaylorda Nelsona podporovaného inými stúpencami ekológie požadujúcich zlepšenie správania voči planéte. Krátko na to sa k ich zámeru pridala aj OSN a moderné poňatie Dňa Zeme sa stalo každoročnou tradíciou. Význam tohto dňa začal vzbudzovať záujem po celom svete a v roku 1990 ho oficiálne vyhlásili za Medzinárodný deň Zeme, takže tento rok sa dočkáme jeho 26.narodenín.

 den zeme 2

Ekológia a ochrana planéty dostáva neobmedzený priestor

Myšlienky šírenia ekológie a ochrany planéty pri príležitosti Dňa Zeme sa nezmenili ani po rokoch. Aj v súčasnosti sa oslavy tohto dňa nesú v znamení rôznych akcií vedúcich k osvete a vzbudzovaniu záujmu o lepšiu koexistenciu človeka s planétou. Na základe toho sa počas celého dňa organizujú diskusie vrcholových predstaviteľov vlád, firiem a aktivistických hnutí z celého sveta. Nezabúdajme na symbolické zhasínanie svetiel vo veľkomestách, ktoré nám podobne ako pri udalosti „Hodina Zeme“ takisto pripomína potrebu šetriť energiou.

 

Deň Zeme oslavuje aj Slovensko

Rastúci záujem o ochranu životného prostredia a zmeny v ponímaní koexistencie človeka s prírodou pociťujeme aj u nás. Už to nie sú len študenti a skupinky mladých aktivistov, ktorí sa snažia pripraviť zaujímavý program a upútať pozornosť. Pridali sa k nim aj viaceré školy a iné vzdelávacie inštitúty, ktoré pochopili potrebu chrániť planétu a jej zdroje. Pri príležitosti tejto udalosti sa aktuálne organizujú napríklad „Dni zelených škôl 2016,“ ktoré majú usmerniť deti k láske k prírode. Chýbať nebudú ani tradičné diskusie ekológov a aktivistov v Bratislave a Košiciach smerujúce k zapojeniu verejnosti do tejto problematiky.

 Deň zeme 3

Planéta Zem si zaslúži pozornosť každý deň

Je jasné, že 22.apríl bude ako výnimočný sviatok planéty skloňovaný vo všetkých médiách a po skúsenostiach z predošlých rokov už teraz vieme, že sa dočká veľkej pozornosti. Často sme však svedkami toho, že dôraz na ochranu planéty a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu máme na pamäti len v tento deň. Zem si však zaslúži našu pozornosť a zvýšený záujem verejnosti po celý rok a vážiť jej dary by sme si mali neustále. Až potom sa môžu témy ako ekológia a trvalo udržateľný rozvoj presadiť v bežnom živote a priniesť očakávané výsledky.